Začnite písať

RODIČOVSTVO

Hra batoliat je nielen o zábave, ale najmä o rozvoji

Hra batoliat je nielen o zábave, ale najmä o rozvoji

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že hra pre batoľatá nie je len bezstarostným trávením času. Je to dôležitý prvok ich vývoja, prostredníctvom ktorého deti nielenže objavujú svet okolo seba, ale tiež rozvíjajú kritické zručnosti, ktoré im budú slúžiť po celý život. Hračky a aktivity pre batoľatá sú navrhnuté tak, aby stimulovali ich zvedavosť a podporovali ich rast v rôznych oblastiach, od motorických zručností až po sociálne interakcie.

Fázy hry batoliat

Batoľatá prechádzajú rôznymi fázami hry, ktoré odrážajú ich vývojové míľniky. Od prvých neistých krôčikov a prvých slov až po komplexnejšie sociálne interakcie s rovesníkmi, každá fáza prináša nové výzvy a príležitosti na učenie.

12 až 18 mesiacov

V tomto období sa deti začínajú viac pohybovať a objavujú radosť z jednoduchých aktivít ako stohovanie blokov, hranie sa s hračkami na tlačenie či ťahanie a prvotné predstieranie hry.

24 mesiacov

Dvojročné deti rozvíjajú svoje motorické zručnosti, zručnosti riešenia problémov a začínajú sa viac zaujímať o paralelnú hru s inými deťmi, hoci ešte nemusí dôjsť k priamej interakcii.

36 mesiacov

Vo veku troch rokov sa začína asociatívna hra, kde deti začínajú viac interagovať s ostatnými, delia sa o hračky a zapájajú sa do zložitejších predstieraných hier.

Prečítajte si: Samostatná detská hra prináša mnoho výhod

Podpora hry u batoliat

Hra by mala byť prispôsobená vývojovým potrebám a záujmom batoliat. Tu sú niektoré spôsoby, ako ich môžete podporiť:

Interaktívne hračky

Vyberte hračky, ktoré podporujú interakciu a experimentovanie, ako sú vkladačka tvarov, stavebnice alebo hračky do vody.

Predstieraná hra

Umožnite deťom vytvárať vlastné príbehy s bábikami, plyšovými zvieratkami alebo tematickými súpravami, ako sú kuchynky alebo náradie.

Aktívne hry

Podporujte fyzickú aktivitu cez hry ako skrývačka, behanie alebo loptové hry, ktoré pomáhajú rozvíjať motorické zručnosti.

Umelecké a tvorivé aktivity

Poskytnite im výtvarné materiály ako pastelky, vodové farby alebo plastelínu, ktoré podporujú kreativitu a jemnú motoriku.

Príroda a vonkajšie hry

Čas strávený vonku umožňuje deťom preskúmať prostredie prírody a učiť sa cez priamy kontakt s rôznymi prvkami a textúrami.

Čas určený na hranie

Rovnováha medzi štruktúrovanou a voľnou hrou je kľúčová. Plánovaná fyzická aktivita by mala tvoriť aspoň 30 minút denne, zatiaľ, čo neštruktúrovaný voľný čas na hranie by mal byť dlhší, aby deti mohli preskúmať a hrať sa podľa vlastnej fantázie. Dôležité je tiež, aby batoľatá neboli dlhšie neaktívne ako hodinu, pokiaľ samozrejme nezaspávajú alebo už nespia.

Založenie hernej skupiny pre batoľatá

Herná skupina môže byť skvelým spôsobom, ako poskytnúť deťom príležitosť na sociálnu interakciu a zároveň rodičom priestor na výmenu skúseností. Pri zriaďovaní takejto skupiny je dôležité stanoviť jasné pravidlá, vybrať vhodné aktivity a uistiť sa, že počet detí je primeraný, aby sa predišlo preplneniu a nadmernému vzruchu.

Hranie s batoľaťom

Hra s batoľaťom by nemala byť pre rodiča povinnosťou. Ak vás stavanie z kociek alebo predstierané hry nebavia, skúste nájsť aktivity, ktoré sú pre vás oboch príjemné. A nezabudnite, že hra „na čiastočný úväzok“ je úplne v poriadku. Vaša fyzická prítomnosť a podpora sú často viac než dostačujúce.

Význam hry pre celkový rozvoj

Hra nie je len o zábave. Je to predovšetkým základný nástroj pre rozvoj detí. Pomáha rozvíjať jazykové schopnosti, keďže deti komunikujú a vyjadrujú svoje myšlienky počas hry. Podporuje tiež sociálne zručnosti, ako sú zdieľanie, spolupráca a riešenie konfliktov. Kognitívne zručnosti sú stimulované prostredníctvom riešenia problémov, pamäte a logického myslenia. Navyše, hra má pozitívny vplyv na emočný rozvoj, pretože deti môžu vyjadriť svoje pocity a naučiť sa zvládať frustráciu a sklamanie.

Čoho sa netreba obávať

Je úplne normálne, že pri hre dochádza k záchvatom hnevu alebo k malým konfliktom medzi deťmi. Dôležité je zachovať pokoj a pevne, ale láskavo riešiť situáciu. Nezabúdajte, že sociálne a emocionálne zručnosti sú v tomto veku stále vo vývoji a každá situácia je príležitosťou na učenie.

Hra je neoddeliteľnou súčasťou detstva a má zásadný význam pre všestranný rozvoj batoľat. Poskytovanie bohatých a rôznorodých príležitostí na hru, ktoré sú prispôsobené ich vývojovým potrebám, pomáha deťom rozvíjať podstatné zručnosti, ktoré im budú prospešné počas celého života. Rodičia by mali aktívne podporovať a zapájať sa do hier so svojimi deťmi, čím im poskytnú láskyplné a podnecujúce prostredie pre ich rast a učenie.

hra

Image by Freepik

 

Zdroj titulnej foto: freepik

Zdroj článku: Playtime Tips for Toddlers

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár