Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Niektoré zdravotné profesie by mohli vykonávať už aj študenti týchto odborov

nemocnica

Odbornú pracovnú činnosť v zdravotníckych povolaniach, ako praktická sestra, asistent, zubný asistent a sanitár by mohli od tohto leta vykonávať aj študenti daných odborov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý schválila vláda. Novela by mala byť prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaním.

Táto novela by mala zjednodušiť zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia vrátane rezidentského štúdia.

študent medicíny

Zdroj Freepik

„V nadväznosti na potrebu riešenia akútneho nedostatku pracovníkov v zdravotníctve je prospektívne umožniť výkon odborných pracovných činnosti v zdravotníckych povolaniach praktická sestra – asistent, zubný asistent a sanitár, študentom a žiakom vybraných študijných odborov už po ukončení akademického roka a školského roka 2023/2024, teda už počas letných prázdnin v roku 2024, prostredníctvom pracovnoprávneho alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,“ uviedli z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto opatrenie podľa ministerstva zdravotníctva posilní zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v období čerpania letných dovoleniek zdravotníckymi pracovníkmi. Zároveň podporí motiváciu študentov, zlepší ich adaptáciu v zdravotníckych zariadeniach, ako aj formovanie vzájomných vzťahov v multidisciplinárnych tímoch.

„Zamestnávatelia získajú príležitosť na potencionálne obsadzovanie pracovných miest novými zamestnancami a budovanie ich kariérneho rastu,“ doplnili z rezortu.

Prečítajte si: Pôrodnosť na Slovensku výrazne klesá

Novela má tiež zjednodušiť zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia vrátane rezidentského štúdia. Umožní, aby bol zamestnávateľom rezidentov aj poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má zároveň spolupracovať so samosprávami v oblasti uplatnenia absolventov rezidentského štúdia. Cieľom je zabezpečiť ich plynulejšie, efektívnejšie a adresnejšie dopĺňanie do ústavnej a ambulantnej praxe so zameraním sa na regióny Slovenska s nedostatkom zdravotníckych špecialistov. Táto úprava absolventom rezidentského štúdia umožní v päťročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia.

zdravotná sestra

Zdroj Pexels, Autor Olly

Zároveň sa upravia aj podmienky na vydávanie a uverejňovanie minimálnych štandardov pre špecializačné a certifikačné študijné programy, ako aj minimálnych štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania z dôvodu možnosti flexibilnejších zmien vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v súlade s vedecko-technickým pokrokom.

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár