Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Podľa odborníčky Testovanie 9 nie je dostatočné

skúšky

Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej súčasné Testovanie 9 nie je dostatočné. Testovanie by sa malo podľa jej slov rozšíriť o všeobecnovzdelávacie predpoklady. Testovanie 9 by malo byť pripravené pre všetky školy tak, aby sa mohli navzájom objektívne porovnávať.

„Navrhovala by som monitorovať nielen vedomosti z predmetov, ako sú matematika, slovenský, respektíve materinský jazyk, ale aj všeobecnovzdelávacie predpoklady. Tieto informácie by rodičom, učiteľom aj žiakom dali hodnotnú spätnú väzbu,“ uviedla prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková

Horníková tiež tvrdí, že testovanie len raz za deväť rokov nestačí. „My musíme naučiť žiakov odbúrať strach. Cieľom testovania by nemalo byť žiakom ukázať, čo nevedia, ale to, čo sa naučili. Testovať žiakov priebežne počas deviatich rokov, či už v treťom, piatom a potom v deviatom ročníku, v cykloch alebo mimo nich, je podľa môjho názoru dôležité.“

Dysgrafia sa dá zvládnuť

canva/ Getty Images Signature

Zároveň by Testovanie 9 malo byť pripravené pre všetky školy tak, aby sa mohli navzájom objektívne porovnávať. Momentálne porovnávanie úrovne slovenských škôl vyvoláva vlnu nevôle medzi riaditeľmi, lebo nemeria vstupy, ale len výstupy, čo nie je objektívne hodnotenie úrovne kvality škôl,“ dodala. V rámci testovania je podľa nej dôležité, aby aj integrovaní žiaci našli svoje úspechy.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár