Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Študenti medicíny kritizujú zvyšovanie počtu medikov

študentka medicíny

Slovenská asociácia študentov medicíny nesúhlasí s plánovaným navyšovaním počtu medikov na lekárskych fakultách. Obáva sa, že to povedie k prehlbovaniu existujúcich medzier v kvalite prípravy budúcich lekárov a zníženiu atraktivity fakúlt. Študenti medicíny preto žiadajú prehodnotenie tohto návrhu.

Prezidentka slovenskej asociácie študentov Laura Banovčanová tvrdí, že prvým krokom v riešení personálnej poddimenzovanosti zdravotníctva je v rámci vysokého školstva trvalé odstránenie už existujúcich závažných nedostatkov. Ich riešenia si podľa asociácie vyžadujú strategický plán aj finančné krytie zo strany štátu.

„Až po nastavení systému do podoby, ktorá bude spoľahlivo zodpovedať súčasným počtom študujúcich, môžeme iniciovať prípadné rokovania na tému ich navyšovania,“ skonštatovala asociácia.

Slovenská asociácia študentov zároveň zdôrazňuje, že akékoľvek zmeny by mali byť konštruktívne prediskutované so všetkými zainteresovanými stranami na odbornej úrovni.

študent medicíny v laboratóriu

Zdroj Pexels, Autor Artem Podrez

Študenti medicíny žiadajú rezorty zdravotníctva a školstva, ako aj vedenia lekárskych fakúlt a príslušných univerzít o prehodnotenie návrhu. Tiež žiadajú, aby do diskusie bola prizvaná aj slovenská asociácia študentov.

Prečítajte si: IPčko spustilo aktivity na prevenciu radikalizácie mladých

Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil, že zvýšenie počtu študentov nie je riešením nedostatku lekárov v nemocniciach, ale záväzkom ďalej zdokonaľovať vzdelávací systém a pokračovať v opatreniach. V tejto súvislosti podotkol, že vláda s vedeniami fakúlt hovorí o ďalších projektoch.

Viac o návrhu zvyšovania poštu študentov prijatých na medicínu sa dozviete v našom článku Lekárske fakulty budú môcť prijať viac študentov

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár