Začnite písať

ČO HOVORIA ODBORNÍCI

Školskí psychológovia? Prežitok alebo nutnosť na školách?

logopédia tréning doma

Mgr. Nikola de Almeida je školská psychologička, ktorá istú dobu pôsobila v materskej, základnej a aj strednej škole. Pohltila ju práca s deťmi, kreatívnymi ľuďmi a snaží sa prostredníctvom sociálnych sietí prinášať informácie nielen zo sveta detí, ale aj zo sveta školstva, rodičom, kolegom a verejnosti. Zároveň bude pre vás pripravovať pravidelný obsah na tému psychológia. 

školská psychologička

 

Odvšadiaľ na nás vyskakujú informácie o zmene legislatívy, zmene integrácie na inklúziu, ale aj o podporných opatreniach. Vieme, že každoročne na školách pribúda žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup. Špeciálne výchovno-vzdelávacie požiadavky a individuálny prístup s dôrazom na jedinečnosť každého jedného žiaka si však vyžaduje spoluprácu medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, ale samozrejme aj súčinnosť rodičov a rodín žiakov.

V školskom roku 2019/2020, podľa Správy o stave ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), bolo na Slovenských školách zamestnaných 553 školských psychológov a 1103 školských špeciálnych pedagógov. V správe bol zisťovaný aj stav detí a žiakov, ktoré pripadajú na jedného školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga na jednotlivých stupňoch škôl. „Najhoršie“ na tom sú materské školy, v ktorých na jedného psychológa pripadá necelých 6000 detí. Je to spôsobené tým, že pozícia školského psychológa v materských školách je zastúpená najmenej v porovnaní s inými školami. V materských školách chýbajú financie na zabezpečenie odborných zamestnancov, ale aj pedagogických asistentov. Na druhej strane stojí fakt, že aj keď by sa mnohé problémy či diagnózy dali zachytiť v čas a mohla by sa začať potrebná intervencia, stále v školách bojujeme s otázkou, čo je vlastne náplň práce školského psychológa či odborného zamestnanca? A nie, nie je to hranie s deťmi aj keď hra je veľmi vďačný diagnostický nástroj.

Hneď za materskými školami nasledovali základné školy, kde na jedného školského psychológa pripadá 1755 žiakov a 1275 stredoškolákov pripadá na jedného školského psychológa na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania.

žiaci v škole s učiteľkou

Zdroj Pexels, Autor Ksenia Chernaya

V priemere na jedného školského psychológa bez ohľadu na to v akom kraji a na akom stupni vzdelávania pôsobí, pripadá približne 1800 žiakov. Z toho má 132 žiakov špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Nie je tajomstvom, že školy a školské zariadenia nemajú dostatok financií na zamestnávanie odborných zamestnancov či pedagogických asistentov. Množstvo škôl oceňuje Národný projekt Pomáhajúce profesie edukácií detí a žiakov, vďaka ktorému môžu zamestnať aspoň niektorých odborných zamestnancov a zefektívniť tak výchovno-vzdelávací proces svojej školy. Stále je však školských psychológov na školách žalostne málo.

Poruchy správania, špecifické vývinové poruchy učenia, adaptácia po nástupe na primárny stupeň vzdelávania, adaptácia po nástupe na vyšší sekundárny stupeň vzdelávania či adaptácia do zabehnutých kolektív, prevencia na rôzne témy, intervencia k rôznym situáciám, poruchy autistického spektra, sebadeštruktívne správanie žiakov, šikana, kyberšikana, podporné opatrenia, konzultácie pre rodičov, konzultácie pre zamestnancov školy a vedenie, administrácia, skupinové aktivity, hyperkinetické poruchy, spolupráca s externými inštitúciami ako Centrum poradenstva a prevencie a iné. Zlomok toho, s čím sa školskí psychológovia na školách stretávajú. Aj keď sa snažia pomôcť každému, nielen klientom, ktorí o odbornú starostlivosť požiadali, nepomáha tejto práci fakt, že na týchto pozíciách sú ponúkané čiastočné úväzky či projektové miesta, ktoré sú častokrát pre školských psychológov a psychológov odstrašujúce.

Prečítajte si: Školská psychologička: Súčasným deťom chýbajú hranice

Čo budeme robiť so školským systémom, aby sme ho konečne dokázali priblížiť potrebám a požiadavkám súčasných žiakov? Dokážeme vybudovať školský systém, ktorý bude aspoň z časti efektívny a dokáže do škôl priniesť potrebné informácie, ktoré pripravia žiakov na ich budúci život? Dokážeme vytvoriť pracovné miesta, s adekvátnym platovým ohodnotením tam, kde je to už dlhodobo alarmujúce? Množstvo nezodpovedaných otázok, nielen okolo školských psychológov stále visí vo vzduchu.

 

Článok pripravila Mgr. Nikola De Almeida, školská psychologička

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár