Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na slovenských umeleckých školách sa bude vyučovať dizajn digitálnych aplikácii

dizajn digitálnych aplikácií

Ak máte doma umelecky nadané dieťa, možno vás poteší otvorenie nového odboru na slovenských umeleckých školách, ktorý má mimoriadne praktické zameranie do budúcnosti.

Od nového školského roka 2024/2025 si budú môcť všetky slovenské školy umeleckého priemyslu pridať do svojho portfólia študijných odborov aj nový odbor dizajn digitálnych aplikácií. Po päťročnom experimentálnom overovaní ho ministerstvo školstva zaradilo do siete stredných škôl. 

„Výtvarné umenie už dávno nie je len o tradičných technikách. Čoraz viac nové technológie hrajú dôležitú úlohu aj v tomto odvetví. S rastúcim počtom IT firiem vzniká prirodzená požiadavka aj na dizajnérov, ktorí okrem grafického dizajnu ovládajú aj celú stratégiu tvorby produktov a sú zdatní v digitálnych zručnostiach.“ – Ľubica Reváková z Občianskeho združenia (OZ) UX / Košice a ŠUP Košice.

dizajn digitálnych aplikácií

Zdroj Freepik

V roku 2017 dostala škola umeleckého priemyslu (ŠUP) v Košiciach a v Trenčíne zelenú na otvorenie nového stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií. Po roku príprav sa začalo s jeho experimentálnym overovaním. Ako tvrdí jeho spoluautorka Reváková zo ŠUP Košice, pri tvorbe vzdelávacieho programu tvorcovia učebného plánu reagovali na potreby zamestnávateľov.

Unikátom stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií je spolupráca so zamestnávateľmi. Už na začiatku experimentálneho overovania učiteľom pomáhali tvoriť učebné plány odborníci z praxe z medzinárodných dizajnérskych spoločností. 

„Organizujeme rôzne podujatia, kde žiaci majú možnosť spoznať profesionálnych dizajnérov a získať kontakty. Okrem rôznych vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov sa snažíme podporovať výučbu aj na základných školách a univerzitách. Dáva nám to väčšie možnosti podporovať digitálne zručnosti a kritické myslenie,“ uviedla Reváková.

Prečítajte si: Chrípková sezóna na Slovensku stále rastie – zatvorených je už 370 škôl a škôlok

Odbor dizajn digitálnych aplikácií je zameraný na tvorbu digitálnych produktov pre budúcich používateľov so zameraním na ich potreby. Žiaci získavajú zručnosti najmä z oblasti User Experience a User Interface (používateľské rozhranie). Absolventi majú širokospektrálne zameranie. So svojimi zručnosťami sú pripravení ďalej študovať na vysokých školách alebo sa zamestnať v odbore.

dizajn digitálnych aplikácií

Zdroj Freepik

Navyše vďaka úzkej spolupráci so Slovenskou User Experience Asociáciou majú nielen učitelia, ale aj žiaci možnosť ďalšieho profesionálneho rastu s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár