Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Rezort školstva rieši zmeny vo financovaní materských škôl a školských klubov detí

deti v škôlke

Ministerstvo školstva rieši zmeny vo financovaní materských škôl a školských klubov detí. Nakoľko tieto zaradenia majú byť od budúceho roka financované štátom. Zriaďovateľom týchto školských zariadení tak majú byť poskytované normatívne príspevky prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od sídla zriaďovateľa. 

„V rámci projektového riadenia ministerstva školstva vznikol projektový tím, ktorý rieši práve normatívne financovanie materských škôl. Jeho členmi sú zamestnanci ministerstva a zároveň aj experti z externého prostredia, pričom ako experti sú členmi projektového tímu aj zástupcovia samosprávy. Členovia sa už podieľajú na procese tvorby novej legislatívy. V danej veci prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, so Združením miest a obcí Slovenska a s Úniou miest Slovenska,“ priblížili z rezortu školstva.

rozvoj zručností a aktivity pre trojročné deti

Prečítajte si: Po novom budú mať isté prijatie do škôlky nielen predškoláci, ale aj všetky trojročné a štvorročné deti

Zriaďovateľom materských škôl a školských klubov detí tak majú byť poskytované normatívne príspevky na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Ostatné školy a školské zariadenia, ktoré sú financované v súčasnosti z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, budú aj naďalej financované tak, ako doposiaľ – z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Ide o základné umelecké školy, jazykové školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času, školské internáty a ďalšie.

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár