Začnite písať

CHOROBY

ADHD deti: Neposedné, hyperaktívne, no tiež výnimočné a múdre

ADHD u detí

ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou, ovplyvňuje schopnosť detí sústrediť sa a udržať pokoj. Deti s ADHD sa môžu ľahko rozptyľovať, pôsobia často nekľudne a niekedy konajú impulzívne, čo znamená, že konajú bez premýšľania o dôsledkoch. Tieto problémy môžu spôsobovať ťažkosti v škole a pri socializácii. Avšak s primeranou podporou a správnym prístupom môžu deti s ADHD nájsť spôsoby, ako prekonať tieto výzvy, dosiahnuť úspech a rozvinúť svoje silné stránky.

Aké príznaky má ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou, známa skratkou ADHD, postihuje mnohé deti a predstavuje pre nich značné prekážky v každodennom živote. Tento stav nie je len obyčajnou detskou neposednosťou alebo momentálnym nedostatkom koncentrácie, ale závažným stavom, ktorý môže výrazne ovplyvniť dieťa v oblasti školského výkonu, domáceho prostredia a vzťahov s rovesníkmi.

Deti s ADHD sú ako motýle, ktoré lietajú od kvetu ku kvetu. Môžu sa zdať neposedné, ale v skutočnosti len objavujú svet vo svojom vlastnom, jedinečnom tempe.

 • Nepozornosť

Prvým príznakom, ktorý môže signalizovať ADHD, je nepozornosť. Deti s týmto príznakom majú problém udržať pozornosť pri jednotlivých úlohách, ľahko sa nechajú rozptýliť a môžu mať ťažkosti s dokončovaním úloh a dodržiavaním inštrukcií. Ich myseľ často blúdi a môžu pôsobiť ako rojkovia, ktorí žijú vo vlastnom svete.

 • Hyperaktivita

Hyperaktivita je ďalším výrazným príznakom ADHD. Deti prejavujúce hyperaktivitu sú neustále v pohybe, majú problémy s tichým sedením a vykazujú tendenciu k rýchlemu a často nepremyslenému jednaniu. Ich prebytočná energia môže viesť k nevhodnému správaniu, ako sú hrubosť alebo neustále prerušovanie.

hyperaktivita je castym znakom ADHD

canva/ Peopleimages.com – YuriArcurs

 • Impulzivita

Impulzivita je tretím kľúčovým príznakom ADHD. Deti s touto charakteristikou často konajú bez premýšľania o dôsledkoch, prerušujú, môžu byť netrpezlivé a často prejavujú rizikové správanie. Ich reakcie môžu byť neprimerane intenzívne vzhľadom na situáciu, čo môže viesť k konfliktom s okolím.

Je dôležité zdôrazniť, že určitá miera týchto správaní je bežná u všetkých detí. Ak sú, ale tieto prejavy intenzívne a časté, môže to naznačovať prítomnosť ADHD. Rozpoznanie týchto symptómov je dôležité pre včasné riešenie a podporu, ktorá môže dieťaťu pomôcť efektívnejšie zvládať výzvy spojené s touto poruchou.

ADHD je neuropsychologická porucha

canva/ Peopleimages.com – YuriArcurs

Príčiny ADHD

Príčiny ADHD sú zložité a vedci sa ich ešte stále snažia plne pochopiť. V podstate sa zdá, že za ADHD stojí mix rôznych faktorov, ktoré spolu pracujú. Tieto faktory zahŕňajú genetiku, ako sú vlastnosti, ktoré môžeme zdediť od rodičov, rozdiely v mozgu a niektoré veci v našom prostredí. Predstavte si to ako recept na koláč – aj keď sú niektoré ingrediencie bežné, presná kombinácia a množstvo každej z nich môže ovplyvniť výsledok. Pri ADHD je to podobné.

Prečítajte si: Nočný des u detí: Zúfalý krik uprostred noci

 • Genetika

Je dosť pravdepodobné, že ak máte v rodine niekoho s ADHD, môžete mať väčšiu šancu, že to bude mať aj dieťa. Vedci našli určité gény, ktoré by mohli hrať rolu, ale je to ako skladačka, ktorú ešte celkom nezložili.

 • Rozdiely v mozgu

U ľudí s ADHD môžu byť niektoré časti mozgu trochu iné. To by mohlo ovplyvniť oblasti, ktoré nám pomáhajú sústrediť sa, kontrolovať impulzy a plánovať veci.

 • Prostredie

Niektoré vonkajšie faktory môžu tiež zvýšiť šance na vznik ADHD. Patrí sem napríklad vystavenie sa toxickým látkam (ako je olovo), fajčenie alebo pitie alkoholu počas tehotenstva a veľmi nízka hmotnosť pri narodení alebo predčasný pôrod.

Dôležité je povedať, že niektoré veci, o ktorých si ľudia často myslia, že spôsobujú ADHD, ako napríklad sledovanie veľa televízie, zlá výchova alebo jedenie veľa cukru, to v skutočnosti nespôsobujú. Tieto veci môžu ovplyvniť správanie dieťaťa alebo mu sťažiť zvládanie určitých situácií, ale samy o sebe nezapríčinia ADHD.

Chápanie ADHD vyžaduje poznať viacero faktorov a spôsobov, akými môžu spolu pôsobiť, a vedci na tom stále pracujú, aby našli najlepšie spôsoby, ako pomôcť deťom a dospelým s ADHD.

aj dieta s ADHD moze byt sikovne

Canva/ Getty Images Signature

Diagnostika ADHD

Diagnostika sa začína, keď rodičia zaznamenajú znepokojivé správanie u dieťaťa a vyhľadajú lekársku pomoc. Lekár potom skúma dieťa, aby vylúčil iné možné príčiny správania, ako sú napríklad problémy so zrakom alebo sluchom.

Pri diagnostike ADHD sa používa komplexný prístup, ktorý zahŕňa podrobné informácie o zdravotnom stave a správaní dieťaťa. Lekár komunikuje s rodičmi, niekedy aj s dieťaťom, aby získal úplný obraz o jeho správaní a ako sa dieťa správa v rôznych situáciách. Rodičia a učitelia môžu byť požiadaní, aby vyplnili špeciálne dotazníky, ktoré pomáhajú posúdiť, ako často a intenzívne sa problematické správanie vyskytuje.

Pre diagnózu ADHD je dôležité, aby správanie dieťaťa bolo nezvyčajné pre jeho vek, trvalo to už od raného veku, malo negatívny vplyv na školu alebo domov a nedalo sa to vysvetliť iným zdravotným stavom. Lekári tiež zvažujú iné problémy, ktoré často sprevádzajú ADHD, ako sú poruchy učenia, problémy s chovaním alebo úzkosť, keďže tieto môžu ovplyvniť spôsob liečby.

V zložitejších prípadoch môže byť dieťa odoslané k detskému psychológovi alebo psychiatrovi pre ďalšie vyšetrenie a prispôsobený plán liečby, ktorý berie do úvahy individuálne potreby dieťaťa.

Diagnostikovanie ADHD je teda postup, ktorý si vyžaduje pozorné posúdenie a spoluprácu medzi rodičmi, učiteľmi a zdravotníckymi odborníkmi, aby sa zabezpečilo, že dieťa dostane najlepšiu možnú podporu a zásahy.

dolezite je aj komunikacia medzi ucitelmi a rodicmi

canva/ Getty Images

Liečba ADHD

Liečba ADHD, alebo poruchy hyperaktivity a deficitu pozornosti, zahŕňa niekoľko krokov, ktoré pomáhajú deťom lepšie sa sústrediť, kontrolovať impulzívne správanie a zvládať nadmernú aktivitu. Tu sú základné spôsoby, ako sa to dá dosiahnuť:

 • Lieky

Pre mnohé deti s ADHD sú lieky účinným spôsobom liečby. Najčastejšie sa predpisujú stimulanty, ktoré pomáhajú zlepšiť koncentráciu a znížiť hyperaktivitu a impulzívnosť tým, že ovplyvňujú určité chemikálie v mozgu. Niektorým deťom môžu viac vyhovovať iné typy liekov, najmä ak majú stimulanty nežiaduce účinky alebo nie sú dostatočne účinné.

 • Behaviorálna terapia

Táto terapia sa zameriava na zlepšenie správania dieťaťa. Deti sa učia nové spôsoby, ako reagovať na situácie, ktoré by mohli byť pre nich náročné. Terapeuti pomáhajú deťom rozvíjať zručnosti v oblasti plánovania, organizácie a sociálnych interakcií a učia ich, ako sa upokojiť, keď sú frustrované alebo príliš aktívne.

 • Podpora pre rodičov

Rodičia dostávajú usmernenia a stratégie, ako lepšie zvládať správanie svojho dieťaťa, vytvárať štruktúrované prostredie a podporovať pozitívne správanie. Toto zahŕňa konzistentné pravidlá, jasné dôsledky a využívanie odmien za dobré správanie.

 • Prispôsobenia v škole

Učitelia a školský personál môžu prispôsobiť prostredie a metódy vyučovania, aby pomohli dieťaťu s ADHD lepšie sa sústrediť a uspieť v škole. Toto môže zahŕňať individuálne vzdelávacie plány, organizáciu úloh na menšie časti a poskytnutie dodatočnej pomoci pri učení.

Dôležité je, že každé dieťa je iné a liečba by mala byť prispôsobená jeho špecifickým potrebám. Pravidelné hodnotenie a úprava plánu liečby môžu pomôcť zabezpečiť, že dieťa dostane najlepšiu možnú podporu.

Štúdium by malo byť upravené požiadavkam,ktoré dieťa s adhd vyžaduje

canva/ soupstock

Rodičia sú pri diagnóze ADHD veľmi potrební

Rodičia sú neoceniteľnou súčasťou procesu liečby a zvládania ADHD u svojich detí. Tu sú konkrétne kroky, ktorými môžu rodičia prispieť k pozitívnemu rozvoju svojho dieťaťa s ADHD.

Vzdelávanie a zapojenie sa

 • Informujte sa: Zoznámte sa čo najviac s ADHD. Čím viac budete vedieť, tým lepšie budete môcť podporiť svoje dieťa.
 • Dodržiavanie liečebného plánu: Dôkladne spolupracujte s odborníkmi, ktorí sa starajú o vaše dieťa a zabezpečte, aby sa liečebný plán dodržiaval.

Správne podávanie liekov

 • Bezpečnosť liekov: Ak je súčasťou liečby podávanie liekov, dbajte na to, aby sa podávali presne podľa pokynov a boli uchované bezpečne, mimo dosahu dieťaťa.

Spolupráca so školou

 • Komunikácia s učiteľmi: Udržiavajte pravidelný kontakt s učiteľmi a školským personálom, aby ste boli v obraze o školských a sociálnych výsledkoch vášho dieťaťa.

Pozitívne rodičovstvo

 • Používajte pozitívne stratégie: Hľadajte výchovné prístupy, ktoré sú efektívne pre deti s ADHD a zamerajte sa na posilnenie dobrého správania.
 • Otvorená komunikácia: Rozprávajte sa s dieťaťom o ADHD otvorene a podporujúco, aby malo dobré pochopenie svojho stavu a vedelo, že má vašu podporu.

Budovanie podporných sietí

 • Spojte sa s ostatnými: Zapojenie sa do skupín pre rodičov a deti s ADHD môže byť veľmi cenné z hľadiska získania informácií, podpory a porozumenia.

Tieto kroky môžu výrazne pomôcť deťom s ADHD cítiť sa podporované a porozumené, čo môže mať pozitívny vplyv na ich schopnosť zvládať výzvy spojené s ADHD.

diagnostika adhd

canva/ Getty Images

Zdroj titulnej foto: canva/

Zdroj článku: ADHD In Kids

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár