Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Stredné odborné školy v Žilinskom kraji budú mať až 9 nových odborov

Bývate v Žilinskom kraji a máte doma deviataka? Možno vás poteší, že stredné školy vo vašom kraji od septembra 2024 ponúknu až 9 nových študijných odborov.

V budúcom školskom roku 2024/2025 ponúkne osem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja možnosť štúdia až v deviatich nových študijných odboroch. 

Aké nové študijné odbory pribudnú na odborných stredných školách v Žilinskom kraji?

Stredná odborná škola technická v Čadci tak ponúkne pre žiakov základných škôl štúdium v učebnom odbore elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. A Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci otvára z dôvodu rozšírenia ponuky v systéme duálneho vzdelávania v sektore gastronómia a hotelierstvo učebný odbor pracovník v gastronómii.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline prichádza s ponukou študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat.

veterinár

Zdroj Pexels, Autor Tima Mirochnicher

Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku napĺňa otvorením študijného odboru technik spracovania plastov požiadavky zamestnávateľa, ktorý ponúka štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

Prečítajte si: Súkromné stredné školy mali minulý rok nižšiu úroveň vzdelávania

V Strednej odbornej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši bude novým učebným odborom nástrojár. Požiadavka vzdelávať v tomto odbore vznikla na základe dopytu strategického zamestnávateľa v regióne horného Liptova v odvetví strojárstva. Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši reaguje rozšírením ponuky o študijný odbor služby v cestovnom ruchu na potreby systematického rozvoja turistického ruchu v najnavštevovanejšom regióne Slovenska.

Stredná odborná škola dopravná v Martine otvára študijný odbor operátor výroby, modernizácie a opráv koľajových vozidiel, ukončený maturitnou skúškou. Pôjde o experimentálne overovanie študijného odboru formou duálneho vzdelávania.

A ako posledná zo spomínaných 8 stredných odborných škôl v Žilinskom kraji je Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, ktorá ponúkne študijný odbor s maturitou kaderník – vizážista a učebný odbor čašník, servírka.

kaderník

Zdroj Pexels, Autor Engin Akyurt

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár