Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Slovenské školy prejdú bezpečnostným auditom

policajti

V súvislosti s tragickými udalosťami na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe  slovenská polícia zintenzívnila monitoring miest s vyššou koncentráciou a pohybov obyvateľov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozornila, že ďalším opatrením bude bezpečnostný audit na školách.

Bezpečnostný audit sa uskutoční formou dotazníka, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. „Následne sa vypracuje systém odporúčaní na zvýšenie opatrení pre konkrétnu školu. Plošne spracované informácie zo škôl poslúžia ako východiskové údaje pre metodiku k zvyšovaniu bezpečnosti na jednotlivých úrovniach škôl,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Minister vnútra tiež pripomenul systém spolupráce medzi školami a políciou spočívajúci v tom, že príslušníci Policajného zboru nevystupujú v týchto prípadoch preventívne, ale ako tzv. školskí policajti, ktorí sú pre školy k dispozícii pre prípad riešenia podnetov vyžadujúcich si komunikáciu školy a polície. Ako je ohrozenie bezpečnosti školy, prejavy násilia voči spolužiakom, prejavy radikalizácie a extrémizmu. Polícia je tak priamo zapojená do diania školy.

škola

Zdroj Freepik

Prečítajte si: Michaela Halásová: Tak ako na výrobu dieťaťa sú potrební dvaja, aj na jeho výchovu by mali byť dvaja

Do spomínanej spolupráce sú zapojené stredné a základné školy napojené na Rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Takéto školy budú mať vytvorenú komunikačnú dvojicu: policajt a vedúci pedagogický pracovník, ktorej zámerom je vytvoriť bázu dôvery a mať pravidelne informácie o dianí v škole,“ uviedol rezort vnútra.

Na projekte participuje takmer 2700 základných škôl, viac ako tisíc stredných škôl a 2500 pridelených policajtov. Vedenie škôl môže priamo komunikovať s jednotlivými krajskými riaditeľstvami Policajného zboru, na tento účel sa zriadili špeciálne e-mailové adresy.

stredná škola

Zdroj Freepik

Bezpečnostný audit pripravuje pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia a Akadémie Policajného zboru, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády SR, rezortov školstva, dopravy i Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Viac aktuálnych informácií pre rodičov nájdete tu.

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Freepik

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár