Začnite písať

ČO HOVORIA ODBORNÍCI

Lektorka komunikácie: 5 krokov, ako pomôcť deťom prekonať súrodeneckú žiarlivosť

súrodenci

Dagmar Cmorej je lektorka komunikácie podľa M.B. Rosenberga, autorka projektu Komunikácia srdcom a mama dvoch synov. Vďaka podcastu, blogu a online kurzom pomáha rodičom meniť ich staré a nefunkčné komunikačné vzorce a riešiť každodenné konflikty s ich deťmi s rešpektom a srdcom tak, aby každý dostal to, čo potrebuje. 

Dagmar CmorejSo žiarlivosťou medzi súrodencami sa stretáva množstvo rodín a do určitej miery je úplne prirodzená. Ak sa však žiarlivosť vymkne spod kontroly, dokáže narobiť veľa škody. Neustále hádky, bitky a podpásovky spoľahlivo otrávia atmosféru v každej rodine. 

Ako to urobiť, aby súrodenecký vzťah vašich detí nepoznačila rivalita a nevraživosť? 

Ukážem vám, ako na to v 5 krokoch:

1. Pochopte korene súrodeneckej žiarlivosti 

Prvým krokom k vyriešeniu akéhokoľvek problému je porozumieť jeho príčinám. A žiarlivosť medzi súrodencami nie je výnimkou. Mnohí rodičia si myslia, že so žiarlivosťou sa nedá nič robiť. Ale pravda je taká, že žiarlivosť pramení z hlbokej neistoty a strachu. A s tým sa rozhodne niečo robiť dá.

Keď sa narodí druhé dieťa, to prvorodené sa obáva, že stratí rodičovskú lásku a pozornosť. Cíti ohrozenie, a tak sa uchyľuje k žiarlivosti ako obrannej reakcii. 

Mladšie dieťa často žiarli na výsady a schopnosti staršieho súrodenca. V oboch prípadoch ide o strach, že nie sú dosť dobrí, dosť milovaní. 

Keď si toto uvedomíte, začnete sa na konflikty pozerať v novom svetle. Namiesto toho, aby ste ich vnímali ako niečo otravné, čo treba potlačiť, uvidíte pod povrchom volanie po láske a porozumení.

Prečítajte si: Lektorka komunikácie: Ako prekonať výčitky svedomia po konflikte s deťmi

2. Naučte deti rozprávať o svojich emóciách

Je dôležité, aby deti vedeli, ako sa cítia, a vedeli to vyjadriť aj inak ako nežiadúcim správaním. Ak dieťa cíti ohrozenie, alebo neistotu, môže ju prejavovať prostredníctvom žiarlivosti a konfliktov s jeho súrodencami. Ale ak mu pomôžete tieto pocity rozpoznať a vyjadriť, prirodzene sa v ňom zníži vnútorné napätie. To sa následne pozitívne prejaví na jeho správaní.

Je dôležité, aby deti vedeli, že je úplne v poriadku cítiť hnev a smútok a že tieto pocity sú prirodzenou súčasťou života. Vytvorte vo vašej rodine bezpečné prostredie, kde môže každý vyjadriť všetky svoje pocity bez strachu z posmechu, trestu alebo odsudzovania.

súrodenci

Zdroj Freepik

3. Nechajte ich zažiť bezpodmienečnosť vašej lásky

Žiarlivosť pramení z pocitu ohrozenia a strachu. Dieťa sa bojí, že stráca vašu lásku a pozornosť v prospech súrodenca. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že deti súperia o hračky alebo materiálne zdroje, v skutočnosti bojujú o vašu priazeň. 

Ukážte im, že vaša láska je bezpodmienečná a nezávislá od vonkajších faktorov. Že sa nemusia báť, že stratia vašu priazeň. Nevenujte preto deťom ocenenie či pozornosť len vtedy, keď sú poslušné či bezproblémové. 

Ukazujte im, že sú milované, cenené a že majú svoje miesto vo vašom srdci bez ohľadu na ich schopnosti, talenty alebo to, ako sa správajú. Nedopusťte, aby sa vaša láska a priazeň stala platidlom.    

4. Buďte vzorom rešpektujúcej komunikácie

Deti sa učia napodobňovaním, a to sa týka aj komunikácie. To, ako sa vyjadrujete a ako sa správate, má na nich obrovský vplyv. Ak chcete, aby sa súrodenci k sebe správali s rešpektom, musíte byť pre nich vzorom. A to nie len vo vzťahu k nim, ale aj vo vzťahu k ostatným členom rodiny a ľuďom mimo nej.

Naučte sa prejavovať vlastné emócie, prosby a názory konštruktívne. Ako? Skúste sa vyvarovať kriku, ponižovania alebo výbušných emocionálnych reakcií. Namiesto toho sa pokúste vyjadriť svoje pocity a myšlienky pokojne a jasne.

súrodenci

Zdroj Pexels, Autor Vika Glitter

Užitočné je tiež naučiť deti, že je v poriadku požiadať o pomoc alebo vyjadriť nesúhlas, ale je dôležité robiť to s rešpektom a pochopením pre ostatných. Toto môže byť veľmi hodnotná lekcia pre deti v ich vzťahu so súrodencami.

Váš príklad a spôsob, akým komunikujete, budú pre deti vodítkom, ako sa správať a ako reagovať na rôzne situácie. A práve to im pomôže lepšie zvládať súrodeneckú rivalitu a budovať pevný a zdravý vzťah.

Prečítajte si: Úprimný rozhovor o živote mamy dievčatka s poruchou autistického spektra

5. Vyhýbajte sa porovnávaniu

Súrodenecká žiarlivosť často pramení z pocitu nedostatočnosti a porovnávania sa. Pomôžte deťom uvedomiť si, že každé z nich je výnimočné svojím vlastným spôsobom. Všímaj si silné stránky a talenty každého dieťaťa a otvorene o nich hovorte. Nejde o to byť si čo najviac podobný, ale o to, prijať, že byť rozdielny je úplne v poriadku.

Vyhnite sa porovnávaniu detí navzájom, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Každé dieťa je jedinečné a má svoje silné a slabé stránky. Namiesto toho sa zamerajte na oceňovanie ich individuálnych úspechov a podporovanie ich jedinečnosti.

Cesta k pevnému súrodeneckému vzťahu nie je jednoduchá, no stojí za to. Ak chcete vedieť ako posilniť súrodenecké puto, aby sa z vašich detí stali priatelia a spojenci na celý život, pozývam vás na bezplatný online workshop „Tri tajomstvá pevných súrodeneckých vzťahov“. Dozviete sa v ňom 

  • prečo sa vaše deti tak často hádajú či bijú a ako tomu možno sami nevedomky prispievate
  • čo ovplyvňuje vzťah súrodencov a ako im môžete pomôcť vybudovať medzi sebou pevné a harmonické súrodenecké vzťahy na celý život
  • chyby, ktoré negatívne ovplyvňujú vzťah súrodencov

📅 Všetky informácie a prihlásenie nájdete tu.

 

 

Článok pre vás pripravila Dagmar Cmorej, Lektorka komunikácie.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár