Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva rozdelí medzi desať vysokých škôl milióny eur

matutitná skúška

Internacionalizácia slovenských vysokých škôl bude podporená sumou šesť miliónov eur. Táto čiastka sa rovnomerne rozdelí medzi desať vysokých škôl, a to po 600-tisíc eur pre každú. Prostriedky pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Peniaze sú určené na audity v oblasti internacionalizácie akademického prostredia, ich cieľom je preskúmať kvalitu a úspešnosť realizácie iniciatív v oblasti mobility študentstva a zamestnanectva, medzinárodnej spolupráce aj ďalších aktivít vysokých škôl súvisiacich s internacionalizáciou.

Do výzvy sa mohli zapojiť všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie, zapojilo sa 13 vysokých škôl.

Táto finančná podpora posilní schopnosť škôl zapojiť sa do medzinárodných akademických a výskumných aktivít. Zároveň chceme posilniť postavenie slovenského akademického prostredia na medzinárodnej scéne a prispieť k prilákaniu a udržaniu talentovaných študentov a výskumníkov na Slovensku,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker

vysokoškolskí študent

Zdroj Freepik

Internacionalizáciu považujem za dôležitý nástroj v oblasti rozvoja vysokých škôl. Aj vďaka takýmto iniciatívam môžeme posilniť a spropagovať naše vysoké školy v európskom, ale aj celosvetovom rozmere, čo môže priniesť nielen záujem o štúdium na našich vysokých školách, ale aj začiatok rôznych spoluprác s inštitúciami vo svete,“ povedal štátny tajomník ministerstva školstva SR pre vysoké školstvo Róbert Zsembera.

Desiatimi podporenými vysokými školami sú Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove a Trnavská univerzita.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ministerstva školstva.

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár