Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

SaS chce zmeniť členov rady školy v reedukačných centrách

migréna u detí

Politická strana Sloboda a Solidarita navrhuje zmeniť zloženie členov rady školy v reedukačných centrách a diagnostických centrách. SaS tak reaguje na dlhodobo zlý stav reedukačných centier. Podľa SaS je dôvodom zlého stavu reedukačných centier najmä nedostatočná externá kontrola zariadení.

Táto zmena by znamenala zníženie počtu členov, ktorých deleguje zriaďovateľ a nahradenie externými členmi. Zvýšiť by sa tak mala transparentnosť prijímania rozhodnutí a samotného fungovania rady školy.

Prečítajte si: Po novom budú mať isté prijatie do škôlky nielen predškoláci, ale aj všetky trojročné a štvorročné deti

Poslanci SaS chcú túto zmenu presadiť cez novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložili do Národnej rady Slovenskej republiky.

canva/ Getty Images

Ako by vyzerala rada po zmene SaS?

Rada školy by mala 13 členov a pozostávala by:

  • z troch zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov,
  • jedného zvoleného zástupcu ostatných zamestnancov,
  • jedného zástupcu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • jedného zástupcu samosprávy,
  • jedného zástupcu menovaného komisárom pre deti spomedzi kandidátov navrhnutých občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami alebo spomedzi zamestnancov Úradu komisára pre deti,
  • šiestich delegovaných zástupcov zriaďovateľa.

 

 

Zdroj: TASR

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár