Začnite písať

RODIČOVSTVO

Rozvoj reči a jazyka u detí vo veku od 12 do 24 mesiacov

Rozvoj reči a jazyka u detí vo veku od 12 do 24 mesiacov

Rozvoj reči a jazyka v období od 12 do 24 mesiacov je kritickou fázou, v ktorej deti intenzívne rozširujú svoje schopnosti porozumenia a vyjadrovania. V tomto meniacom sa období deti nielenže získavajú nové slová a začínajú tvoriť jednoduché frázy, ale tiež sa učia interpretovať a reagovať na komplexnejšie pokyny. Aktivity ako čítanie, spievanie a interaktívne hry sú neoceniteľné pri podpore tejto zásadnej fázy vývoja, zatiaľ čo pozornosť a trpezlivosť dospelých hrá pri učení a povzbudzovaní detí kľúčovú úlohu.

9 až 18 mesiacov: Porozumenie reči sa rozvíja

V období medzi deviatym a osemnástym mesiacom života vášho dieťaťa sa jeho schopnosť porozumenia reči výrazne rozvíja. Tento čas je dôležitý pre rozpoznávanie, ako dieťa začína chápať slová, ktoré často počuje vo svojom okolí, napríklad bežné výrazy ako „mama“, „otec“, „lopta“, či „sušienka“. Je dôležité si uvedomiť, že kontext, v ktorom sa slová používajú, zohráva veľkú úlohu v tom, ako ich dieťa vníma a rozumie im. Napríklad, používanie jazyka počas každodenných rutín, ako je kúpeľ, môže podporiť lepšie porozumenie.

V tejto fáze je úplne bežné, že deti rozumejú omnoho viac slovám, než sú schopné aktívne používať. Pozorovania ukazujú, že v rozmedzí od jedného do dvoch rokov môže dieťa chápať až päťkrát viac slov, než dokáže samo vyjadriť. Tento rozdiel medzi porozumením a schopnosťou hovoriť poukazuje na to, aký dôležitý je bohatý a podnecujúci jazykový vstup pre rozvoj jazykových schopností dieťaťa.

Od 12 mesiacov: Postupné osvojovanie významu slov

Vo veku okolo 12 mesiacov sa dieťa začína zoznamovať s novým rozmerom porozumenia jazyka. Postupne si osvojuje význam mnohých slov a dokáže reagovať na jednoduché otázky či pokyny, ktoré sú často sprevádzané gestami. Príkladom môže byť otázka „Kde je otecko?“, na ktorú dieťa reaguje pohľadom alebo ukazovaním, alebo pokyn „Prines mi tvojho medvedíka“, ktorý dokáže dieťa splniť.

Tento vek je tiež obdobím, kedy dieťa začína rozpoznávať a predvídať každodenné rutiny na základe opakujúcich sa slov a vizuálnych podnetov, ako sú predmety používané pri jednotlivých činnostiach. Napríklad počutie slov súvisiacich s jedlom alebo videnie príboru môže signalizovať príchod času večere.

Dieťa sa stáva zvedavým na názvy a funkcie rôznych predmetov a častí tela, reaguje na ich pomenovanie a dokonca sa začína učiť niekoľko nových slov týždenne. V tomto štádiu je tiež ochotné fyzicky interagovať s prostredím – skáče, smeje sa, hádže predmety, čím vyjadruje svoje potreby a pocity.

Rozvoj reči a jazyk azačína už od raného veku

canva/monkeybusinessimages

Vyjadrovanie v tomto veku

V oblasti vyjadrovania sa dieťa rozvíja v používaní niekoľkých zrozumiteľných slov, ako sú „mama“, „tata“ a možno aj jednoduché názvy bežných predmetov. Opakovanie slov a poskytovanie jasného jazykového modelu dieťaťu pomáha formovať a upevňovať jeho slovnú zásobu. Keď deti začínajú bľabotať a používať rôzne tóny hlasu, je to ako keby si rozširovali svoj jazykový nástroj. Predstavte si to ako hranie na klavíri, kde začínajú používať viac klávesov a hrajú rôzne melódie. Takto dokážu lepšie vyjadriť, čo cítia alebo čo chcú, aj keď ešte nevedia používať správne slová. Je to ako keby hovorili svojím vlastným tajným jazykom, kde tón hlasu a zvuky, ktoré vydávajú, hovoria viac než samotné slová.

Napodobňovanie zvukov a slov sa stáva obľúbenou aktivitou, pričom dieťa nachádza radosť v napodobňovaní zvukov známych zvierat a predmetov, čo je súčasťou jeho jazykového a sociálneho rozvoja. Interakcia s knihami a obrázkami za pomoci dospelého zvyšuje jeho záujem o učenie sa nových slov a poznávanie sveta.

Napodobňovanie zvukov zvierat urýchľuje vývin reči dieťaťa

 

Od 18 mesiacov: Schopnosť pochopenia a vyjadrovania sa rozširuje oveľa rýchlejšie.

Vo veku 18 mesiacov sa dieťa nachádza v dynamickom období rozvoja, kedy sa jeho schopnosť pochopenia a vyjadrovania rozširuje oveľa rýchlejšie. V tomto štádiu dokáže dieťa plniť pokyny, ktoré obsahujú dve kľúčové slová, čo naznačuje lepšie porozumenie jazyku a schopnosť zaoberať sa komplexnejšími úlohami. Ukazovanie a gestikulácia sa stávajú dôležitými prostriedkami komunikácie, keď dieťa chce upozorniť na niečo alebo vyjadriť svoje želania.

V tejto fáze dieťa rozpoznáva a identifikuje bežné predmety a časti tela, čo ukazuje na výrazný nárast slovnej zásoby a schopnosti kategorizácie. Porozumenie zložitejším vetám a zdanie sa, že chápe dlhšie vety, naznačuje významný pokrok v jeho kognitívnych schopnostiach.

Vyjadrovanie v tomto veku

Pokiaľ ide o vyjadrovacie schopnosti, dieťa sa stáva oveľa verbálnejšie, používa zhruba 10 až 20 slov, ktoré zahŕňajú aj mená ľudí a začína spájať dve slová do krátkych fráz. Tento pokrok v rozvoji reči umožňuje dieťaťu presnejšie napodobňovať zvuky a slová, čo zlepšuje jeho schopnosť komunikovať s okolitým svetom.

Hoci v tomto veku môžu byť slová dieťaťa ešte stále nejasné, je dôležité uznať pokračujúce bľabotanie ako súčasť jeho učebného procesu, kde sa zmysluplné slová stávajú čoraz bežnejšími. Záľuba v detských rýmovačkách a jednoduchých melódiách, ako je napríklad „Hlava, ramená, kolená a palce“, podporuje nielen slovnú zásobu, ale aj rytmické a melodické schopnosti.

Je dôležité pripomenúť, že nezreteľná výslovnosť je v tomto veku bežná a očakávaná. Rodičia by mali byť však ostražití a pri pretrvávajúcich ťažkostiach s výslovnosťou by mali hľadať radu od odborníka, ako je pediater alebo logopéd, aby sa zabezpečil optimálny rozvoj rečových schopností dieťaťa.

ak je problém s rečou, treba sa obrátiť na logopéda

canva/ pixelshot

24 mesiacov: Rýchly rozvoj reči

V druhom roku života dieťaťa sa jeho schopnosti v oblasti reči a komunikácie rýchlo rozvíjajú, a preto je dôležité podporovať tento rast rôznymi činnosťami a interakciami. Tu sú niektoré návrhy, ako to môžete urobiť:

Počúvanie zvukov

 • Rozpoznávanie zvukov: Učte dieťa rozpoznávať a identifikovať rôzne zvuky z jeho okolia, napríklad zvuky zvierat, dopravných prostriedkov alebo domácich spotrebičov.
 • Symbolické zvuky: Zavádzajte zvuky s významom, ako je „uh-oh“ pri malom nehode alebo zvuky zvierat, ktoré dieťa môže napodobňovať.

Pomôcť rozvíjať reč dieťatka vie aj učenie sa znakovej reči pre počujúce deti, viac v našom článku

Znaková reč pre počujúce deti podporuje emocionálny a intelektuálny vývoj dieťaťa

Striedanie

 • Hry na dávanie a prijímanie: Vytvárajte jednoduché hry, kde si dieťa môže vymieňať predmety s vami alebo s inými deťmi, čím sa učí sociálnym interakciám a zdieľaniu.
Vytvárajte jednoduché hry, kde si dieťa môže vymieňať predmety s vami alebo s inými deťmi, čím sa učí sociálnym interakciám a zdieľaniu.

canva/ Ivan Samkov od autora Pexels

Učenie nových slov

 • Opisné slová: Používajte opisné slová v každodennej komunikácii, aby ste dieťaťu pomohli rozšíriť slovnú zásobu.
 • Nové zážitky: Využívajte nové zážitky a prostredia na predstavenie nových slov a pojmov, ako sú návštevy parku, obchodu alebo zoo.

Kategorizácia slov

 • Učenie sa kategórií: Pomáhajte dieťaťu naučiť sa kategorizovať slová, ukazovaním a menovaním predmetov, ktoré spolu súvisia, ako napríklad jedlo, oblečenie alebo hračky.

Prehrávanie a interakcia

 • Dotyková a vizuálna stimulácia: Dajte dieťaťu rôzne predmety na preskúmanie ich textúry, tvaru a funkcie.
 • Predstieranie: Hrajte si s dieťaťom hry na predstieranie, ako je napríklad hranie sa na čajový obed s plyšovými hračkami, čo podporuje jeho fantáziu a sociálne zručnosti.
rozvoj reči

canva/ pixelshot

Knihy a čítanie

 • Prezeranie kníh: Pravidelné čítanie a prezeranie kníh s dieťaťom podporuje lásku k čítaniu a pomáha rozvíjať slovnú zásobu.
 • Interakcia s knihami: Počas čítania sa zapájajte do interaktívnych činností, ako je ukazovanie a pomenovávanie obrázkov, čo zlepšuje porozumenie a reč.

Detské rýmovačky a pesničky

 • Spievanie a pohyb: Spievanie detských rýmovačiek a piesní s doprovodnými pohybmi pomáha dieťaťu spojiť slová s akciami a zlepšuje jeho motorické zručnosti.

Dôležité je, aby ste tieto aktivity prispôsobili individuálnym záujmom a tempu rozvoja vášho dieťaťa a aby ste pri tom vždy podporovali zábavu a radostné učenie.

Aby ste podporili rozvoj reči a jazyka vášho dieťaťa, je dôležité zapojiť sa do interaktívnych činností, ako je čítanie, spievanie, hranie hier na napodobňovanie a poskytovanie bohatého jazykového prostredia. Pripomeňte si, že každé dieťa sa vyvíja individuálne a vlastným tempom, takže podporujte ich rast s trpezlivosťou a pozitívnou podporou.

čítajte si s vašimi deťmi, pretože v rozvoji reči a jazyka zohráva čítanie veľmi dôležitú rolu

canva/ stagestock

 

zdroj titulnej foto: canva

zdroj článku: Speech and language development (from 12 to 24 months)

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár