Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Univerzita Komenského v Bratislave plánuje vytvoriť doktorandskú školu

študent na vysokej škole

Univerzita Komenského v Bratislave plánuje vytvoriť doktorandskú školu. Táto škola by mala slúžiť doktorandom z viacerých fakúlt a poskytovať im aj celouniverzitné vzdelávanie. Doktorandská škola by mala byť spustená od budúceho roka. 

„Cieľom doktorandskej školy je skvalitniť vzdelávanie doktorandov, zvýšiť multidisciplinárnosť výskumu a interakciu doktorandov z rôznych odborov medzi sebou. Vytvorí sa tak priestor, kde budú môcť doktorandi spoločne pracovať a vzájomne interagovať,“ uviedol prorektor pre vedu a doktorandské štúdium Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Masarik.

vysoká škola študent

Zdroj Freepik

Okrem iného bude doktorandská škola poskytovať celouniverzitné vzdelávanie. Zahŕňať má aktivity potrebné pre doktorandov bez ohľadu na to, v akom odbore študujú. Ako napríklad aktivity na rozvíjanie IT schopností, štatistické metódy či vzdelávanie v oblasti didaktiky a pedagogiky.

Prečítajte si: Stredné odborné školy v Žilinskom kraji budú mať až 9 nových odborov

Zámerom tejto školy je tiež zlepšiť podmienky na mobilitu doktorandov. „Budú tam špičkoví školitelia, ktorí určite majú medzinárodné kontakty, majú granty, bude to tvorené grantami, a tým pádom môžeme študentov aj viac vysielať do zahraničia,“ skonštatoval prorektor pre vedu a doktorandské štúdium.

Nedávny prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo realizovaný na slovenských vysokých školách ukázal, že stáž v zahraničí absolvoval len malý podiel doktorandov (jedna štvrtina doktorandov).

erazmus študent

Zdroj Pexels, Autor Kampus Production

Zdroj: TASR

Zdroj foto: Freepik

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár