Začnite písať

PÔROD

Ako prebieha utajený pôrod na Slovensku?

pôrod

Na Slovensku existuje zákonná možnosť porodiť dieťatko v nemocnici tak, že nebude prezradená identita matky, ide o utajený pôrod. Utajeným pôrodom sa na Slovensku ročne narodí až 40 detí. Rodičky s utajeným pôrodom majú zvyčajne okolo 20 rokov. Navyše sa tieto ženy často po pôrode stávajú pacientkami na psychiatrii, z dôvodu rozhodnutia, ktoré museli urobiť.

Ak si žena nechce alebo nemôže nechať dieťa, no zároveň nechce ísť na interupciu, má dve legálne možnosti čo s dieťatkom po pôrode.

  • Hniezdo záchrany
  • Utajený pôrod
novorodenec

Zdroj Freepik

Hniezdo záchrany

Hniezdo záchrany je verejný inkubátor, do ktorého môžu ženy po pôrode odložiť novorodenca anonymne a beztrestne bez toho, aby niekto pátral po jeho pôvode. Dieťa, ktoré v inkubátore skončí, je anonymné a právne voľné, čo znamená, že po zápise do matriky môže začať adopčný proces. Na Slovensku fungujú hniezda záchrany od roku 2004, je ich 20 a vždy sa nachádzajú v blízkosti nemocníc.

„Matka sa k dieťaťu môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa. Po rozhodnutí súdu už biologická matka nemá na návrat k dieťaťu nárok. V prípade, že sa mamička chce k odloženému dieťaťu vrátiť, musí kontaktovať nemocnicu a predložiť dôkazy o materstve. Sociálna sestra alebo priamo matka po jej odporučení musí kontaktovať sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Súd následne po zvážení dôkazov a zhodnotení psychického i sociálneho hľadiska rozhodne, či je matka spôsobilá sa o dieťa postarať.“

Prečítajte si: V hniezde záchrany v Ružomberku našli zdravé bábätko

Utajený pôrod

Žena môže požiadať o anonymný pôrod svojho gynekológa už počas tehotenstva, alebo najneskôr v deň pôrodu písomnou žiadosťou. Porodiť dieťatko anonymne je možné v každej nemocnici na Slovenku, ak žena takéto rozhodnutie nahlási vopred. 

Žena je komplexne informovaná o utajenom pôrode, dodržiavaní zákonom stanoveného postupu. Poskytovateľ na základe predmetnej žiadosti postupuje režimom utajenia. Znamená to, že tehotná žena je v pôrodnici evidovaná len pod číslom a jej identitu často nepozná ani personál, iba pár ľudí z vedenia, ktorí musia pripraviť potrebné papiere. Pôrodnica si v takomto prípade vedie iba zdravotnú dokumentáciu, v ktorej sú iba údaje o tehotenstve, pôrode, prípadne rôznych anamnézach.

Osobné údaje na identifikáciu ženy sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok. Zapečatené dokumenty sú potom odoslané a uskladnené na ministerstve zdravotníctva. Otvorenie takto zapečatenej dokumentácie je možné len na základe rozhodnutia súdu.

Ak sa žena rozhodne pre anonymný pôrodu, dieťa po narodení neuvidí a stráca dokonca nárok na informáciu, či sa narodilo živé, mŕtve, zdravé alebo s nejakou vývinovou chybou.

novorodenec

Zdroj Freepik

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom. Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom je jej poistenkyňou.“

Dieťatko je po narodení označené len číslom a pri mene a priezvisku má označenie XY. O bábätko po anonymnom pôrode je vždy výborne postarané v pôrodnici a potom na detskom oddelení. Starostlivosť ihneď po pôrode manažuje príslušný úrad práce a okresný súd mu pridelí meno a priezvisko. Dieťatko bude v priebehu pár týždňov pripravené na adopciu a odchod do nového domova. Pri utajenom pôrode sa dieťa nikdy nedozvie meno svojich biologických rodičov, pri klasickej adopcii sú biologickí rodičia známi.

Žena po utajenom pôrode má možnosť odvolať toto rozhodnutie 6 týždňov po pôrode.

 

Zdroj foto: Freepik

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár