Začnite písať

VZŤAHY

Prečo muži podvádzajú? Odhaľujeme 3 typy a ich skryté motívy

Muži a nevera

Nevera je bolestivá téma, ktorá zasahuje do životov mnohých ľudí. Prečo sa však muži dopúšťajú tejto zrady? Psychológia za neverou je komplexná a zložitejšia, než by sa mohlo zdať. V tomto článku sa ponoríme do hlbín mužskej psychiky a odhalíme 3 typy mužov náchylných na neveru, spolu s ich skrytými motívmi.

V tieni zrád a zlomených sŕdc sa odhaľuje komplexná mozaika dôvodov, prečo niektorí muži skĺzavajú do pokušenia nevery. Na pozadí týchto nešťastných rozhodnutí sa často skrývajú určité spoločné charakteristiky, ktoré formujú toxický vzor správania. Predtým, než sa pustíme do preskúmania troch základných typov mužov náchylných k aféram, zamyslime sa nad desiatimi znepokojujúcimi motívmi, ktoré môžu signalizovať sklon k nevere.

10 motívov, ktoré stoja za neverou

canva/ africa-images

10 motívov, ktoré majú na svedomí neveru

 • Strach a neistota v záväzkoch

Niektorí muži sa zľaknú myšlienky dlhodobého vzťahu a zodpovednosti, ktorá s ním prichádza. Tento strach pramení z obáv zo straty slobody, intimity či neúspechu vzťahu.

 • Neukojiteľná túžba po novote

Stále hľadajú to „niečo nové“, čo by pridalo iskru do ich inak monotónneho života.

 • Hľadanie potvrdenia

Je tu neustála potreba byť obdivovaný a žiadaný, často od viacerých partneriek naraz.

 • Impulzívne konanie

Nedostatok sebakontroly a tendencia k okamžitému uspokojeniu ich potrieb bez ohľadu na dôsledky.

 • Egoizmus

Prevaha vlastných túžob nad potrebami a pocitmi partnera.

 • Riskantné správanie

Muži s náchylnosťou k nevere sú často priťahovaní k situáciám, v ktorých je prítomné riziko – či už emocionálne alebo fyzické.

 • Komunikačné bariéry

Neochota alebo neschopnosť otvorene hovoriť o svojich pocitoch a potrebách môže viesť k hľadaniu pochopenia inde.

 • Únik pred problémami

Namiesto toho, aby čelili výzvam a hľadali riešenia sa radšej obracajú na aféru ako na únikovú cestu.

 • Pocit oprávnenosti

Domnienka, že majú právo na viacero romantických alebo sexuálnych vzťahov, bez ohľadu na svoje záväzky.

 • Nečestnosť

Vzorec klamstiev a zavádzania, ktorý umožňuje udržiavať tajné vzťahy mimo ich primárneho partnerstva.

Toto sú teda kľúčové vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať u mužov, ktorí sa vydajú cestou nevery.

Motívy, ktoré vedú k nevere

canva/ kasparsgrinvalds

3 typy mužov, ktorí podvádzajú

1. Sériový podvodník alebo ženský záletník

Tento typ muža je ako tornádo v romantickom živote. Neustále hľadá nové vzrušenie, láka ho zvádzanie a jeho cesta je posiata zlomenými srdcami. Prečo to robí?

 • Posilnenie ega: Každá nová partnerka mu slúži ako potvrdenie jeho vnímanej hodnoty a príťažlivosti. Toto správanie je však nezdravé a sebecké, pretože nereflektuje skutočné potreby a túžby partneriek.
 • Strach z intimity: Túžia po blízkosti, ale zároveň sa jej boja ako ohňa. Strach z hlbokého zblíženia ich vedie k budovaniu múru z povrchných vzťahov, čím si udržiavajú „bezpečnú“ vzdialenosť.
 • Nuda a hľadanie vzrušenia: Monotónnosť bežného dňa je pre nich ako bič. Hľadajú únik, dobrodružstvo a aféry im predstavujú adrenalínovú injekciu do inak obyčajného života.
 • Nedostatok kontroly impulzov: Impulzívne konanie je ich ďalším charakteristickým znakom. Táto nedostatočná kontrola nad vlastnými impulzmi ich vedie k rozhodnutiam, ktoré sú v rozpore s ich dlhodobými záujmami a záväzkami.
 • Emocionálna nezrelosť: Sérioví podvodníci často vykazujú znaky emocionálnej nezrelosti. Majú problémy s hlbokými citovými väzbami a namiesto riešenia problémov a práce na svojich vzťahoch sa uchyľujú k nevere ako k ľahkej ceste, ako sa vyhnúť zložitostiam dospelého života.
3 chlapov, ktorí podvádzajú

canva/ lipikstockmedia

2. Oportunista: Vypočítavec bez morálky

Oportunista v oblasti nevery nie je ten, od koho by ste zradu očakávali. Jeho nečestné konanie nie je plánované, ale skôr je výsledkom príležitostí, ktoré mu život náhodne naservíruje. Prečo sa takto správa?

 • Nedostatok sebakontroly: Pre nich je každá lákavá príležitosť výzvou k ich slabostiam a impulzívnej povahe. Často konajú bez uvažovania o dôsledkoch svojich činov, vedení momentálnou túžbou.
 • Cesta z nespokojnosti: Môže ísť o reakciu na pocit zanedbania alebo nespokojnosti v súčasnom vzťahu. Keď sa takto cítia, sú náchylnejší podľahnúť náhodnému pokušeniu, vnímajúc to ako príležitosť na únik alebo na okamžité naplnenie svojich potrieb.
 • Hľadanie vzrušenia: Vzrušenie z nových, neprebádaných a zakázaných teritórií môže byť pre oportunistu silným lákadlom. Tajomstvo a riziko spojené s aférou dodávajú ich životu pikantnosť, ktorú doma nemôžu nájsť.
 • Komunikačný deficit: Oportunistické správanie môže byť tiež zosilnené nedostatkom efektívnej komunikácie v primárnom vzťahu. Keď sa muž cíti, že jeho potreby nie sú vypočuté alebo rešpektované, môže sa obrátiť na iných v snahe nájsť pochopenie alebo útechu.
 • Túžba po moci a kontrole: Túžba po moci a kontrole je komplexná motivačná sila za neverou u niektorých mužov. Títo muži si často kompenzujú nízke sebavedomie tým, že sa snažia ovládať iných. Aféra im poskytuje dočasný pocit nadvlády a posilňuje ich vnímanie seba samých.
Vypočítavec bez morálky

canva/ kasparsgrinvalds

3. Nešťastný a frustrovaný

Tento typ muža sa cíti osamelý a nepochopený, aj keď je vo vzťahu. Pre neho nie je nevera únikom pred realitou, ale skôr tichým volaním o pomoc a snahou nájsť stratené kúsky seba samého. Čo ho k tomu vedie?

 • Emocionálna prázdnota: Táto prázdnota je ako čierna diera, ktorá postupne pohlcuje všetku radosť a šťastie z ich života. Pokusy nájsť niekoho, kto by túto prázdnotu vyplnil, sú často zúfalé a zároveň nevedomé. Namiesto toho, aby riešili koreň problému, snažia sa nájsť riešenie v náručí iného.
 • Hľadanie zmyslu a spoločnosti: Keď doma nájdu len ticho a odstup, hľadajú pocit porozumenia a blízkosti inde. Je to pre nich spôsob, ako pocítiť ľudské teplo a blízkosť, ktoré sú pre každého také dôležité.
 • Nespokojnosť a túžba po viac: Dlhodobá nespokojnosť vo vzťahu ich môže doviesť k presvedčeniu, že šťastie nájdu mimo svojho súčasného partnerstva. Táto túžba po niečom lepšom ich môže zaslepiť a doviesť k rozhodnutiam, ktoré majú často bolestivé dôsledky.
 • Strach a únik: Strach zo zmeny alebo pred konfrontáciou s pravdou o ich vzťahu môže byť paralyzujúci. Nevera v tomto prípade pôsobí ako zdanlivo bezbolestný únik pred náročnými rozhodnutiami.
 • Volanie po záchrane: V niektorých prípadoch môže byť nevera zúfalým pokusom o oživenie vzťahu, signálom, že je niečo hlboko zle a naliehavým volaním po zmenách. Aj keď je to skreslený a nezdravý prístup, pre nich to môže byť posledná šanca na záchranu vzťahu.
Sériový podvodník alebo ženský záletník

canva/ simonapilollatnf

Psychológia zrady a jej vysvetlenie, prečo muži podvádzajú

Psychológia zrady a nevery je zložitá a zahŕňa mnohé hĺbky ľudskej psychiky a emocionálneho vnímania. Dôvody, prečo sa muži rozhodnú zradiť svoje partnerky, môžu byť rôznorodé a často prepletajúce sa, odhaľujúc komplexné vnútorné konflikty a túžby.

Hľadanie uspokojenia a úniku

Nenaplnenie a nešťastie vo vzťahu často vedú k pocitu prázdnoty, ktorú jedinci môžu pokúšať vyplniť externými zážitkami alebo novými romantickými spojeniami. Táto potreba úniku môže byť motivovaná túžbou po novom a vzrušujúcom, čo chýba v ich súčasnom partnerstve.

Potreba uznania a pozornosť

Necítia sa dostatočne oceňovaní ani vypočutí vo svojich súčasných vzťahoch, čo ich vedie k hľadaniu uznania a pozornosti mimo domova. Táto túžba byť obdivovaný a chcený môže byť silná sila, ktorá ich ženie do náručia inej osoby.

Boj s osobnými neistotami

Neistota, pocit bezcennosti a vnútorné pochybnosti môžu byť zdrojom vnútornej bolesti a frustrácie, ktorú sa snažia liečiť prostredníctvom nevery, čo im dáva dočasný pocit hodnoty a sebavedomia.

Prečítajte si: Ako som odhalila manželovu milenku?

Hľadanie citového naplnenia

V prípade, že v súčasnom vzťahu chýba emocionálna hĺbka alebo intimita, niektorí muži sa môžu pokúsiť nájsť túto blízkosť inde, čo často vedie k fyzickej nevere.

Únik pred problémami

Nevera môže slúžiť ako dočasný únik od neprekonaných problémov a konfliktov vo vzťahu, ktoré sa zdajú byť príliš ťažké alebo bolestivé na riešenie.

Výzva a zmena

Pre niektorých môže byť nevera výzvou alebo pokusom o zmenu v živote, ak cítia, že sú uväznení v rutine alebo situácii, z ktorej nevidia únik.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto dôvody neospravedlňujú ani nezmierňujú bolesť a zradu spôsobenú neverou. Pochopenie podkladových dôvodov nevery môže byť prvým krokom k uzdraveniu a hľadaniu riešení. Každá situácia je jedinečná a vyžaduje si individuálne riešenie, ktoré môže zahŕňať otvorenú komunikáciu, terapiu alebo iné formy profesionálnej pomoci.

Zodpovednosť za neveru je v konečnom dôsledku na pleciach toho, kto sa rozhodol zradiť dôveru svojho partnera. Budovanie a udržiavanie vzťahov založených na dôvere, pravdivosti a vzájomnom rešpekte je kľúčom k zdravému a šťastnému partnerstvu.

Nešťastný a frustrovaný

canva/ Getty Images

Zdroj titulnej foto: canva/kasparsgrinvalds

Zdroj článku: https://themindsjournal.com/3-types-of-men-who-have-affairs/

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár