Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Mobily na školách by mali byť nahradené ľudským kontaktom

Mobilné telefóny na školách by mohli byť nahradené ľudským kontaktom. Podľa Komisára pre deti Jozefa Mikloška je potrebné vypočuť si všetky strany a ich názory a následne prijať definitívne riešenie, ktoré bude prospešné pre deti.

Moja dlhoročná prax s deťmi potvrdzuje, že deti majú čoraz menej ľudského kontaktu a interakcie. Žiadna technológia sa nemôže rovnať prínosu, ktorý generuje ľudský kontakt. Potrebné je deťom pomôcť a nie im niečo zakazovať,“ uviedol Mikloško.

 

Jozef Mikloško

Jozef Mikloško, Komisár pre deti
Zdroj: TASR, Autor: Veronika Mihaliková

Zistenia vedcov a štatistiky podľa Mikloška ukazujú, že mobilné technológie deťom viac škodia než pomáhajú.„Je jasné, že v dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej dobe pokrok ani digitálne technológie nezastavíme, my musíme chrániť deti pred ich negatívnymi vplyvmi a naučiť ich zodpovedne tieto technológie používať tak, aby im neškodili.“

Podľa Komisára pre deti je potrebné, aby všetci zúčastnení pochopili, že ide o „digitálny heroín“. Každý by si mal uvedomiť negatívne vplyvy mobilov na deti od jednoduchého prístupu k nevhodnému obsahu, cez nástroj šikany až po neurologické dosahy na ľudský mozog. Rovnako aj na budúcnosť detí a celej spoločnosti.

Mikloško tiež dodal že, na tento problém poukazujú už nejaký čas v reakcii na zistenia a odporúčania z globálnej správy UNESCO s názvom Technológie vo vzdelávaní. „UNESCO, pre ktoré je vzdelávanie a práca s mládežou jednou z kľúčových aktivít, apeluje na členské krajiny, aby presne definovali používanie mobilných technológií v školách. Musíme deti učiť fungovať s aj bez mobilov spôsobom, aby mobily podporovali, ale nie nahrádzali medziľudskú interakciu.“ 

O tom, že ministerstvo školstva SR chce mobilné telefóny na školách zakázať sme vás informovali v našich článkoch:

Podľa ministerstva školstva by sa na prvom stupni základných škôl mali zakázať mobilné telefóny

Podľa Slovenskej komory učiteľov môžu byť mobilné telefóny súčasťou vyučovania, ale len s obmedzením a pravidlami

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár