Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Podľa psychologičky školy zrkadlia stav spoločnosti

Psychologička, ktorá sa venuje téme psychologického bezpečia Mária Jaššová tvrdí, že školy do veľkej miery zrkadlia to, čo sa deje v spoločnosti. Pandémia, vojna a s nimi súvisiace krízy a napätia majú silný potenciál pôsobiť traumaticky. Tieto okolnosti mohli značne poznačiť prežívanie dnešných detí a mladých ľudí.

„Priniesli nám veľkú neistotu, mohli sme prežívať stratu kontroly nad tým, čo sa deje, život sa stal do istej miery nepredvídateľný. A tieto okolnosti vlastne stále trvajú, neskončili. To samo osebe môže vyvolávať silný pocit ohrozenia.“

žiaci v škole

Zdroj Pexels, Autor Anastasia Shuraeva

Psychologička Mária Jaššová tiež tvrdí, že keď sa dieťa bojí, obvykle má okolo seba dospelých, ktorí ho upokoja. Vďaka podpore pokojných dospelých sa dieťa postupne učí zvládať vlastné strachy. Lenže problémom je, že v posledných rokoch tieto neistoty a úzkosti prežívali aj mnohí dospelí. Preto má aj škola veľký potenciál podporovať duševné zdravie.

„Škola je pre dieťa stabilné prostredie s predvídateľnou štruktúrou, kde sa majú rozvíjať talenty a silné stránky, sú tu prítomné stále dospelé osoby, ku ktorým si deti a mladí ľudia môžu vytvárať vzťahy.“

Prečítajte si: Súkromné stredné školy mali minulý rok nižšiu úroveň vzdelávania

Podľa psychologičky je škola vnímaná ako priestor, kde sa deti majú učiť, naberať nové vedomosti, rozvíjať zručnosti. Aj tieto úlohy školy sa napĺňajú efektívnejšie, ak sa všetci účastníci vzdelávania – žiaci, pedagogický zbor, odborní zamestnanci, ale i ostatní dospelí – v školách cítia bezpečne.

žiaci v škole s učiteľkou

Zdroj Pexels, Autor Ksenia Chernaya

 

„To znamená, že sú vo fyzickej pohode, cítia vzťahové a sociálne bezpečie, majú dôveru v to, že môžu spraviť chybu a pracovať s ňou, a podobne. To sú vlastne základné predpoklady vzdelávania a učenia – cítiť sa v pohode. Žiaľ, na pocit bezpečia sa často zabúda. Medzi žiakmi pribúdajú prejavy správania, ktoré hovoria o tom, že sa bezpečne necítia.“ 

 

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Pexels

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár