Začnite písať

POMÁHAME SPOLOČNE

Pomôžme spoločne podporiť rozvoj komunikácie pre deti so znevýhodnením

Kedy_sa_vyskytuje_dysfázia_u_detí[1]

Podporujeme aspoň jeden príbeh detičiek, ktoré potrebujú našu pomoc.

Pomôžme spoločne podporiť rozvoj komunikácie pre deti so znevýhodnením (napr. ADHD, Downov syndróm, Porucha reči a sluchu..) a to prostredníctvom finančnej pomoci na nákup a tlač sady špeciálnych maľovaných obrazových a textových kartičiek.

O. z. Rodinka Výnimočných poskytuje špeciálny 3 mesačný online kurz: „Znakujeme hravo a ľahko“ so sadou fyzických obrázkových a textových kartičiek, ako aj podpornými ZOOM stretnutiami. Tento kurz pomáha rodičom, vychovávateľom a učiteľom v podpore rozvoja komunikácie s deťmi so špeciálnymi potrebami. Súčasťou online kurzu je aj distribúcia špeciálneho balíčka – setu obrázkových a textových kartičiek, ktoré im počas celého kurzu výrazne pomáhajú zlepšiť komunikáciu a ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou a komunikačným prostriedkom medzi rodičom a dieťaťom aj dlho po ukončení kurzu.

Obrazové a textové kartičky  sú vytvorené talentovanou hluchonemou maliarkou, ktorá si v detstve zažila pocit frustrácie z toho, že jej okolie nerozumie, lebo nemali spoločný jazyk, ktorým by sa dohovorili.

Prečítajte si: Pomôžme spoločne Kristínke absolvovať potrebné rehabilitácie

Väčšina rodín s deťmi so špeciálnymi potrebami má zvýšené náklady a nedostatok finančných zdrojov, a preto je častokrát tento kurz pre nich finančne nedostupný. Preto je cieľom cenovo sprístupniť kurz viacerým rodinám detí so špeciálnymi potrebami, ktoré by si ho inak nemohli dovoliť. Lektorka kurzu a konateľka O. Z. je tiež sama matka 3 detí, z ktorých sú 2 deti so špeciálnymi potrebami.
ak je problém s rečou, treba sa obrátiť na logopéda

canva/ pixelshot

Druhotným cieľom projektu je podporiť rozvoj komunikácie a hovorenej reči medzi rodičmi a deťmi, prípadne učiteľmi, vychovávateľmi a deťmi – predovšetkým so špeciálnymi potrebami (ako napr. Downov syndróm, porucha reči a sluchu, autizmus, PAS atď.), aby sa tak vyhli frustrácii a nedorozumeniu, a zároveň sa podporila vzájomná komunikácia i vzťah.
Pre deti s oneskoreným vývinom reči, je veľmi frustrujúce (rovnako aj pre ich rodičov) ak nemajú ustálený nejaký spôsob komunikácie medzi sebou.
Pomôcť deťom s rozvojom reči môžete tu.
Zdroj: Ľudia ľuďom
Tagy

Zanechaj nám svoj komentár