Začnite písať

RODIČOVSTVO

Ako trénovať pozornosť dieťatka v predškolskom veku?

rozvoj zručností a aktivity pre trojročné deti

Máte doma predškoláka? Poradíme vám ako trénovať jeho pozornosť a pripraviť ho tak na blížiaci sa nástup do školských lavíc. 

V článku sa dozviete:

 • Digitálna doba narušuje pozornosť
 • Čo si všímať v rámci pozornosti dieťaťa
 • Poruchy pozornosti
 • Ako trénovať pozornosť dieťaťa

Prečítajte si: Školská psychologička o deťoch predškolského veku a technológiách

Digitálna doba narušuje pozornosť

Dnešné deti čelia narušeniu pozornosti z dôvodu množstva hračiek a digitálnych technológií. U malých detí sa objavuje najmä ľahká rozptýlenosť, nestálosť a slabá dĺžka pozornosti. Učenie sa nových vecí závisí od kvality pozornosti, preto je dôležité u detí pozornosť budovať.

Pozornosť je zložitá psychická funkcia regulovaná v mozgu. Je to zraniteľná funkcia, čo sa týka jej kvality i výkonnosti. Je závislá na zrelosti a spolupráci mozgových štruktúr. Platí pravidlo, že zrením mozgu a vývinom dieťaťa sa zlepšuje aj kondícia pozornosti.

Tipy a triky akčných mám

canva/ oksanashufrych

Čo si všímať v rámci pozornosti dieťaťa

 • intenzitu a časovú dĺžku pozornosti,
 • rozsah pozornosti – koľko podnetov je dieťa schopné vnímať naraz,
 • stálosť pozornosti – ako dlho sa dieťa dokáže sústrediť na ten istý podnet,
 • osciláciu – presúvanie pozornosti z objektu na objekt.

Predškolák, čiže dieťa vo veku 5 až 6 rokov by sa malo vedieť plne sústrediť aspoň 15 minút na výklad učiteľky alebo na cielenú činnosť navodenú rodičom a zároveň si vedieť zapamätať z výkladu základné informácie. 

Poruchy pozornosti

Na diagnostiku poruchy pozornosti je potrebné komplexné psychologické vyšetrenie v súčinnosti s rodinou a aj so školským prostredím, ktoré dokáže podať plastický obraz o správaní sa dieťaťa počas dňa. Medzi poruchy pozornosti patrí ADHD a ADD.

ADHD deti: Neposedné, hyperaktívne, no tiež výnimočné a múdre

Dieťa, ktoré má poruchu pozornosti:

 • nedokáže sa sústrediť na detaily,
 • pracuje nepresne,
 • neudrží pozornosť pri úlohe, pri hre, nedokončí ju,
 • nevie sa sústrediť tak dlho, aby vniklo do problému hry ako napríklad spoločenské hry, či hry s pravidlami,
 • rýchlo prechádza z jednej činnosti na druhú,
 • ak má k dispozícii viac hračiek, tak sa nevie rozhodnúť s čím sa bude hrať,
 • jeho hra je nepokojná, prelietavá,
 • okamžite reaguje na vonkajšie podnety,
 • zdá sa akoby nepočulo, keď mu niečo hovoríme,
 • odmieta aktivity, ktoré vyžadujú mentálne úsilie.

Ako trénovať pozornosť dieťaťa

Ak chcete vášmu dieťatku uľahčiť nástup do školských lavíc, mali by ste trénovať jeho pozornosť. Nezabúdajte však, že žiadne dieťa sa nedokáže sústrediť tak ako dospelý človek.

Trénovať pozornosť dieťaťa pomáha zapájanie viacerých zmyslov naraz. Čiže vec vidieť, počuť, cítiť a aj ju chytiť.

plastelína podporuje detskú predstavivosť

frimufilms/canva

Prečítajte si:  Školská psychologička radí, ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky či školy

Dieťa sa najlepšie učí aktívne, pri hre. Rozhodne nie pasívne, čiže len výkladom.

 • Na začiatok je dôležité naučiť dieťa činnosť dokončiť, čiže dokresliť obrázok alebo dohrať hru až do konca. Určite pri žiadnej činnosti neodbiehať alebo ju v polovici neprerušovať, či začať inú činnosť. Dieťa musí pochopiť, že keď niečo začne musí svoju prácu vedieť aj dokončiť.
 • Udržať pozornosť dieťaťa len na jednu vec vie pomôcť minimalizovať ostatné podnety. Čiže napríklad vypnúť televízor. Dieťa sa má učiť sústrediť len na jednu vec, jednu činnosť.
 • Trénovanie pozornosti tiež znamená zautomatizovať niektoré bežné denné činnosti, ktoré deti nudia, ako napríklad obliekanie, jedenie či umývanie zubov.
 • Dieťatku sa môžu niektoré činnosti zdať komplikované. Preto mu danú činnosť rozdeľte na viac častí a postupujte spolu s ním krok po kroku. To čo dieťaťu nejde nikde nerobte za neho.
 • Deťom sa vždy prihovárať veľmi jednoducho. Dlhý výklad či opis činností dieťa nedokáže zachytiť.
 • Budovanie pozornosti dieťaťa pomáha sa s deťmi spoločne hrať, čítať si s nimi, či kresliť. A následne sa o týchto činnostiach spoločne rozprávať.
 • Učte deti čakať, dieťa nemôže mať všetko hneď ako to chce. Dieťa musí vedieť čakať kým príde na rad.
 • Pri budovaní pozornosti musí ísť rodič príkladom, preto aj vy ako rodič odložte mobil stranou a venujte sa danej činnosti, ktorú spolu s dieťaťom vykonávate na 100  %.

Dieťa nikdy neporovnávajte s inými deťmi. Každé dieťa je iné a potrebuje svoj vlastný čas.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár