Začnite písať

VZŤAHY

Dr. Lipová: 3 veci, ktoré vo vzťahu muži potrebujú

3 veci, ktoré podla Dr. Lipovej muzi potrebuju

V labyrinte partnerských vzťahov sa skrýva kľúč k harmonickému spolužitiu a ten spočíva v porozumení a rešpektovaní našich odlišností. Dr. Lipová, ktorá je vzťahová koučka pre ženy so zameraním na randenie nám odhaľuje, ako môže pre mužov znamenať rešpekt najhlbší prejav lásky, zatiaľ čo ženy hľadajú v partnerovi oporu a bezpečie. Rozoberá tiež, ako sa líšia potreby mužov a žien v oblasti intimity a sexuálnej spokojnosti a poukazuje na význam iniciatívy a vzájomnej túžby pre pocit naplnenia vo vzťahu. Tento pohľad nám prináša nové perspektívy, ako budovať vzťahy plné porozumenia, opory a vzájomného rešpektu.

Rešpekt

Podľa Dr. Lipovej, rozdiely v potrebách mužov a žien v partnerských vzťahoch sú významné a často podceňované. Kým ženy majú tendenciu klásť dôraz na potrebu byť milované, muži naopak vyžadujú pocit rešpektu. Nie je to tak, že muži nepotrebujú lásku alebo, že ženy neocenia rešpekt, ale ide skôr o prioritu týchto potrieb v ich hierarchii. Keď muži necítia od svojich partneriek dostatočný rešpekt, môže to viesť k emocionálnemu odcudzeniu, čo následne môže ženu priviesť k pocitu, že už nie je dostatočne milovaná.

Tento vzorec môže vytvárať začarovaný kruh nenaplnenia a vzájomného nepochopenia v partnerstve. Samozrejme, Dr. Lipová zdôrazňuje, že existujú individuálne výnimky a tento model neplatí univerzálne pre každého, no ako všeobecný trend môže byť toto pozorovanie užitočné pre pochopenie a zlepšovanie vzťahov medzi mužmi a ženami.

chlapi potrebujú podporu, rešpekt a sexuálnu spokojnosť

canva/ Getty Images

Podpora

Dr. Lipová verí tomu, že podpora je základným kameňom každého pevného vzťahu a má pre nás všetkých veľký význam. V rámci rodových dynamík sa však spôsoby, ako muži a ženy túto podporu vyhľadávajú a oceňujú, môžu líšiť. Ženy často hľadajú pocit bezpečia a istoty vo vzťahu, túžbu po emocionálnej stabilite a zaistení, že ich partner bude pri nich v akýchkoľvek okolnostiach. Na druhej strane, muži hodnotia potenciálne partnerky aj z hľadiska ich schopnosti byť odhodlanými a vernými spoločníčkami, najmä v ťažkých situáciách.

Muži chcú cítiť, že ich partnerka bude stáť pevne za nimi, nech už príde akákoľvek výzva či už v osobnom živote alebo v kariére. Táto potreba byť podporovaným a mať spoľahlivú partnerku, ktorá nesklame ani v náročných časoch, je pre mužov často kľúčová. Aj keď sú tieto potreby prítomné u oboch pohlaví, môžu sa líšiť v tom, ako sú vyjadrené a ako sa na ne reaguje v rámci vzťahu.

Prečítajte si: Minidiamondblog: Deti prišli, aby dali nášmu životu zmysel

Sexuálna spokojnosť

Sexuálna spokojnosť je dôležitým aspektom vzťahu pre oba pohlavia, avšak Dr. Lipová upozorňuje na rozdiel v potrebách a vnímaní intimity. Muži skutočne môžu považovať sexuálnu aktivitu za kľúčový bod vo vzťahu a môže byť pre nich zásadné, aby sa úroveň sexuálnej spokojnosti udržiavala vysoko. Toto poňatie môže byť pre mužov spojené nielen s fyzickým potešením, ale aj s pocitom blízkosti, spojenia a potvrdenia zo strany partnerky.

Na druhej strane, ženy často hľadajú intimitu aj prostredníctvom iných foriem fyzického prejavu lásky, ako sú objatia, bozky a maznanie, ktoré im poskytujú pocit emocionálnej blízkosti a bezpečia. To neznamená, že sexuálna spokojnosť nie je pre ženy dôležitá, ale spôsob, akým ju vnímajú a čo od nej očakávajú, sa môže líšiť.

Častým bodom nedorozumenia v dlhodobých vzťahoch je práve rozdiel v potrebách a očakávaniach v oblasti sexuálnej intimity. Muži si môžu sťažovať na nedostatok iniciatívy zo strany partneriek, kým ženy môžu pociťovať, že fyzická blízkosť je obmedzená len na chvíle, keď ich partner má záujem o sex. Je dôležité, aby sa partneri o týchto potrebách a očakávaniach otvorene rozprávali a našli spoločnú pôdu, ktorá bude vyhovovať obom stranám, čím podporia vzájomnú sexuálnu aj emocionálnu spokojnosť vo vzťahu.

Zdroj titulnej foto: canva/ Getty Images Signature

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár