Začnite písať

ZDRAVIE

Febrilné záchvaty: Čo robiť v prvých kritických minútach?

febrilné záchvaty

Febrilné záchvaty, bežný jav u malých detí, sú kŕče vyvolané vysokou teplotou, typicky nad 38,3°C. Na rozdiel od epilepsie, ktorá zahŕňa opakujúce sa záchvaty nevyvolané horúčkou, febrilné záchvaty sú priamo spojené s teplotou, často sprevádzané chorobami, ako sú nachladnutie, chrípka alebo zápal ucha.

Čo sú to febrilné záchvaty

Ako sme už spomenuli na začiatku, tak febrilné záchvaty sú stavom, ktorý môže u detí vyvolať vysoká teplota, často presahujúca 38,3°C. Tieto záchvaty sa môžu objaviť v dôsledku bežných ochorení ako prechladnutie, chrípka alebo infekcia ucha. Zaujímavým aspektom je, že horúčka nemusí byť vždy prítomná v momente záchvatu a môže sa objaviť až po jeho vzniku.

Febrilné záchvaty neznamenajú epilepsiu

Je dôležité pripomenúť, že febrilné záchvaty neznamenajú, že dieťa trpí epilepsiou. Epilepsia sa vyznačuje opakovanými záchvatmi, ktoré nie sú spojené s vysokou teplotou. Symptómy týchto záchvatov môžu byť značne dramatické, vrátane straty vedomia, nekontrolovateľného trasenia, neobvyklých očných pohybov alebo strnulosti končatín. V niektorých prípadoch môžu byť záchvaty lokalizované na určité časti tela.

Trvanie febrilných záchvatov

Hoci väčšina febrilných záchvatov je krátka, trvajúca len niekoľko sekúnd až dve minúty, existujú prípady, kde môžu byť dlhšie. Záchvaty, ktoré nepresiahnu 15-minútovú hranicu, obvykle nevedú k dlhodobým zdravotným problémom. Na druhej strane, opakovanie záchvatov môže znamenať riziko prechodu na dlhšie epizódy. Aj keď dlhotrvajúce febrilné záchvaty samy o sebe nezvyšujú pravdepodobnosť ďalších záchvatov, môžu indikovať vyššie riziko vzniku epilepsie.

trvanie febrilných záchvatov

Image by Freepik

U koho sa najčastejšie vyskytujú

Febrilné záchvaty majú tendenciu sa vyskytovať najmä u detí a špecificky, jedno z každých 25 detí môže zažiť aspoň jeden takýto záchvat. Táto pravdepodobnosť je najvyššia u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov, pričom vrchol rizika nastáva okolo 2 rokov. Zaujímavé je, že čím skôr dieťa zažije svoj prvý febrilný záchvat, tým je väčšia šanca, že ich bude mať viac, hlavne kvôli tomu, že strávi viac času v najviac rizikovom vekovom rozmedzí. Riziko opakovaných febrilných záchvatov sa odhaduje na približne 40 % pre deti, ktoré už jeden záchvat zažili.

Faktory zvyšujúce febrilné kŕče

Existuje niekoľko faktorov, ktoré toto riziko ešte zvyšujú:

  • Nízky vek pri prvom záchvate

Deti, ktoré majú svoj prvý febrilný záchvat mladšie ako 18 mesiacov, majú väčšiu šancu na ďalšie záchvaty.

  • Rodinná anamnéza

Deti s rodinnou históriou febrilných záchvatov majú vyššiu predispozíciu k ich opakovaniu.

  • Rýchly nástup

Ak deti zažijú febrilný záchvat skôr, než sa objavia iné príznaky choroby, majú väčšie riziko opakovaných záchvatov.

  • Nízka teplota pri prvom záchvate

Deti, ktoré mali prvý febrilný záchvat pri relatívne nízkej teplote, sú náchylnejšie k ďalším záchvatom.

Prečítajte si: Zápal pľúc u detí: Komplexný sprievodca príznakmi, liečbou a prevenciou

Diagnostika febrilných kŕčov

Diagnostikovanie febrilných záchvatov obvykle spočíva v dôkladnom zhromaždení zdravotnej histórie dieťaťa a fyzickom vyšetrení zo strany lekárov. Pri tomto procese môže dôjsť k vyšetreniu krvi a moču, aby sa zistila príčina horúčky, ktorá môže byť kľúčovým faktorom spúšťajúc záchvaty. Je dôležité zvážiť aj možnosť dehydratácie, ktorá môže byť spôsobená intenzívnou hnačkou alebo vracaním a môže tiež viesť k záchvatom.

V prípade, že existuje podozrenie na meningitídu – vážnu infekciu obalov mozgu – môže byť potrebné vykonať ďalšie špecifické testy, ako je napríklad odber miechovej tekutiny na analýzu. Meningitída môže spôsobiť symptómy podobné febrilným záchvatom, ale jej závažnosť a potreba špecifického ošetrenia ju odlišujú.

Liečba febrilných kŕčov

Čo sa týka liečby, vo väčšine prípadov deti s febrilnými záchvatmi nevyžadujú hospitalizáciu. Domáca starostlivosť a monitorovanie stačí, najmä ak ide o krátke a izolované epizódy. Hospitalizácia môže byť odporúčaná v prípade dlhotrvajúcich záchvatov, ak má dieťa závažnú infekciu alebo ak je dieťa mladšie ako 6 mesiacov, kde je potrebné podrobnejšie monitorovanie a možno aj špeciálne ošetrenie.

Všeobecne platí, že liečba febrilných záchvatov sa zameriava na kontrolu horúčky prostredníctvom antipyretík a zabezpečenie, aby dieťa bolo hydratované. V niektorých prípadoch môžu byť predpísané antiepileptické lieky, ale to závisí od individuálnych okolností a odporúčaní lekára. Rodičia by mali byť tiež poučení o tom, ako postupovať pri ďalších febrilných záchvatoch, vrátane bezpečnostných opatrení na ochranu dieťaťa počas záchvatu a o spôsoboch, ako efektívne zvládnuť horúčku doma.

Čo robiť, ak má dieťa febrilné kŕče

Zaznamenajte čas

Je dôležité si všimnúť, kedy záchvat začal. Ak záchvat pretrváva dlhšie než päť minút, je nevyhnutné volať záchranku a zabezpečiť, aby bolo dieťa čo najskôr prevezené do zdravotníckeho zariadenia.

Dieťa bezpečne umiestnite

Dieťa by malo byť položené na bezpečný, chránený povrch, aby sa zabránilo možným zraneniam. Počas záchvatu by nemalo byť dieťa nijako spútané alebo držané.

Položte dieťa na bok

Uloženie dieťaťa na bok alebo na brucho pomáha predchádzať možnému uduseniu. Je dôležité nevkladať do úst dieťaťa žiadne predmety, aby nedošlo k zablokovaniu dýchacích ciest.

Zavolajte lekársku pomoc

V prípade prvého febrilného záchvatu je nutné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Aj po skončení záchvatu by malo byť dieťa vyšetrené lekárom, aby sa zistila príčina horúčky a vylúčili sa vážnejšie stavy, ako je meningitída, ktorá vyžaduje urgentnú liečbu.

Febrilné záchvaty u detí

Kelly Sikkema/unsplash

 

zdroj titulnej foto: Image by Freepik

zdroj článku:Febrile Seizures

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár