Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Na Slovensku vznikne Akadémia prevencie proti šikane

šikana

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu s Úradom komisára pre deti pripravujú spoločný projekt Akadémie prevencie proti šikane. Nakoľko systém riešenia šikany vyžaduje nadrezortný prístup.

Stretnutie pripravujú aj v spolupráci so združením SK8. Zúčastniť sa na ňom majú štátni tajomníci z rezortov vnútra, spravodlivosti, sociálnych vecí, zástupca Generálnej prokuratúry, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a splnomocnenec pre rómske komunity.

šikana

Zdroj Freepik

„Ideme do budovania Akadémie prevencie proti šikane, ktorú predstavíme a prediskutujeme za okrúhlym stolom. Pomáhať chceme nielen z úrovne vedenia miest a obcí, ale cez podporné tímy, ktoré tvoria psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, ktorí pracujú v súčinnosti so spoločnými školskými úradmi a školskými oddeleniami na mestských úradoch. V každom meste, ale i väčšej obci chceme vytvoriť medzi nimi komunikáciu, aby dokázali pomáhať priamo v teréne,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Zámerom akadémie je vytvoriť priestor na školenie podporných tímov v školách aj časti učiteľskej verejnosti a riaditeľov škôl. Cieľom bude učiť podporné tímy vytvoriť priestor na komunikáciu medzi ľuďmi a odborne vzdelávať v poskytovaní prvej pomoci.

Prečítajte si: Po novom by sa riaditelia škôl mali vzdelávať aj v manažérskej oblasti

Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje spojenectvo so ZMOS v oblasti duševného zdravia za kľúčové, pretože mestá a obce v regiónoch sú najbližšie k deťom a ich problémom. „Okrúhly stôl bude riešiť rezortné, ale najmä nadrezortné nápady. Napríklad extrémne agresívne problémy s duševnými problémami, aby sa rezorty spojili a vytvorili špecifické zariadenie, aby o ne bolo špecificky a odborne postarané.“

Jozef Mikločko komisár pre deti

Komisár pre deti Jozef Mikloško
Zdroj: SITA Autor: Branislav Bibel

Témou okrúhleho stola má byť aj problematika ukrajinských detí na Slovensku.

Akadémiu chcú začať realizovať začiatkom nového školského roka. Úrad komisára už v súčasnosti realizuje pilotné prednášky v mestách a obciach. V súčasnosti sú podporné tímy v školách financované z európskych zdrojov, a preto podľa ZMOS aj úradu komisára budú potrebné zdroje aj z Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár