Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Aké sú úradné povinnosti po narodení dieťaťa pre každého rodiča?

tehotenské bruško v 12. týždni

Čaká vás pôrod? Prinášame vám podrobný manuál, ktoré úradné povinnosti na Slovensku musí splniť každý rodič po narodení dieťatka . 

Rodný list

Po narodení dieťatka musíte navštíviť matriku, aby ste získali rodný list vášho dieťatka. Matrika, ktorú musíte navštíviť však nie je v mieste vášho trvalého bydliska, ale v mieste, kde spadá pôrodnica, v ktorej sa narodilo vaše dieťatko.

Na vystavenie rodného listu nepotrebujete žiadne tlačivo, pretože nemocnica je povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI, ktoré prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík. Na základe toho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list.

mama a bábätko

Zdravotná a sociálna poisťovňa

Dnes už nemusíte v 60-dňovej lehote žiadať o preukaz poistenca pre vaše dieťatko. Dieťa má po  narodení automaticky zdravotnú poisťovňu ako jeho matka. Za dieťa platí zdravotné poistenie štát.

Podobne je to aj so sociálnou poisťovňou, kde už nemusíte predkladať rodný list dieťaťa, táto povinnosť bola zrušená. Zároveň sa ani matka nemusí prihlasovať na dôchodkové poistene. Štát ho platí automaticky za fyzickú osobu, ktorá ma priznanú dávku materské a je zároveň povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO. Štát platí automaticky aj poistné za fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa a majú nárok na rodičovský príspevok.

Prečítajte si: Viera Múdra: Prvýkrát som sa stala mamou v 20-tke a posledný krát v 40-tke

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny musíte podať žiadosti o rôzne peňažné príspevky a prídavky pre rodiča. Tlačivá a potrebné informácie o dokumentoch, ktoré treba predložiť nájdete na webových stránkach príslušného úradu. Môžete si ich tak v pokoji vopred vyplniť, napríklad:

  • Prídavok na dieťa
  • Rodičovský príspevok (ak vám nevznikol nárok na materské)

Trvalý pobyt

Miestom trvalého pobytu dieťaťa sa automaticky stáva trvalý pobyt matky. Ak chcete potomka prihlásiť inam, ako je váš trvalý pobyt, je potrebné predložiť v ohlasovni v mieste trvalého pobytu rodný list dieťaťa, list vlastníctva a súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Zamestnávateľ

O narodení dieťatka musíte informovať svojho zamestnávateľa a poslať mu aj kópiu rodného listu dieťaťa.

novorodenec

Pediater

Pri odchode z pôrodnice dostane rodič dva dokumenty – prepúšťaciu správu pre matku a pre dieťa. Prepúšťaciu správu musíte odniesť k pediatrovi najneskôr tri dni od prepustenia z nemocnice. Zároveň tak rodič absolvuje prvú poradňu s dieťatkom, pri ktorej lekár zhodnotí zdravotný stav dieťaťa, založí mu kartu, rodič podpíše registračný list, ktorým ho oficiálne prihlási k danému lekárovi a ten to následne ohlási do zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si: Ktoré z bežných liekov môžu užívať tehotné ženy?

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a jej účelom je pokryť výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jeho výška je 829,86 eur – ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu a 151,37 eur – ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu.

Oprávnená osoba si uplatní nárok na príspevok automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávať akúkoľvek žiadosť a zároveň nemusí predkladať potvrdenia – od gynekológa, pediatra, či vyhlásenia o bydlisku.

Údaje potrebné pre vyplatenie dávky zapíše ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode v lekárskej prepúšťacej správe cez evyšetrenie v ezdrví NCZI. Lekárom zapísané údaje si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku pre príspevok pri narodení dieťaťa.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár