Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Rezort školstva bude slovenským verejným vysokým školám individuálne určovať ich poslanie

vysoká škola

V rámci výkonnostných zmlúv bude rezort školstva individuálne určovať každej slovenskej verejnej vysokej škole jej poslanie a priority. 

„Štát musí mať predstavu, aké chce mať vysoké školstvo napríklad v roku 2030 a neskôr. Takáto dlhodobá strategická vízia zatiaľ v SR nebola sformulovaná, a preto je tu istá obava, aký bude mať tento proces dosah,“ upozornil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský.

Prečítajte si: Materské školy bude od budúceho roka financovať štát

Hiadlovský tiež tvrdí, že je podstatné, aby nároky, ktoré budú ukotvené vo výkonnostných zmluvách, boli aj finančne kryté. Slovenská rektorská konferencia tak žiada vládu Slovenskej republiky, aby sa účelovo každoročne zvyšoval rozpočet verejných vysokých škôl na roky 2024 – 2026 o desať percent.

vysoká škola

Zdroj Pexels, Autor Yan Krukau

Slovenská rektorská konferencia však víta významné medziročné zvýšenie financií na vzdelávanie, vedu a výskum. Zároveň žiada, aby trend zvyšovania výdavkov na vysoké školy, vedu a výskum pokračoval aj v nasledujúcich rokoch.

Podľa Hiadlovského slovenské vysoké školy dlhodobo plnia požiadavky vlády Slovenskej republiky a spoločnosti na zvyšovanie kvality ich činnosti. Zosúladili študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorých súčasťou je zosúladenie s potrebami trhu práce.

Prečítajte si: Vysoké školy musia zaviesť nový bezpečnostný systém

Výkonnostné zmluvy na Vysokých škôl budú spočívať v zmene financovania, ktoré nebude závisieť iba od počtu študentov. Tieto zmluvy majú dopomôcť k vytváraniu určitých ukazovateľov kvality či očakávaných výsledkov. Zmeny sa majú začať od budúceho školského roka.

vysoká škola

Zdroj Pexels, Autor Emily Ranquist

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár