Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Súkromné stredné školy mali minulý rok nižšiu úroveň vzdelávania

stredoškoláci

Súkromné stredné odborné školy dosiahli v minulom školskom roku nižšiu úroveň v riadení a podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu, zároveň aj v samotnom procese. Konkrétne v teoretickom vyučovaní a praktickej príprave v netechnických odboroch. 

Zo Štátnej školskej inšpekcie podotkli, že Najvyšší kontrolný úrad poukázal na ich dlhodobé zistenia o súkromných stredných školách. V minulosti zdokumentovali riziko súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom na tomto druhu škôl.

Prečítajte si: Na slovenských umeleckých školách sa bude vyučovať dizajn digitálnych aplikácii

„Návrhy hlavného školského inšpektora na vyradenie súkromných škôl zo siete škôl sú zasielané ministerstvu školstva z dôvodu závažných nedostatkov vo výrazne vyšších počtoch voči štátnym a cirkevným školám, pretože tak, ako potvrdzujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, nie vždy je pre zriaďovateľov súkromných škôl najdôležitejšie zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre žiakov,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

študenti

Zdroj Pexels, Autor Andy Barbour

Štátna školská inšpekcia tvrdí, že aj z dôvodu zastúpenia jednej osoby ako zriaďovateľa a aj ako riaditeľa školy sa absencia kontroly školy prejavila v zlyhávaní zabezpečenia kvalitnej výuky. Poukázala, že pri závažných nedostatkoch nebolo možné účinne využiť inštitút odvolania riaditeľa školy zo strany hlavného školského inšpektora, lebo by zriaďovateľ musel odvolať sám seba. Tento návrh bol preto podľa neraz odignorovaný bez možnosti akýchkoľvek sankčných následkov zo strany inšpekcie.

Pri preverovaní deviatich súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022 sa zistilo, že rezort školstva nevykonal žiadnu kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami v súkromných stredných školách. Tiež v nich boli fiktívne počty žiakov či tá istá osoba nájomcu a prenajímajúceho budovy za 951.000 eur. Kontrolóri tiež identifikovali závažné porušenia pri schvaľovaní odmien.

študenti stredná škola

Zdroj Pexels, Autor Ivan Samkov

 

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár