Začnite písať

RODIČOVSTVO

Nekričte na deti: Ako dlhodobé kričanie poškodzuje vaše deti

kričanie na deti

Kričanie na deti a jeho dlhodobé účinky sú dôležitou témou v rodinnom prostredí. Rodičia často čelia výzvam v riadení svojich emócií a v momentoch frustrácie alebo hnevu môžu nájsť sami seba vo výbušných situáciách, kde zvyšujú hlas na svoje deti. Tento bežný scenár je dôležité pochopiť, ako aj naučiť sa zdravšie spôsoby komunikácie.

Prečo rodičia kričia?

Kričanie často pramení z pocitov byť preťažený alebo nahnevaný. Je to prirodzená reakcia pre mnohých, ale zriedkakedy je efektívna. Môže priniesť okamžitú poslušnosť, ale nezaoberá sa jadrom správania dieťaťa alebo im nepomáha pochopiť dôsledky ich konania. Pravidelné kričanie môže vzbudiť strach namiesto porozumenia, čo nie je prospešné pre efektívnu výchovu.

Dopady kričania

Kričanie môže mať negatívny vplyv na deti. Vďaka nemu deti začnú s ignoráciou, čím sa disciplína stáva ťažšou. Štúdie ukazujú, že deti, na ktoré sa často kričí, môžu byť agresívnejšie, a to fyzicky aj verbálne. Kričanie môže v deťoch vyvolať aj pocit neistoty, čo vedie k dlhodobým problémom, ako je úzkosť, nízke sebavedomie a zvýšená agresivita.

Prečítajte si: Narcistické rodičovstvo: Deti v tieni narcizmu

Alternatívy k zvýšeniu hlasu

Dajte si prestávku

  • Skôr než dosiahnete bod, kedy začnete kričať, venujte chvíľu tomu, aby ste sa stiahli, nadýchli a upokojili. Verte, že vám to pomôže a deti naučí zdravo zvládať svoje emócií.

Hovorte o emóciách

  • Otvorená diskusia o emóciách učí deti, že pocity ako hnev, smútok alebo žiarlivosť sú normálne. Pomáha im vyvinúť zdravý postoj k sebe samým a ostatným.

Zlé správanie riešte pokojne

  • Keď riešite zlé správanie, robte to rázne, ale s rešpektom. Uistite sa, že komunikujete na ich úrovni, a to fyzicky aj slovne.

Použite dôsledky, nie hrozby

  • Dôsledky, ktoré sú priamo súvisiace so zlým správaním a sú jasne vysvetlené, sú efektívnejšie ako hrozby alebo tresty.

Základné potreby a rutiny

Zabezpečenie, že základné potreby detí ako dostatok spánku a výživy, sú splnené, môže viesť k lepšiemu celkovému správaniu. Zavedenie rutín tiež pomáha znížiť úzkosť a znížiť riziko nesprávneho správania.

Čo robiť, ak kričíte

Je dôležité, aby ste si priznali chybu a ospravedlnili sa, ak kričíte. Tým učíte deti o zodpovednosti a dôležitosti ospravedlnenia za chyby. Ak vaše deti kričia, pripomeňte im hranice a zdôraznite rešpektujúcu komunikáciu. Modelujte toto správanie tak, že si dáte čas na upokojenie pred zasahovaním do diskusií, keď ste rozrušení.

Dopady kričania na vzťah rodič-dieťa

Krik môže viesť k nestabilným a nestálym vzťahom s vašimi deťmi. Môžu sa začať spoliehať na to, že budú kričať samy, budú mať problémy s rešpektujúcou komunikáciou a môžu byť viac ovplyvňované svojimi rovesníkmi ako vami. To sa dá zmeniť podporovaním domáceho prostredia, v ktorom je rešpektujúca komunikácia normou.

Kroky vedúce k zmene

Otvorený dialóg

  • Majte úprimné diskusie so svojimi deťmi o tom, prečo je kričanie škodlivé a prečo je dôležité vyjadrovať hnev zdravým spôsobom.

Vytvorte pokojné prostredie

  • Založte domácnosť, kde sa viac cenia rešpekt a porozumenie než vina a súd.

Záväzok k zmene

  • Nezabudnite, že zmena návykov si vyžaduje čas a úsilie. Buďte trpezliví voči sebe a svojej rodine.

Hlboko zakorenené problémy s hnevom

Ak sa často neovládate, môže to byť znakom hlbších problémov s hnevom. Medzi príznaky môže patriť neprimeraný hnev kvôli drobným problémom, fyzické príznaky ako je vysoký krvný tlak, pocity viny po výbuchu a časté konflikty. V takýchto prípadoch môže byť prospešné vyhľadať pomoc terapeuta. Ten vám môže pomôcť pri vypracovaní stratégií ako zostať pokojný a napraviť prípadné škody vo vzťahoch spôsobené hnevom.

Prechod od kričania k úctivému dialógu v komunikácii s deťmi je prospešná nielen pre ich rozvoj, ale aj pre posilnenie vášho vzťahu s nimi. Je to náročná cesta, ktorá je však nesmierne obohacujúca. Pamätajte, že cieľom nie je byť dokonalým rodičom, ale byť uvedomelým rodičom, ktorý sa neustále snaží zlepšovať a rásť.

ak nezvládate svoj krik, návštívte terapeuta

Image by Freepik

 

zdroj foto: master1305/freepik.com

zdroj článku: healthline.com

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár