Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Reguláciu mobilov na slovenských základných školách podporil aj Parlament detí a mládeže

Smartfón pre deti

Parlament detí a mládeže podporil celoplošnú reguláciu mobilov v základných školách, ktorú avizoval minister školstva Tomáš Drucker. Zároveň Parlament pre deti a mládež uviedol, že chce byť aktívnym účastníkom školských reforiem. 

„Názorom mladých je potrebné venovať patričnú pozornosť. Systém nemôže byť o nich bez nich. Tohtoročné trojdňové stretnutie je venované ich vlastnému definovaniu tých najpálčivejších tém, ktorých riešenie by podľa nich zlepšilo vzdelávací systém, a tým aj ich budúcnosť,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.

 

dieťa s mobilom

Zdroj Pexels

Na tomto stretnutí študenti sformovali deväť „najpálčivejších“ oblastí vrátane návrhov na riešenie.

Tiež diskutovali o:

  • zmenách metodiky učebných osnov,
  • statuse učiteľov v spoločnosti, ich podpore a motivácii,
  • zmene klasifikácie,
  • systéme maturít, monitorov a celkového skúšania,
  • zavedenie nových tém do existujúcich predmetov, napríklad vzťahová výchova či kritické myslenie,
  • zlepšenie podmienok materiálového a technického zabezpečenia v školách a internátoch.

Riešila sa aj otázka problémov ukrajinských detí na Slovensku a boj proti šikane či mimoškolské a dobrovoľnícke aktivity.

Prečítajte si: Záškoláctvo má negatívny vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov

Študenti svoje závery odprezentovali štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva Slavomírovi Partilovi a podpredsedovi parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jánovi Horeckému.

Na stretnutí diskutovalo viac ako 100 mladých, ktorí zastupovali žiacke a mládežnícke organizácie a školské parlamenty z celého Slovenska. Navyše sa na stretnutí podpísali aj dve memorandá medzi Úradom komisára pre deti, Alianciou stredoškolákov a Študentskou radou stredných škôl.

Viac o regulácií mobilných telefónov na slovenských základných školách sa dozviete v našich článkoch:

Podľa ministerstva školstva by sa na prvom stupni základných škôl mali zakázať mobilné telefóny

Podľa Slovenskej komory učiteľov môžu byť mobilné telefóny súčasťou vyučovania, ale len s obmedzením a pravidlami

Mobily na školách by mali byť nahradené ľudským kontaktom

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár