Začnite písať

CHOROBY

Epilepsia u detí: Porozumenie, liečba a život s ochorením

Epilepsia u detí

Epilepsia u detí je stav, keď majú deti záchvaty. To sa stane, keď sa v mozgu dieťaťa deje niečo neobvyklé s elektrinou. Počas záchvatu môže dieťa robiť nechcené pohyby, ako keby sa triaslo alebo môže na chvíľu stratiť povedomie. Niekedy sa môže stať, že dieťa len tak zíza a vyzerá zmätene, kým sa to celé neskončí.

Čo je to epilepsia?

Epilepsia u detí je typ choroby mozgu, ktorá vedie k tomu, že deti majú záchvaty. Tieto záchvaty sú spôsobené tým, že bunky v mozgu dieťaťa náhle vytvárajú veľa neobyčajnej elektrickej aktivity. Keď dieťa má záchvat, môže to vyzerať tak, že odpadne a jeho telo sa začne nekontrolovateľne triasť. Ale nie každý záchvat vyzerá takto. Niekedy môže dieťa len zízať alebo byť zmätené.

Aj keď záchvaty sú typické pre epilepsiu, nie všetky záchvaty znamenajú, že dieťa má epilepsiu. Lekár musí zistiť či dieťa malo viac ako jeden záchvat, a to bez toho, aby za nimi stál nejaký iný zdravotný problém, aby mohol povedať, že ide o epilepsiu.

Druhy epilepsie

 • Absenciálna epilepsia

Tento typ spôsobuje, že dieťa na krátky moment „vypadne“ a zíza do prázdna. Počas takéhoto záchvatu dieťa nedokáže reagovať na oslovenie alebo nevie, čo sa deje navôkol.

 • Rolandická epilepsia

Táto forma epilepsie, ktorá tvorí asi 15% prípadov detskej epilepsie, sa najčastejšie prejavuje pri zaspávaní alebo pri prebúdzaní. Dieťa môže zažiť nekontrolované pohyby, často na jednej strane tela a môže mať problémy s rečou.

 • Juvenilná myoklonická epilepsia

Táto forma sa obvykle objavuje v období puberty a charakterizujú ju nekontrolované svalové zášklby, najmä hneď po prebudení.

 • Detské kŕče (Westov syndróm)

Toto je vážny typ epilepsie, ktorý postihuje dojčatá. Počas záchvatu sa telo dieťaťa šklbe a trhá a môže dochádzať k nekontrolovanému ohýbaniu a natiahnutiu. Tieto epizódy sú krátke, ale môžu sa opakovať v rýchlej postupnosti.

 • Lennoxov-Gastautov syndróm (LGS)

LGS je závažná forma epilepsie, pri ktorej môže dôjsť k záchvatom, počas ktorých svaly dieťaťa stuhnú a potom sa náhle uvoľnia. Dieťa môže počas záchvatu zažiť aj momenty nevedomia a byť zmätené, nereagujúce na okolie.

Prvé príznaky epilepsie u dieťaťa

Prvé príznaky epilepsie u detí sú často spojené so záchvatmi, ktoré môžu mať rôzne prejavy. Medzi tieto príznaky patrí:

 • Strata vedomia

Dieťa môže na chvíľu „vypnúť“ a nereagovať na svoje okolie alebo na oslovenie.

 • Zmätenosť

Po záchvate alebo počas neho môže byť dieťa dezorientované a neisto sa cítiť v čase a priestore.

 • Prázdny pohľad

Dieťa sa môže zdať, že zíza do prázdna bez zjavnej reakcie na okolie.

 • Zmeny vnímania

Možné sú zmeny sluchu, zraku, chuti alebo čuchu, kedy dieťa vníma veci inak, než sú v skutočnosti.

 • Nepríjemné pocity

Dieťa môže pociťovať nepríjemné vnútorné pocity, ako sú žalúdočná nevoľnosť alebo zmeny telesnej teploty, ktoré môžu byť sprevádzané záchvatom.

Tieto príznaky môžu byť veľmi jemné a prechodné, takže ich môže byť ťažké hneď rozpoznať ako súčasť epileptického záchvatu.

Prečítajte si: Zápal slepého čreva u detí: Neignorujte tieto príznaky

Bežné príznaky epilepsie u dieťaťa

Príznaky epilepsie u detí sa môžu počas záchvatu líšiť, ale zvyčajne trvajú len krátky čas. Medzi bežné príznaky patria:

 • Strata vedomia alebo odpadnutie

Dieťa môže na krátko stratiť vedomie, prípadne úplne odpadnúť.

 • Nekontrolované pohyby svalov

Môže dôjsť k trhaniu, zášklbom alebo opakovaným pohybom časti tela, ako sú napríklad ruky alebo nohy.

 • Poruchy reči

Dieťa nemusí byť schopné hovoriť, môže nekontrolovateľne mľaskať perami alebo robiť pohyby ústami, akoby žuvalo.

 • Zmeny srdcovej frekvencie

Srdcový tep sa môže počas záchvatu zrýchliť.

 • Zmeny dýchania

Môže dôjsť k rýchlemu alebo zmenenému dýchaniu.

Je dôležité si uvedomiť, že záchvaty môžu mať rôzne formy a nie vždy musia zahŕňať všetky tieto príznaky. Navyše, väčšina ľudí má pri každom záchvate podobné príznaky, ktoré sa opakujú.

Kedy začína epilepsia u detí?

Epilepsia sa u detí môže začať v rôznych vekových obdobiach, a to závisí od konkrétneho typu epilepsie, ktorý dieťa má. Niektoré typy epilepsie sa objavujú už v dojčenskom veku, zatiaľ, čo iné môžu nastať počas školského veku alebo v období dospievania.

Čo spôsobuje epilepsiu u detí?

Epilepsia u detí je spôsobená nekontrolovanou elektrickou aktivitou v mozgu, ktorá zmení spôsob, akým mozgové bunky spolu komunikujú. Normálne elektrické signály umožňujú bunkám vymieňať si informácie, ale pri epilepsii dochádza k nepravidelnej aktivite, ktorá spôsobuje záchvaty. Tieto záchvaty sú dočasné a ukončia sa, keď sa mozog vráti k správnemu posielaniu signálov. Medzi hlavné príčiny epilepsie u detí patrí:

 • Úrazy hlavy alebo poranenie mozgu

Fyzické poškodenie hlavy môže spôsobiť zmeny v mozgovej aktivite vedúce k epilepsii.

 • Komplikácie pri pôrode

Problémy počas pôrodu, ako napríklad nedostatočné zásobovanie mozgu kyslíkom, môžu viesť k epileptickým záchvatom.

 • Infekcie

Závažné infekcie, ako sú meningitída (zápal mozgových blán) alebo encefalitída (zápal mozgu), môžu spôsobiť epilepsiu.

 • Abnormality vývoja mozgu

Nedostatky vo vývoji mozgu ešte pred narodením môžu byť príčinou epileptických záchvatov.

 • Genetické faktory

U niektorých detí môže byť epilepsia dôsledkom genetických mutácií alebo dedičných faktorov, ktoré zvyšujú náchylnosť k epileptickým záchvatom.

Komplikácie, ktoré spôsobuje epilepsia deťom

Epilepsia u detí môže mať rôzne komplikácie, ktoré ovplyvňujú nielen ich fyzické, ale aj duševné zdravie a každodenné fungovanie. Medzi bežné komplikácie patria:

 • Fyzické poranenie

Počas záchvatu môže dôjsť k pádom, zraneniam alebo iným nebezpečným situáciám, najmä ak dieťa stratí vedomie.

 • Strach a úzkosť

Obavy z možnosti ďalších záchvatov môžu vyvolávať stres a úzkosť, nielen u postihnutého dieťaťa, ale aj u členov rodiny.

 • Poruchy spánku

Epilepsia môže narušiť normálny spánkový cyklus, čo môže mať dopad na celkovú pohodu a výkon dieťaťa počas dňa.

 • Nízke sebavedomie

Časté záchvaty a strach z nich môžu viesť k pocitu hanby alebo izolovanosti, čo negatívne ovplyvňuje sebavedomie dieťaťa.

 • Nedostatok koncentrácie

Epileptická aktivita v mozgu môže spôsobiť problémy s učením, pamäťou a koncentráciou, čo ovplyvňuje školské výkony.

 • Depresia a úzkosť

Tieto duševné zdravotné problémy sú u detí s epilepsiou bežnejšie, čiastočne kvôli výzvam spojeným s ochorením a jeho vplyvom na každodenný život.

Je dôležité byť pripravený na pomoc dieťaťu počas záchvatu a minimalizovať riziko zranenia. Ak záchvat trvá dlhšie ako 5 minút alebo ak ide o prvý záchvat dieťaťa, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Vedieť, ako bezpečne reagovať na záchvat, môže pomôcť chrániť dieťa pred vážnymi komplikáciami.

depresie, úzkosti či iné stavy spojené s epilepsiou

Image by Freepik

Je epilepsia nebezpečná pre deti?

Epilepsia u detí môže predstavovať vážne riziká, zvlášť ak sa nezvláda správne alebo v prípade závažnejších typov epilepsie. Medzi potenciálne nebezpečné komplikácie patria:

 • Problémy s kognitívnym vývojom

V závažných prípadoch môže epilepsia ovplyvniť mentálne schopnosti dieťaťa, vrátane učenia, pamäte a celkového kognitívneho vývoja.

 • Status epilepticus

Tento závažný stav nastáva, keď záchvaty trvajú dlho alebo, keď sa záchvaty opakujú tak často, že medzi nimi dieťa nemá dostatok času na zotavenie. Status epilepticus môže byť život ohrozujúci a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

 • Poškodenie mozgu alebo smrť

Hoci je to vzácne, dlhotrvajúce alebo mimoriadne intenzívne záchvaty môžu viesť k trvalému poškodeniu mozgu alebo v najzávažnejších prípadoch dokonca k smrti.

Diagnostika epilepsie

Diagnostika epilepsie u detí zahŕňa sériu vyšetrení a testov, ktoré umožňujú lekárom pochopiť príčiny a povahu záchvatov. Tento proces môže zahŕňať:

 • Fyzické vyšetrenie

Lekár skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa, vrátane jeho životných funkcií a zhromaždí informácie o príznakoch, rodinnej anamnéze a akýchkoľvek predchádzajúcich záchvatoch.

 • Neurologické vyšetrenie

Toto vyšetrenie posúdi fungovanie mozgu a nervového systému dieťaťa, vrátane jeho reflexov, koordinácie, svalovej sily a schopnosti vnímať rôzne druhy stimulov.

 • Krvné testy

Lekári môžu nariadiť krvné testy na zistenie možných príčin záchvatov, ako sú infekcie, elektrolytické nerovnováhy alebo iné zdravotné stavy, ktoré by mohli vyvolávať záchvaty.

 • Zobrazovacie testy

Prostredníctvom zobrazovacích techník, ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT), môže lekár preskúmať štruktúru mozgu a identifikovať prípadné abnormality, ktoré by mohli spôsobovať záchvaty.

 • Elektroencefalogram (EEG)

EEG je kľúčovým testom pri diagnostike epilepsie, pretože meria elektrickú aktivitu mozgu. Záznamy z EEG môžu ukázať typické vzory, ktoré sú prítomné pri epilepsii, čím pomáhajú potvrdiť diagnózu.

Tieto testy umožňujú lekárom detailne posúdiť príčiny záchvatov a vylúčiť iné možné stavy, ktoré by ich mohli spôsobovať. Diagnostika epilepsie obvykle vyžaduje čas a dôkladné posúdenie všetkých dostupných informácií.

Liečba epilepsie

Liečba epilepsie u detí zahŕňa rôzne prístupy na kontrolu záchvatov a zlepšenie kvality života dieťaťa. Medzi bežné metódy patria:

 • Lieky proti epilepsii

Tieto lieky pomáhajú znižovať frekvenciu a závažnosť záchvatov. Je dôležité, aby dieťa lieky užívalo presne podľa pokynov lekára.

 • Chirurgický zákrok

U niektorých detí, u ktorých lieky nepomáhajú, môže byť možnosťou operácia, ktorá cieľovo rieši oblasť mozgu spôsobujúcu záchvaty.

 • Implantované zariadenia

Ako napríklad stimulátor blúdivého nervu, ktorý pomáha regulovať elektrickú aktivitu v mozgu a môže znižovať počet záchvatov.

 • Ketogénna diéta

Táto diéta s vysokým obsahom tukov a nízkym obsahom sacharidov môže pomôcť niektorým deťom s ťažko kontrolovateľnou epilepsiou.

Vedľajšie účinky liečby epilepsie

Liečba epilepsie, najmä pomocou antiepileptík, môže mať vedľajšie účinky, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho lieku a individuálnej reakcie dieťaťa. Medzi bežné vedľajšie účinky patrí:

 • Ospalosť

Niektoré antiepileptiká môžu spôsobiť, že sa dieťa bude cítiť viac unavené alebo ospalé, najmä v prvé týždne po začatí liečby.

 • Zmeny funkcie pečene alebo kostnej drene

V niektorých prípadoch môžu lieky ovplyvniť fungovanie pečene alebo kostnej drene, čo si vyžaduje pravidelné sledovanie krvných testov.

 • Kožné vyrážky

Niektoré lieky môžu spôsobiť alergické reakcie, ktoré sa prejavujú ako kožné vyrážky alebo iné kožné problémy.

 • Žalúdočné ťažkosti

Nevoľnosť, vracanie alebo žalúdočné nepríjemnosti môžu byť tiež vedľajším účinkom niektorých antiepileptických liekov.

 • Zmeny chuti do jedla

Lieky môžu zmeniť chuť do jedla, čo môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu hmotnosti.

dieťa nemusí mať počas liečby chuť do jedla

Image by Freepik

Môže epilepsia časom zmiznúť?

Je možné, že niektoré deti „vyrastú“ z epilepsie. Odhaduje sa, že viac ako 60% detí s epilepsiou prestane mať záchvaty do dospelosti, buď v dôsledku liečby alebo prirodzeného vývoja ich stavu. Táto schopnosť „vyrásť“ z epilepsie však závisí od viacerých faktorov, vrátane typu epilepsie, ktorú majú a ako rýchlo boli záchvaty účinne kontrolované liečbou.

Niektoré formy epilepsie, najmä tie, ktoré sú spojené s určitými vývojovými fázami detstva, majú vyššiu pravdepodobnosť remisie. Na druhej strane, deti s určitými chronickými alebo závažnejšími formami epilepsie môžu potrebovať pokračovať v liečbe a môžu čeliť výzvam spojeným s epilepsiou aj v dospelosti.

Môže dieťa žiť normálny život aj napriek epilepsii?

Mnohé deti žijúce s epilepsiou môžu mať bežný život podobne ako ich vrstovníci, pričom u približne 70% z nich táto diagnóza neprináša výrazné zmeny vo vývoji alebo denných aktivitách. Hlavnou odlišnosťou môže byť potreba pravidelného užívania liekov. Je bežné, že deti s epilepsiou môžu pociťovať frustráciu, pocit hanby alebo pocit izolácie, keďže si myslia, že ich stav ich odlišuje.

Častým dôsledkom epilepsie môže byť nízke sebavedomie, depresia alebo úzkostné stavy. Rozhovory so psychológmi môžu deťom priniesť úľavu od týchto pocitov a emocionálnu podporu. Zásadný význam pre zvládanie prípadných komplikácií spojených s epilepsiou má aj podpora a láskavosť zo strany rodičov a lekárov.

Kedy navštíviť lekár?

 • Zvýšený počet záchvatov

Ak sa záchvaty stávajú častejšie, je potrebné to oznámiť lekárovi, pretože môže byť potrebné upraviť liečbu.

 • Vedľajšie účinky liečby

Pri výskyte nežiaducich účinkov liekov je dôležité konzultovať to s lekárom, aby sa zvážila možnosť ich úpravy alebo zmeny liečby.

 • Duševné zdravie

Akékoľvek známky depresie alebo úzkosti by mali byť predmetom rozhovoru s lekárom či psychológom, pretože tieto stavy môžu vyžadovať špecifickú podporu alebo liečbu.

 • Vývojové oneskorenia

Ak vaše dieťa neplní očakávané vývojové míľniky, mali by ste sa o tom porozprávať so svojím lekárom.

Kedy ísť s dieťaťom okamžite do nemocnice?

 • Prvý záchvat

Ak vaše dieťa má prvý záchvat, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

 • Zranenie počas záchvatu

Ak sa dieťa počas záchvatu zraní, môže byť potrebná okamžitá lekárska pomoc.

 • Dlhý záchvat

Záchvat trvajúci dlhšie ako 5 minút je naliehavým prípadom.

 • Séria záchvatov

Ak sa záchvaty opakujú bez dostatočného času na zotavenie, môže to byť znakom vážneho stavu.

 • Dlhá reakcia po záchvate

Ak dieťa nereaguje dlhšie ako 10 až 15 minút po záchvate alebo sa zotavuje nezvyčajne dlho, môže to vyžadovať naliehavú lekársku pomoc.

Epilepsia je komplexný stav, ktorý môže mať rôzne prejavy a výsledky, zvlášť u detí. Moderné liečebné metódy a prístupy umožňujú mnohým deťom s epilepsiou viesť aktívny a plnohodnotný život. Kľúčom k úspešnej liečbe je včasná diagnóza, individualizovaný liečebný plán a pravidelná komunikácia s ošetrujúcim lekárom. Rodičia by mali byť vždy pripravení na riešenie možných naliehavých situácií spojených so záchvatmi a byť informovaní o najlepších postupoch pre starostlivosť o dieťa s epilepsiou.

 

zdroj titulnej foto: freepik

zdroj článku: Epilepsy in Children/clevelandclinic.org

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár