Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Slovenské vysoké školy získali právo samé vytvárať nové študijné programy

študenti vysokej školy

Slovenské vysoké školy získali po prvýkrát právo samostatne rozhodovať o vytváraní nových študijných programoch v odboroch, v ktorých pôsobia. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o súlade zabezpečovania kvality vzdelávania s európskymi štandardami na prvých vysokých školách.

Vysoké školstvo zaviedlo nové postupy zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade so záväzkami Slovenska voči dohode ministrov o Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Slovenské vysoké školy tak prebrali zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania. Zaviedli systém vnútorných pravidiel a postupov, ktoré sú predmetom akreditácií.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo tak rozhoduje na základe odborného posúdenia vysokej školy skupinou nezávislých odborníkov. Rieši hodnotiacu správu, podklady žiadosti vysokej školy, jej vnútorné pravidlá, ale aj jej stanovisko k hodnotiacej správe odborníkov. Takýto postup je plne v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami pre akreditácie vysokých škôl.

študent na vysokej škole

Zdroj Freepik

Skupiny posudzovateľov boli zostavované v súlade s európskymi štandardmi. Každé posudzovanie zahŕňalo fyzickú návštevu vysokej školy, v rámci ktorej prebiehali diskusie s vedením, učiteľmi, študentami a externými partnermi školy z praxe.

Prečítajte si: Podľa odborníčky Testovanie 9 nie je dostatočné

„Práve konkrétne odporúčania posudzovateľov smerované vysokým školám sú hlavným nástrojom externého zabezpečovania kvality a zlepšovania vysokoškolského vzdelávania. Je to nástroj Európskych štandardov a usmernení a je v duchu osvedčených princípov sústavného zlepšovania sa. Rozhodujúcim faktorom pre celkovú úspešnosť zlepšovania vzdelávania je postoj vysokej školy a jej ľudí,“ uviedol predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry vysokých škôl Redhammer.

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár