Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva SR pripravilo nový zákon o vzdelávaní dospelých

univerzita tretieho veku

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravilo nový zákon o vzdelávaní dospelých – zákon o celoživotnom vzdelávaní. Cieľom je uľahčiť ľuďom prístup k vzdelávaniu v každom veku, dať druhú šancu tým, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu. Zároveň vytvoriť zrozumiteľný systém pravidiel aj pre zamestnávateľov. 

„To, že niekto pred 20 alebo 30 rokmi získal nejaký typ vzdelania, nezaručuje, že jeho kvalifikácia a zručnosti zodpovedajú potrebám trhu práce v súčasnosti alebo budú dostatočné v nasledujúcich rokoch. Nestačí vyštudovať strednú alebo vysokú školu, ale treba sa vzdelávať počas celého života,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker

Tomáš Drucker

Tomáš Drucker, minister školstva SR
Zdroj: TASR, Autor: Jaroslav Novák

Návrh zákona prináša do vzdelávania dospelých štyri podstatné zmeny. Jednou z nich je zavedenie pojmu profesijná kvalifikácia. Nahradiť má zastaraný systém čiastočných a úplných kvalifikácií, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Sprehľadniť sa má typológia kvalifikácií uznávaných na Slovensku, zároveň majú byť zavedené nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou.

Prečítajte si: Aké sú úradné povinnosti po narodení dieťaťa pre každého rodiča?

Ďalšou zmenou má byť motivácia pre účasť na vzdelávaní dospelých. Záujem by malo posilniť zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Peniaze na takomto účte by umožnili záujemcovi vzdelávať sa v oblasti základných zručností, kľúčových kompetencií alebo v oblasti záujmového vzdelávania, prípadne využívať služby kariérového poradenstva pre dospelých. V rámci dvojročnej pilotnej prevádzky by mal štát prispieť 5000 ľuďom sumou 200 eur. 

Treťou navrhovanou zmenou je vznik tréningového centra popri strednej odbornej škole, zámerom je vytvorenie desiatich až 12 takýchto centier. Pomôcť by mali získať najmä remeselné zručnosti. Určené budú pre tých, ktorí nemajú nižšie stredné vzdelanie, či už zo zdravotných, rodinných, alebo iných dôvodov, prípadne boli dlhšie obdobie mimo vzdelávacieho systému.

univerzita tretieho veku

Zdroj Freepik

Nová legislatíva má zaviesť aj systém overovania vzdelávacích výstupov. Inštitúcie, ktoré budú poskytovať vzdelávanie dospelým, bude certifikovať ministerstvo školstva a zverejňovať ich zoznam v registri. Tieto organizácie budú môcť poskytovať vzdelávacie programy, ktorých účastníci získajú tzv. mikroosvedčenia. Určené budú pre tých, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti, zručnosti a kompetencie, bolo by však pre nich zbytočné absolvovať celé stredoškolské či vysokoškolské vzdelávanie.

Ak návrh zákona Národná rada SR schváli, zmeny budú platiť od 1. januára 2025.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár