Začnite písať

Uncategorized

Je homeschooling pre každého? Pozreli sme sa na plusy a mínusy

Nedávno sme sa v rozhovore so speváčkou a mamou dvoch synov – domškolákov Zdenkou Prednou dotkli aj alternatívnej formy domáceho vzdelávania. Táto téma u mnohých mamičiek zarezonovala, tak sa pozrieme bližšie na pozitíva a negatíva vzdelávania a o homeschoolingu prezradíme viac.

Autor fotky: Pexels_Julia M Cameron

Pojem homeschooling alebo domškoláctvo sa práve teraz niekomu do uší dostal po prvýkrát, no na Slovensku je ako forma domáceho vzdelávania už od roku 2008. Prelomovým sa však stal až rok 2015, kedy sa tejto alternatívy rodičia prestali obávať.

Domškoláctvo sme zažili počas pandémie

Homeschooling sme si vlastne vyskúšali viac menej všetci, a to v období pandemických opatrení. Domáce vzdelávanie bolo spočiatku chaotické, nakoľko boli školy, učitelia, ale aj rodičia postavení do nepríjemnej situácie, ktorú bolo potrebné akútne riešiť. Zladenie práce rodičov a učenia detí narobilo mnohým poriadne hlboké vrásky. Ak sa však nastaví správna forma, môže byť domáce vzdelávanie pre deti prospešné.

Domáce vzdelávanie ako náhrada vzdelávania v škole

Domškoláctvo bolo donedávna zavedené len pre deti na prvom stupni, ale od roku 2021 je povolené aj pre deti na stupni druhom a na stredných školách sa zavádza postupne, nakoľko tam je to s podmienkami trosku zložitejšie. Mali by sme si však v prvom rade vysvetliť, čo to vlastne ten homeschoooling je. Takže pekne po poriadku.

Domáce vzdelávanie – homeschooling je individuálna školská dochádzka, počas ktorej sa žiak učí v domácom prostredí alebo vo vzdelávacej skupine a do školy prichádza len na preskúšanie, overenie si úrovni vedomostí. Žiak je evidovaný, zapísaný v klasickej škole a na domškoláctvo prechádza až vtedy, keď dostane povolenie, že bola jeho forma domácej výučby schválená. Domáce vzdelávanie – homeschooling je teda alternatívnou formou vzdelávania, pri ktorej dieťa nechodí denne do tradičnej školy zapísanej v sieti škôl v Slovenskej republike, ale ho doma, prípadne vo vzdelávacej skupine, učí rodič alebo učiteľ, ktorého rodič deleguje.

Prečítajte si: Milujúca a tolerantná mama Zdenka Predná: Dvaja chalani sú niekedy poriadna nálož

Dôvody zavedenia homeschoolingu

Domškoláctvo sa definitívne zaradilo medzi voľby vzdelávania ako volanie po zmene v školstve. K zmenám však dochádza len veľmi pomaly a stav, v akom sa slovenské školstvo nachádza, je alarmujúci. Počnúc platmi učiteľov, cez zastarané metódy, až k hodnoteniu žiakov. Všetky tieto dôvody viedli rodičov k tomu, aby domáce vzdelávanie, ktoré bolo pôvodne zamerané primárne na žiakov so špecifickými poruchami, povýšili smerom k vzdelávaniu ostatných detí. A tých dôvodov, prečo práve homescholing, nájdeme viac. Patria medzi ne v prvom rade zdravotné, ale aj sociálne, morálne, či náboženské dôvody.

Pre koho je domáce vzdelávanie určené

Je nutné si uvedomiť, že každé dieťa sa vzdelávať v domácom prostredí nemôže, ako aj to, že homeschooling nie je pre každého rodiča. Nehovoriac o tom, že rodičia musia byť v názore na domáce vzdelávanie jednotní. Je to veľký krok, ktorý potrebuje dlhšiu a hlbšiu úvahu.

Uvažovať nad domškoláctvom je vhodné vtedy, ak nie je v blízkosti bydliska dostatok vhodných škôl alebo sa vám pozdáva už nejaká zabehnutá homeschoolingová skupina, ku ktorej by ste sa vedeli pridať.

Autor fotky: Pexels_Ksenia Chernaya

Plusy a mínusy domškoláctva

Výhody: Domáce vzdelávanie nemusí prebiehať čisto v štýle jedno dieťa na jedného rodiča. Dieťa môže navštevovať už spomínanú vzdelávaciu skupinu, kde je najväčšou výhodou menší počet detí. Individuálny prístup je tak zaručený. Je možné tiež nastavenie rozvrhu a hodín, čo ponúka možnosť rýchlejšieho prechodu školských osnov a zameranie na to, čo dieťa skutočne zaujíma a čo rozvíja jeho kreativitu. Pri vzdelávaní dieťa – rodič sa tiež prehlbuje ich vzájomný vzťah, čo mnohí rodičia považujú za to najpodstatnejšie.

Nevýhody: Pri domácom vzdelávaní dochádza k nedostatočnej socializácii. A hoci nie je homeschooling nekontrolovaný voľný čas plný zábavy, k narušeniu disciplíny dôjsť rozhodne môže. Ako mínusy domáceho vzdelávania sa ukázali aj chýbajúce skúsenosti s riešením bežných detských konfliktov a v neposlednom rade je to pre rodičov časovo aj finančne náročné.

Prečítajte si: Podľa prieskumu je finančné vzdelávanie na slovenských školách nedostatočné

Základy domškoláctva – na čo myslieť, kým sa pre domáce vzdelávanie rozhodnete  

1.Ak má rodič aj svoje primárne zamestnanie, môže byť učenie s dieťaťom pre neho pomerne náročné ako časovo, tak aj fyzicky a psychicky.

2.Dieťa, ktoré sa učí v klasickej škole sa socializuje prirodzene so spolužiakmi, či učiteľmi. Pri domškoláctve je za zdravú socializáciu zodpovedný rodič.

3.Domáce vyučovanie je proces, ktorý musí byť nastavený rodičom a prispôsobený dieťaťu. Disciplína a dodržiavanie vyučovacieho procesu sa môže rodičovi vymknúť z rúk.

4.Ak jeden z rodičov zostáva kvôli domácemu vzdelávaniu bez práce s dieťaťom, musí byť na to finančne pripravený. Rovnako aj vtedy, ak sa rozhodne pre vzdelávanie vo vzdelávacej skupine, do ktorej za vzdelávanie musí finančne prispievať.

Najpozitívnejšie plusy domáceho vzdelávania

Domškoláci majú vytvorené prostredie, kde prebieha výučba formou hry a objavovania. Na nezaplatenie je aj osobný prístup ku každému jednému dieťaťu a jeho rozvoj prostredníctvom učenia priamo v prírode. Domškoláci trávia čas v knižniciach, na vzdelávacích podujatiach, či výstavách, ako aj v múzeách a kníhkupectvách. Podklady na výučbu korelujú s učebnými osnovami a čerpajú aj zo zahraničných materiálov, ktoré posúvajú vzdelávanie detí vpred míľovými krokmi.

Zdroj titulná foto: Autor fotky: Pexels_Yan Krukau

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár