Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Stav v slovenských reedukačných centrách je tragický

reedukačné centrum

„Stav v reedukačných centrách je katastrofálny a je nevyhnutné ho okamžite riešiť,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.

Stav obmedzení detí v reedukačných centrách, ktoré neporušili Trestný zákon, je podľa ombudsmana Róberta Dobrovodského v nepomere s právami väzňov.

Dobrovodský pripomenul, že kontroly v centrách boli aj pred desiatimi rokmi, preto by očakával, že súčasné nálezy poukážu na zlepšenie stavu. No stav v reedukačných centrách sa naopak výrazne zhoršil.

Reedukačné centrum vo Vrábloch,  Zdroj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Zistenia o reedukačných centrách považujú za znepokojujúce nielen jednotlivé ministerstvá, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP), ale aj celá verejnosť

ÚKOZP považuje zistenia za prekvapivé. Nakoľko reedukačné centrá boli z pohľadu dodržiavania práv detí hĺbkovo monitorované verejným ochrancom práv v rokoch 2014 a 2015 v zásade s totožnými zisteniami.

Podľa ministra školstva SR Tomáša Druckera nie sú problémom len zanedbané budovy reedukačných centier, ale aj kvalita služieb a zmysel existencie reedukačných centier, ktorý by mal zodpovedať potrebám mladých klientov v 21. storočí.

„Poznatky o zásahoch do osobnej slobody a práv detí v reedukačných centrách, neprijateľné výchovne metódy a trestná činnosť, ku ktorej dochádza v centrách, si vyžaduje komplexnú systémovú zmenu ich činnosti,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti SR.

Rezort spravodlivosti už vo veci komunikuje s príslušnými inštitúciami a je pripravený v rámci svojej pôsobnosti navrhnúť konkrétne systémové riešenia.

reedukačné centrum

Zdroj Generálna prokuratúra SR

Prečítajte si: Na slovenských základných a stredných školách bol spustený bezpečnostný audit

„Je nevyhnutné mapovať a riešiť problémy detí priamo v teréne na regionálnej úrovni, priblížiť sa im, dostať sa aj na miesta, kde sú deti ohrozené napríklad šikanou, fyzickým násilím či chudobou. Obzvlášť posledné mesiace vyeskalovali napätie a ukázali mnoho problémov, s ktorými deti na Slovensku zápasia a kde sme my ako úrad súčinní.“ – Komisár pre deti Jozef Mikloško

Generálna prokuratúra zistila závažné nedostatky aj v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy. V niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru a ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody.

„Zistenia sú, samozrejme, veľmi zlé a nie sú hodné 21. storočia. Deti, ktoré sú v zariadeniach umiestnené, naozaj žijú v neľudských a často v hrozných podmienkach,“ skonštatoval predseda parlamentu Peter Pellegrini. Pellegriny, aby výkonná a zákonodarná moc spoločne hľadali riešenie stavu.

reedukačné centrum

Zdroj Generálna prokuratúra SR

Zdroj: TASR

Zdroj foto: GPSR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár