Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Po novom by sa riaditelia škôl mali vzdelávať aj v manažérskej oblasti

riaditeľ školy

Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v spôsobe vyučovania, na riaditeľoch škôl je efektívne riadenie tejto zmeny. Bez toho, aby sa riaditelia škôl vzdelávali v manažérskych zručnostiach, môže byť táto reforma veľmi náročná. Z predbežných výsledkov dotazníka neziskovej organizácie Edulab vyplýva, že riaditelia škôl sa chcú vzdelávať v manažérskych oblastiach.  

„Medzi vzdelávacími témami, o ktoré majú riaditelia záujem, sa objavila napríklad práca s tímom a ako ho pripraviť na zmeny, time manažment, základné manažérske zručnosti začínajúceho vedúceho zamestnanca či manažovanie školských tímov. Sú to konkrétne manažérske zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek samotných riaditeľov,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Ján Machaj.

učiteľ

Zdroj Freepik

Kľúčové nastavenie a postavenie riaditeľa školy pri zavádzaní zmien v škole vyplynulo aj zo záverov informatívnej inšpekčnej činnosti v 39 školách, ktoré overujú nový štátny vzdelávací program. Riaditelia škôl majú totiž rovnaké manažérske úlohy ako riaditelia podnikov a firiem.

Prečítajte si: Ministerstvo školstva SR pripravilo nový zákon o vzdelávaní dospelých

Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej, riaditelia musia vedieť pomenovať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, jasne určiť víziu a priority svojej školy či vybudovať si podporný tím kolegov pre napĺňane cieľov vzdelávania.

K oblastiam, ktoré manažuje každý riaditeľ, patria napríklad:

  • nové predmety,
  • vyučovanie v blokoch,
  • integrované vyučovanie,
  • spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny,
  • podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov.
učiteľ

Zdroj Pexels, Autor Fauxels

„Keď sa budú učitelia dostatočne školiť, získajú autonómiu, budeme im dôverovať a budeme sa starať o ich pracovné prostredie a podmienky, povedie to k zmene v školstve,“ poznamenala Horníková.

Všetky základné školy majú podľa novej kurikulárnej reformy učiť od školského roku 2026/2027.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár