Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Po novom budú mať isté prijatie do škôlky nielen predškoláci, ale aj všetky trojročné a štvorročné deti

deti v škôlke

Za posledné roky mali mnohí rodičia na Slovensku problém umiestniť svoje dieťa do materskej školy z dôvodu nedostatku miesta. V najbližších dvoch rokoch by sa to však malo zmeniť. 

Začiatkom roka 2023 prišla vláda s návrhom zaviesť právny nárok na miesto v škôlke. A tak od septembra 2024 budú mať právny nárok na miesto v materskej škole všetky štvorročné deti a od septembra 2025 všetky trojročné deti. Ak pre nich nebudú kapacity, rodičia môžu naďalej poberať rodičovský príspevok. Samosprávy už dobudovali kapacity za viac než 70 miliónov eur. Využiť na to mohli a doteraz môžu peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR.

V posledných rokoch mali mnohí rodičia problém umiestniť svoje dieťa do škôlky, nakoľko sme mali na Slovensku veľmi silnú populačnú krivku. Rodičia, tak mali problém umiestniť dieťa do štátnej škôlky, a preto museli voliť súkromné škôlky alebo zostať s deťmi doma. Najväčší problém s nedostatkom miest v štátnych materských školách mal  Bratislavský, Košický a Prešovský kraj.

Podľa štatistík sa do škôlky v školskom roku 2020/2021 nedostalo asi 11-tisíc detí. Zamietnutých však bolo viac žiadostí, pretože rodičia prihlasovali deti aj do niekoľkých zariadení. Podobne na tom bolo Slovensko aj o rok neskôr. S chýbajúcimi miestami sme sa borili približne od roku 2010 a v niektorých veľkých mestách bola situácia neúnosná.

deti v škole

Problematickú situáciu s kapacitou v štátnych materských školách by však mala vyriešiť klesajúca pôrodnosť a nie nový zákon.

Nakoľko v roku 2020 sa narodilo viac než 56-tisíc detí, v roku 2022 ich bolo 52-tisíc a v roku 2023 48-tisíc. Pokles pôrodnosti tak pocítia škôlky už budúci rok, keď tri roky dovŕšia deti narodené v roku 2022.

Ministerstvo však nepredpokladá, že zníženie populačných ročníkov bude znamenať masívne rušenie novovybudovaných tried materských škôl alebo celých materských škôl.

„Veríme, že bude znamenať zníženie počtu detí na triedu s následným zvýšením kvality poskytovaného predprimárneho vzdelávania rešpektujúceho individuálne osobitosti detí, osobitne detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ uviedli z ministerstva školstva.

Prečítajte si: Ministerstvá školstva a vnútra posilnia bezpečnosť na slovenských školách

Od septembra 2024 majú prijatie do štátnych materských škôl zaručené všetky štvorročné deti a predškoláci

Zápisy do materských škôl na Slovensku prebiehajú vždy v máji. Tento rok majú zaručené prijatie do škôlky nielen predškoláci, ale aj deti, ktoré pred 1. septembrom 2024 dovŕšia 4 roky.

Ak sa rodičom nepodarí umiestniť dieťa do spádovej materskej školy dieťa od 3 do 6 rokov, naďalej môžu poberať rodičovský príspevok. Treba sa obrátiť na úrad práce a preukázať sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa. Takéto rozhodnutie by mal každý rodič dostať do 30. júna. Úrad však upozorňuje, že na takúto podporu nemá nárok rodič, ktorý sa zároveň stará o dieťa mladšie ako tri roky, na ktoré poberá rodičovský príspevok. Dávku totiž môže čerpať len na jedno z detí.

„V minulosti bolo počuť hlavne z úst politikov o cielenom právnom nároku pre také deti, ktoré spadajú do určitej kategórie ohrozenia, teda pre deti z rodín s nízkym socio-ekonomickým alebo rodinným statusom, dokonca priamo pre deti rómske. Som veľmi rada, že sa zaviedol právny nárok pre všetky deti. Myslím si však, že dostupnosť pre deti ohrozených chudobou je stále problematická, lebo ide aj o náklady nepriamo spojené so vzdelávaním – istý hygienický štandard, ktorý by mala rodina zabezpečiť, oblečenie, cestovné a podobne,“ uviedla Michaela Vargová z Rady pre rozvoj materských škôl.

 

 

Zdroj: Aktuality.sk

 

 

 

 

 

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár