Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Odborne odučených hodín na školách je menej ako uvádza ministerstvo školstva

Odborne odučených hodín na školách je zrejme menej, ako vykazuje rezort školstva. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu ministerstvo školstva sa musí v tejto oblasti spoliehať na pravdivosť údajov zadávaných do informačného systému zo strany zástupcov škôl.

Slovenskí žiaci dlhodobo dosahujú podpriemerné výsledky

Štátna školská inšpekcia získava dáta priamo z terénu prostredníctvom jej inšpektorov. V školskom roku 2022/2023 inšpekcia podľa Najvyššie kontrolného úradu urobila 83 komplexných kontrol škôl a z porovnania s dátami ministerstva školstva vyplýva, že odbornosť vyučovania zistená školskou inšpekciou je v prípade 70 škôl nižšia, ako uvádza ministerstvo.

Prečítajte si: Národnú linku na pomoc deťom v ohrození kontaktovalo takmer 7 000 ľudí

„Je pritom skutočne dôležité poznať reálnu situáciu v učiteľskom zbore na našich školách. Nedostatok učiteľov a nedostatočná odbornosť vyučovania môžu patriť k príčinám, prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodnom porovnaní dlhodobo podpriemerné výsledky,“ zdôraznila podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu Henrieta Crkoňová,

 

Najvyšši kontrolný úrad považuje kvalitné vzdelávanie za dôležitú tému, preto aktuálne pripravuje kontrolu, ktorá by mala vysvetliť príčiny nesúladu v dátach dvoch štátnych inštitúcií.

„Jedným z cieľov kontroly bude aj predloženie návrhov riešení na minimalizáciu nesprávneho reportovania. Na identifikovanie priorít a vhodné nastavenie politík je totiž potrebné poznať skutočný stav a v súčasnosti rezort školstva zrejme pracuje s nadhodnotenými údajmi,“ uviedla Crkoňová.

Na prvom stupni základných škôl je podľa údajov školskej inšpekcie 89,4 percenta odborne odučených hodín, kontrolované školy však vykázali, že ich je o šesť percentuálnych bodov viac. Na druhom stupni bol podľa úradu rozdiel medzi údajmi rezortu a inšpekcie takmer deväť percentuálnych bodov. Jedna základná škola reportovala ministerstvu údaje, ktoré zodpovedali odbornosti vyučovania na úrovni 100 percent, skutočnosť zistená školskou inšpekciou však bola 33,3 percenta.

Pri porovnaní jednotlivých vyučovacích predmetov sú rozdiely ešte väčšie. Pokiaľ ide o občiansku náuku, informatiku a fyziku, odbornosť vyučovania informatiky na 2. stupni, zistená inšpektormi priamo na škole, bola v priemere o 25 percentuálnych bodov nižšia ako hodnota vypočítaná z údajov systému ministerstva školstva. Pri občianskej náuke a fyzike je podľa úradu nesúlad menší, ale stále výrazný, v oboch prípadoch viac ako 10 percentuálnych bodov.

Prečítajte si: Slováci preferujú oddelené vzdelávanie rómskych detí, detí s ADHD či autizmom

„Dôvody nesprávneho reportingu môžu byť viaceré – od neúmyselných chýb, cez snahu, aby škola patrila k tým lepším, až po finančnú motiváciu. Pri odbornosti vyučovania nižšej ako 70 percent totiž ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy objem pridelených finančných prostriedkov,“ vysvetlila Crkoňová.

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár