Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva chce financovať materské školy a školské kluby zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky chce financovať materské školy a školské kluby detí zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Škôlky a školské kluby sú aktuálne financované z daní príjmu fyzických osôb.

„Má sa vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie.“

Prečítajte si: Poznáme učiteľskú osobnosť roka

Týmto návrhom by sa splnil jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Z dôvodu efektívnosti sa mení aj financovanie školských klubov detí.

Ministerstvo podotklo, že navrhované zmeny by nemali mať vplyv na rozpočet verejnej správy. „Negatívny vplyv na rozpočet obcí a pozitívny vplyv na štátny rozpočet sa vzájomne kompenzujú,“ objasnilo. Prioritne má dôjsť len k zmene zdroja, prostredníctvom ktorého sa poskytujú finančné prostriedky zriaďovateľom materských škôl a školských klubov detí, z ktorých sa uhrádzajú osobné a prevádzkové náklady.

V súčasnosti sú podľa rezortu materské školy a školské kluby detí bez ohľadu na zriaďovateľa financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na výnose na dani z príjmov fyzických osôb.

Novela zákona má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, niektoré časti budú účinné od rokov 2025 a 2028.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár