Začnite písať

ROZHOVORY

Erika Bajanová: Učiteľstvo je nielen fyzicky, ale aj psychicky náročná profesia

Erika Bajanová

Na Medzinárodný deň učiteľov, ktorý pripadá na 28.3 sme sa porozprávali s Erikou Bajanovou, skúsenou učiteľkou z materskej školy a talentovanou grafickou dizajnérkou. V rozhovore Erika hovorí o svojej láske k učeniu, kreativite vo vzdelávaní a radostiach aj výzvach, ktoré prináša práca s deťmi. Zdieľa tiež svoju víziu budúcnosti predškolského vzdelávania. Ponorte sa s nami do inšpiratívneho rozhovoru s učiteľkou, ktorá každodennou prácou mení životy detí.

V rozhovore sa dozviete

 • Čo ju viedlo k učiteľskej profesii
 • Ako sa dostala k edukačnej grafike
 • Ako využíva edukačnú grafiku a aký to má vplyv na výučbu detí
 • Ako sa môžu rodičia, ale aj učitelia dostať k týmto edukačným materiálom
 • Čo považuje za najväčšiu výzvu pri práci s deťmi
 • Čo jej prináša radosť a uspokojenie v práci
 • Aké vyučovacie metódy považuje za najúčinnejšie
 • Ako podporuje individualitu dieťaťa
 • Aký prístup preferuje pri komunikácii s rodičmi
 • Ako pristupuje k deťom, ktorý sa doma nedostáva dostatočnej pozornosti
 • Ako vníma rolu učiteľky
 • Aké zmeny by privítala do budúcnosti v učiteľskej sfére
 • Mylné predstavy o práci učiteľky
 • Čo je náročné na tejto práci
 • Či je práca s deťmi ťažšia ako komunikácia s rodičmi
 • Osobné plány a ciele do budúcnosti
 • Odkaz venovaný rodičom a učiteľom

Čo vás viedlo k rozhodnutiu stať sa učiteľkou v materskej škole?

Moje rozhodnutie stať sa učiteľkou v materskej škole bolo veľmi ovplyvnené láskou a obdivom k mojej mamine, ktorá je taktiež učiteľka. Vždy som k nej hľadela s obdivom a chcela som ísť v jej šľapajach. Ako malá som sa veľmi rada hrala na učiteľku, čo mi prinášalo veľkú radosť a predstavu o tom, aké to je byť učiteľkou. A čím som bola staršia, tým viac ma zaujímala kreativita a neustále nové výzvy, ktoré táto práca prináša. Každý deň v triede je iný, a to mi dodáva energiu a chuť vymýšľať nové spôsoby, ako deti učiť a baviť.

Erika Bajanová

zdroj: Erika Bajanová

Okrem učiteľky ste aj grafickou dizajnérkou, ktorá tvorí už nejaký čas edukačnú grafiku. Ako ste sa dostali práve ku tejto grafike?

Keď som zistila, že mi pri práci s deťmi chýbajú určité pomôcky, začala som premýšľať, ako túto medzeru vyplniť. Napadlo mi vytvoriť vlastné pracovné listy, ktoré by mohli deťom pomôcť v učebnom procese. Postupom času som svoje portfólio rozšírila aj o rôzne edukačné hry a aktivity navrhnuté tak, aby podporovali rozvoj širokého spektra zručností u detí. Tieto materiály sú cielené na podporu ich kreativity, logického myslenia, jemnej motoriky a mnohých ďalších dôležitých oblastí rozvoja.

Erika si pre rodičov pripravila aj súbor ku Dňu učiteľov, ktorý si stiahnete tu na tomto odkaze.

Môžete nám povedať viac o tom, ako integrujete edukačnú grafiku do vašej výučby v materskej škole? Ako to ovplyvňuje vzdelávací proces detí?

Pracovné listy a rôzne iné edukačné aktivity predstavujú významné obohatenie vyučovacieho procesu. Ich pozitívny vplyv na vzdelávanie je viacrozmerný – nielenže pomáhajú deťom lepšie si zapamätať učivo, ale zároveň prispievajú k udržaniu ich pozornosti a pokojnej atmosfére. Tieto aktivity sú tiež efektívnym spôsobom, ako rozvíjať schopnosti zamerané na koncentráciu a jemnú motoriku detí, ktoré sú pre ich ďalšie vzdelávanie a každodenný život neoceniteľné.

tvorba edukačných materiálov

zdroj: Erika Bajanová

Sú vaše edukačné grafiky dostupné aj pre iné učiteľky alebo rodičov? Ak áno, ako ich môžu získať alebo ako sa môžu dozvedieť o nich viac?

Moje edukačné materiály sú dostupné na viacerých platformách. Môžete ich nájsť na mojom eshope na adrese www.pdfaktivityprems.sk, kde ponúkam rôzne pracovné listy a edukačné hry. Okrem toho sa o novinkách a zaujímavých aktivitách môžete dozvedieť aj vo facebookovej skupine, ktorú nájdete pod týmto linkom. Pre viac inšpirácie a aktuálnych noviniek ma môžete sledovať aj na Instagrame na profile @pdf_aktivity_pre_ms.

PDF aktivity pre Materské školy

Čo považujete za najväčšiu výzvu pri práci s deťmi?

Jednou z najväčších výziev v mojej práci je udržať pozornosť detí a motivovať ich k vzdelávacím aktivitám. Každé dieťa je jedinečné a vyžaduje si individuálny prístup, čo sa týka motivácie a zapojenosti. Táto úloha je obzvlášť náročná pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde je potrebné prispôsobiť metódy a materiály tak, aby vyhovovali ich konkrétnym potrebám a zároveň ich podporovali v rozvoji ich schopností a zručností.

Ako naopak vyzerá moment, ktorý vám prináša najväčšiu radosť alebo uspokojenie vo vašej práci?

Momenty, ktoré mi prinášajú najväčšiu radosť a uspokojenie v mojej práci, sú tie, keď vidím, že deti sú šťastné, spokojné a robia pokroky. Nič nenahradí pocit, keď dieťa samo od seba príde a vyjadrí svoju vďaku či radostné myšlienky. Podobný pocit šťastia a naplnenia cítim aj vtedy, keď rodičia ocenia moju prácu a úsilie, ktoré do nej vkladám. Tieto chvíle mi potvrdzujú, že moja práca má hlboký zmysel a je cenná nielen pre deti, ale aj pre ich rodiny.

Prečítajte si: Školskí odborári považujú regionálne príplatky pre učiteľov za diskriminačné

Aké vyučovacie metódy alebo techniky považujete za najúčinnejšie pri práci s deťmi v materskej škole?

V mojej praxi kladiem dôraz na nastavenie jasných hraníc a pravidiel, ktoré sú pre deti zrozumiteľné a ktoré majú za úlohu dodržiavať a rešpektovať. Tento rámec však spájam s individuálnym prístupom, kde je kľúčové vybudovanie dôvery medzi mnou a dieťaťom. Metóda zážitkového učenia mi umožňuje zapojiť deti do aktívneho procesu učenia, čo podnecuje ich zvedavosť a motiváciu k novým informáciám a zručnostiam. Pri hodnotení účinnosti vzdelávacích aktivít využívam diagnostické metódy, ktoré mi pomáhajú pochopiť, ako deti absorbujú učivo a ako môžem ďalej prispôsobiť učebný proces ich individuálnym potrebám a schopnostiam.

Erika Bajanová práca s deťmi

zdroj: Erika Bajanová

Ako podporujete individuálny rozvoj každého dieťaťa vo vašej triede?

V prostredí štátnej materskej školy môže byť individuálny prístup k deťom kvôli vyššiemu počtu detí v triede a obmedzenému počtu učiteľov náročný. Napriek tomu sa snažím pri hre poskytnúť deťom dostatočnú slobodu, ktorá podporuje ich samostatnosť a rozvoj. Pri vzdelávacích aktivitách sa zameriavam na to, aby každé dieťa malo príležitosť venovať sa práci individuálne a zároveň im dávam možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory pred celým kolektívom. Tieto prístupy pomáhajú podporovať sebavedomie detí a rozvíjať ich sociálne a komunikačné zručnosti.

Aký prístup preferujete pri komunikácii a spolupráci s rodičmi vašich detí?

Môj prístup ku komunikácii a spolupráci s rodičmi mojich detí je založený na otvorenosti, pravdivosti, aktualite, empatii a podpore. Vždy sa snažím byť nápomocná a ponúknuť riešenia alebo podporu, ktorá by mohla pomôcť nielen deťom, ale aj ich rodinám.

Erika Bajanová učiteľka v MŠ

zdroj: Erika Bajanová

V kontexte vašich skúseností, aký vplyv máte možnosť vidieť na deťoch, ktorým sa doma možno nedostáva dostatočnej pozornosti alebo podpory? Ako pristupujete k podpore týchto detí v materskej škole, aby ste im poskytli stabilné a podporujúce prostredie?

Deti v materskej škole, ktoré potrebujú zvýšenú pozornosť, dostávajú odo mňa starostlivosť v rozsahu, ktorý považujem za rozumnú a spravodlivú. Je dôležité, aby si tieto deti uvedomili, že v kolektíve majú aj spolužiakov, ktorí si zaslúžia čas a pozornosť učiteľky. Keď zaznamenám, že je dieťa nespokojné alebo nešťastné, snažím sa mu poskytnúť oporu prostredníctvom empatického rozhovoru alebo upokojujúceho objatia, čím vytváram prostredie plné podpory a pochopenia.

Ako vnímate svoju rolu učiteľky v materskej škole v dnešnej dobe? Aké časti vašej práce sú teraz najťažšie a čo ich robí takými náročnými?

Moje vnímanie role učiteľa v materskej škole je mierne zatienené nedostatočným ocenením či už finančným alebo v podobe vďačnosti od rodičov. V minulosti bolo vo vzťahu medzi rodičmi a pedagógmi viac dôvery a rešpektu. Dnes, okrem iných výziev ako práca s náročnejšími deťmi alebo nedostatok personálu, sa stretávam aj s predsudkami založenými na mojom mladšom veku a vzhľade, ktoré spochybňujú moje skúsenosti a odborné znalosti.

Napriek týmto prekážkam si však uvedomujem, že každé povolanie má svoje plusy a mínusy. Snažím sa sústrediť na pozitívne aspekty a cenné momenty, keď vidím pokrok a radosť v očiach detí, ktoré učím. Tieto chvíle mi pripomínajú význam a krásu mojej práce.

práca s edukačnými aktivitami

zdroj: Erika Bajanová

Aké inovácie alebo zmeny by ste chceli vidieť v predškolskom vzdelávaní v najbližších rokoch?

Moje prianie spočíva v zlepšení finančných možností pre materské školy, aby si učitelia mohli bez väčších obmedzení zaobstarať potrebné materiály a pomôcky pre svoju prácu. Taktiež by som privítala prítomnosť externej podpory v každej materskej škole, zameranej na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo by výrazne pomohlo v inklúzii a individuálnom prístupe. Okrem toho si cením zážitkové učenie a možnosti vzdelávania mimo tradičného školského prostredia, preto by som ocenila viac času a priestoru pre tieto aktivity, ktoré rozširujú obzory a podporujú celkový rozvoj detí.

Ktoré omyly sa najčastejšie vyskytujú v predstavách o učiteľskej práci, ako napríklad názor, že učitelia majú dlhé prázdniny a veľa voľného času? Ako by ste ich vyvrátili na základe vašich skúseností?

Existuje mylná predstava, že učitelia majú veľa voľného času na kávičky a oddych. Realita je však taká, že mnohí z nás si ani nezachytia chvíľku na to, aby si vychutnali horúcu kávu – často ju pijeme studenú, ak vôbec. Naša pauza, ak ju máme, je zvyčajne venovaná pracovným diskusiám alebo rozhovorom o potrebách a vývoji našich žiakov. Aj počas prázdnin, ktoré sa zdajú byť dlhé, trávime čas prípravou pomôcok, plánovaním výzdoby tried a vymýšľaním nových a zaujímavých aktivít pre naše deti. Mnohí učitelia sú zároveň rodičia, takže aj doma sú stále v roli učiteľov. Učiteľstvo je nielen fyzicky, ale aj psychicky náročná profesia, ktorá si vyžaduje pravidelnú starostlivosť o vlastné duševné zdravie a psychohygienu.

edukačné grafické materiály

zdroj: Erika Bajanová

Čo je podľa vás také najnáročnejšie na práci učiteľa?

Učitelia často čelia nedostatku času na kvalitnú prípravu vyučovacích hodín kvôli byrokratickým povinnostiam a ďalším úlohám, ktoré si vyžadujú ich pozornosť. Vytvorenie pestrého a zaujímavého obsahu pre hodiny je časovo náročné a ideálne by malo byť súčasťou pracovného času, čo by však vyžadovalo prítomnosť ďalších učiteľov, aby bolo možné deťom poskytnúť neustálu starostlivosť. Navyše, začínajúci učitelia musia vynakladať čas z ich osobného voľna na prípravu materiálov, často bez potrebnej odbornej podpory, čo ešte viac zvyšuje ich pracovnú záťaž.

Myslíte si, že v súčasnosti predstavujú väčšiu výzvu interakcie s rodičmi než práca s deťmi? Aký druh problémov sa najčastejšie vyskytuje v komunikácii s rodičmi?

Často sa stretávame s nedostatkom času zo strany rodičov aj učiteľov, čo môže vytvárať dojem, že dôležitejšia je interakcia s rodičmi než samotný vzdelávací proces. No podstatné by malo byť predovšetkým to, ako sa deti vo vzdelávacom prostredí cítia a čo sa naučia, nie to, ako sú na tom vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi. Ďalšou výzvou je občas nedostatočná ochota k spolupráci a naslúchanie zo strany rodičov, zvlášť pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde by spoločná práca a porozumenie mohli priniesť veľký pokrok. Je dôležité si pripomínať, že úlohou pedagóga je pomáhať deťom v ich rozvoji a prekonávaní prekážok.

edukačné aktivity pre deti

zdroj: Erika Bajanová

Aké sú vaše osobné ciele alebo plány na profesijný rozvoj v oblasti predškolského vzdelávania?

Pravidelne si rozširujem svoje poznatky a znalosti prostredníctvom rôznych vzdelávaní a webinárov. Napriek tomu je mojím hlavným cieľom vytvárať kvalitné a užitočné materiály, ktoré obohatia výučbu učiteľov a učenie žiakov.

A na záver, čo by ste odkázali ako rodičom, tak i učiteľom?

Na záver by som sa chcela obrátiť na všetkých rodičov aj učiteľov so slovami vďaky a povzbudenia. Vážme si a podporujme vzájomnú spoluprácu, pretože práve v nej spočíva kľúč k rozvoju a šťastiu našich detí. Rodičia, buďte aktívnymi aj vy vo vzdelávacom procese a nezabúdajte na to, že váš príklad a láska sú pre deti najdôležitejšie.

Učiteľom zase chcem pripomenúť, že ich práca, hoci je niekedy náročná, no mení životy a formuje budúcnosť. Nech nás spája snaha o vytvorenie prostredia plného porozumenia, kreativity a vzájomnej podpory, kde každé dieťa môže objavovať svoje talenty a rásť v bezpečnom a láskyplnom prostredí. Spoločne môžeme prekonať všetky výzvy a viesť naše deti k svetlejšej budúcnosti.

deti v škôlke

zdroj: Erika Bajanová

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár