Začnite písať

CHOROBY

Dyspraxia: Je vaše dieťa iba nemotorné alebo je za tým dyspraxia?

Dyspraxia

Dyspraxia je vývojová porucha, ktorý sa začína už v detstve a môže robiť problémy s pohybom a koordináciou. To znamená, že niektorým deťom môže byť ťažké robiť bežné veci, ako je písanie, obliekanie alebo šport. Aj keď sa to úplne vyliečiť nedá, existujú špeciálne cvičenia a terapie, napríklad konkrétne ergoterapia, ktorá môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pomocou týchto metód sa deti môžu naučiť, ako si poradiť s týmito výzvami.

Čo je to dyspraxia?

Dyspraxia, známa tiež ako vývojová porucha koordinácie, je trvalá vývojová porucha, ktorá sa začína objavovať už v detstve. Hlavným príznakom dyspraxie sú problémy s pohybovými schopnosťami a koordináciou, ktoré môžu mať rôzne prejavy. U niektorých detí sú tieto ťažkosti badateľné už v ranom veku, iné sa s nimi stretnú, až keď trochu povyrastajú. Dyspraxia môže zasiahnuť schopnosť dieťaťa vykonávať koordinované pohyby, čo môže byť prekážkou pri jazde na bicykli, športovaní alebo iných fyzických aktivitách. Okrem toho môže ovplyvniť aj jemné motorické schopnosti, ako sú písanie alebo zapínanie gombíkov.

V súčasnej klasifikácii duševných porúch sa vývojová porucha koordinácie zaradila do kategórie motorických porúch. Táto kategória je súčasťou širšieho zoskupenia neurovývinových porúch, ktoré zahŕňajú široké spektrum stavov ovplyvňujúcich vývoj mozgu a nervového systému. V minulosti bývala dyspraxia často klasifikovaná ako špecifická porucha učenia.

Prečítajte si: Dysortografia: Porucha, ktorá sa zameriava na pravopis

Dyspraxia u dospelých

Dyspraxia sa môže týkať nielen detí, ale aj dospelých a jej význam sa v tomto kontexte môže rozšíriť. Mimo kontextu detskej vývojovej koordinačnej poruchy, termín „dyspraxia“ často odkazuje na pohybové ťažkosti, ktoré sa objavujú v dospelosti ako dôsledok poškodenia mozgu. Takéto poškodenie mozgu môže byť spôsobené rôznymi udalosťami alebo zdravotnými stavmi, ako sú mŕtvica, úrazy hlavy alebo iné neurologické poruchy.

Keď hovoríme o dospelých, ktorí zažívajú motorické ťažkosti po takýchto udalostiach, lekári a iní zdravotnícki pracovníci môžu použiť termín „získaná dyspraxia“. Tento termín sa používa na rozlíšenie od vývojovej formy dyspraxie, ktorá sa začína v detstve a má inú príčinu a príbeh. Získaná dyspraxia sa týka ťažkostí so zručnosťami a koordináciou, ktoré vznikli po tom, čo osoba utrpela nejaký druh poškodenia mozgu a nie sú súčasťou vrodeného vývinového procesu.

Dyspraxia u dospelých

canva/ studioroman

Rozdiel medzi dyspraxiou a apraxiou

Dyspraxia je stav, keď je človeku ťažké vykonávať koordinované pohyby presne, ale nejde o úplnú stratu schopnosti pohybu. Je to menej vážne a často sa vyskytuje od detstva.

Apraxia je vážnejšia a znamená, že osoba stratila schopnosť vykonávať naučené pohyby, hoci fyzicky by to bolo možné a rozumie, čo má robiť. Toto môže byť spôsobené poškodením mozgu a existujú rôzne typy, vrátane apraxie reči alebo neschopnosti vykonávať presné pohyby s končatinami.

Koho najčastejšie postihuje?

Dyspraxia sa najskôr objavuje v detstve a môže pretrvávať do dospelosti. Tento stav častejšie postihuje mužov než ženy a  postihuje približne 6 % detí školského veku. Riziko dyspraxie môže byť vyššie u detí, ktoré:

 • Sa narodili predčasne, teda pred 37. týždňom tehotenstva, obzvlášť ak boli narodené pred 32. týždňom.
 • Mali pri narodení veľmi nízku hmotnosť, približne 1,8 kg.
 • Majú rodinnú históriu vývojovej poruchy koordinácie.

Tieto faktory zvyšujú pravdepodobnosť výskytu dyspraxie u detí.

Aké sú príznaky dyspraxie?

Príznaky sa často objavujú, keď deti začnú chodiť do školy, ale niektoré miernejšie prípady môžu byť menej zjavné.

Príznaky u dojčiat a batoliat

 • Oneskorenie vývojových míľnikov: Deti môžu meškať s obracaním sa, sadaním, plazením alebo chôdzou.
 • Ťažkosti s jemnou motorikou: Môže byť ťažké pre dieťa hrať sa s hračkami vyžadujúcimi koordináciu, napríklad skladanie veží z kociek.
 • Problémy s jedením: Deti môžu mať ťažkosti naučiť sa používať lyžičku a vidličku.
Dyspraxia a jej známky u batoliat

canva/ Silvia Trigo od autora Pexels

Príznaky u starších detí

 • Ťažkosti s chôdzou po schodoch a udržaním rovnováhy, často s nárazmi do predmetov alebo častým padaním.
 • Nemotornosť: Ťažkosti s aktivitami ako šport, jazda na bicykli, skákanie alebo loptové hry.
 • Vyvarovanie sa fyzickým aktivitám: Kvôli nedostatočnej koordinácii môžu deti odmietať účasť na športových a iných fyzických aktivitách.
 • Ťažkosti s jemnou motorikou: Výzvy s písaním, kreslením, strihaním nožnicami a inými úkonmi, ktoré vyžadujú presnosť.
 • Problémy s dennými činnosťami: Ako obliekanie, zapínanie gombíkov, umývanie zubov a zaväzovanie šnúrok na topánkach.
 • Nepokoj: Deti môžu byť frustrované svojimi ťažkosťami a môžu vykazovať nepokojné správanie.

Deti s dyspraxiou čelia vyššiemu riziku vzniku nadváhy alebo obezity, pretože ich koordinačné ťažkosti a frustrácie môžu viesť k vyhýbaniu sa fyzickej aktivite.

Dyspraxia jej známky u starších detí

canva/ yuganovkonstantin

Diagnostika dyspraxie

Diagnostika je zložitá, pretože príznaky sa môžu líšiť a môžu byť ľahko prehliadnuté ako súčasť normálneho vývojového rozsahu detí. Správna diagnóza sa často nestanoví skôr, než dieťa dosiahne vek približne 5 rokov, aby bolo možné adekvátne posúdiť jeho motorické zručnosti.

Diagnostický proces zahŕňa multidisciplinárny tím odborníkov, vrátane pediatrov, detských psychológov a neurológov, ktorí hodnotia celkový zdravotný a vývojový stav dieťaťa. Diagnostika dyspraxie spočíva v hodnotení vývojových etáp, motoriky a myslenia dieťaťa, keďže chýbajú presné testy. Dôležitou súčasťou je aj vylúčenie iných možných príčin motorických ťažkostí, ako sú detská mozgová obrna alebo svalová dystrofia.

Aby bolo možné diagnostikovať dyspraxiu, dieťa musí vykazovať výrazne nižšie motorické schopnosti, než sa očakáva v jeho veku, tieto ťažkosti by mali mať výrazný dopad na jeho každodenné aktivity a školské úspechy a symptómy by sa mali objaviť už v ranom štádiu vývoja dieťaťa, pričom iné zdravotné problémy by mali byť ako príčina vylúčené.

Diagnostika dyspraxie

canva/ Getty Images

Ako sa lieči či rieši dyspraxia?

Na dyspraxiu neexistuje liek, ale existujú rôzne spôsoby, ako ľuďom s týmto stavom pomôcť. Keďže dyspraxia sa prejavuje u každého trochu inak, dôležité je mať plán prispôsobený osobným potrebám. Medzi najbežnejšie spôsoby pomoci patria ergoterapia a fyzioterapia.

Ergoterapia alebo tzv. pracovná terapia sa zameriava na zdokonaľovanie jemných pohybov, ako je písanie alebo zapínanie gombíkov a učí stratégie na zvládanie každodenných úloh. Fyzioterapia pomáha zlepšiť silu, rovnováhu a celkovú pohybovú schopnosť. Často sa tiež používa prístup zameraný na konkrétne úlohy, kde sa zložitejšie pohyby rozdelia na jednoduchšie kroky, čo ľuďom umožňuje lepšie sa ich naučiť a cvičiť.

Okrem toho sa môžu používať špeciálne pomôcky, ako sú upravené perá, ktoré uľahčujú držanie a používanie. Dôležitá je aj podpora sebadôvery, pretože s dyspraxiou sa často spája frustrácia a neistota. Pomoc od odborníkov, rodiny a priateľov je dôležitá, aby si ľudia s dyspraxiou našli cestu, ako sa vyrovnať so svojimi prekážkami.

Dyspraxia je aj po psychikckej stránke pre dieťa náročná

canva/ Getty Images

Ak má dieťa dyspraxiu, čo môžeme od toho očakávať?

Ak vaše dieťa má dyspraxiu, môžete očakávať, že jeho situácia bude jedinečná, keďže dyspraxia ovplyvňuje každé dieťa inak. Je dôležité hovoriť s odborníkmi, ktorí sa na dyspraxiu špecializujú, aby ste získali jasný obraz o potrebách vášho dieťaťa a najlepších spôsoboch pomoci. Nie je nezvyčajné, že deti s dyspraxiou majú aj iné súvisiace problémy alebo poruchy.

Polovica detí s dyspraxiou môže mať aj ADHD, čo pridáva ďalšie výzvy, ako sú problémy s koncentráciou a sebakontrolou. Jazykové a rečové ťažkosti, dysgrafia (problémy s písaním), problémy s duševným zdravím ako úzkosť a depresia a tiež poruchy autistického spektra, sú tiež bežné.

Keď zaznamenáte príznaky týchto alebo iných súvisiacich stavov, je dôležité, aby vaše dieťa dostalo správnu diagnostiku a podporu alebo terapiu. Pravidelná spolupráca s tímom odborníkov, prispôsobené vzdelávacie stratégie a podporné domáce prostredie sú kľúčové pre podporu sebavedomia a zvládania výziev vášho dieťaťa.

Ako sa postarať o svoje dieťa, ak trpí touto poruchou?

Aby ste sa postarali o svoje dieťa s dyspraxiou, je dôležité stať sa jeho silným zástancom a zabezpečiť, aby cítilo vašu nepretržitú podporu či už doma, v škole,alebo pri rôznych aktivitách. Pochopte výzvy, ktorým čelí a buďte pripravení pomôcť mu ich prekonávať každý deň. Ak má nárok na špeciálne vzdelávacie služby, úzko spolupracujte s učiteľmi a odborníkmi na vytvorenie individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý mu pomôže uspieť v škole.

Vaše dieťa môže potrebovať pravidelnú podporu pri zvládaní motorických úloh a koordinácie. Ak narazí na nové výzvy, ako je písanie alebo učenie sa šoférovať, je dobré sa poradiť s odborníkom alebo ergoterapeutom. S dyspraxiou môže byť frustrujúce chápať, ako vykonať určité pohyby, ale nevedieť ich presne vykonať. Starostlivosť o vaše dieťa bude pravdepodobne dlhodobý proces, ktorý mu pomôže zlepšiť vykonávanie úloh a koordináciu. Nezabudnite poskytovať povzbudenie a oslavovať každý nový míľnik, ktorý vo svojom rozvoji dosiahne, čo môže výrazne prispieť k jeho sebadôvere a motivácii.

Dyspraxia a problém pri vzdelávaní dieťaťa

canva/wdnetstudio

Zdroj titulnej foto: canva/ Getty Images

Zdroj článku: Dyspraxia

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár