Začnite písať

POMÁHAME SPOLOČNE

Pomôžme spoločne postaviť sa na vlastné nohy ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Podporujeme aspoň jeden príbeh detí, ktoré potrebujú našu pomoc.

Chcem na vlastných nohách stáť je túžba mnohých mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tranzitný program ,,Zo školy do života“ sa venujú aktivizácii mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Dôraz kladú na individuálnu prácu s prihliadnutím na špecifiká, tempo a potreby účastníkov.  Podporujú ich v prechode zo školy do života dospelých, z domácej izolácie do aktívneho spoločenského života.

Hlavným zámerom aktivít organizácie je prevencia sociálnej izolácie a aktivizácia mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Ide o podporu v nácviku pracovných zručností, rovnako v rozvoji sociálnych a komunikačných zručností potrebných pre sociálne začlenenie a začlenenie na otvorenom trhu práce. Touto činnosťou sa zvyšuje dostupnosť pracovných príležitostí pre zraniteľné skupiny a prispieva sa k zvyšovaniu sociálnej inklúzie.

Prečítajte si: Úprimný rozhovor so ženou, ktorá od narodenia bojuje so zdravotným znevýhodnením

Obdobie  prechodu zo školy do  života  je pre mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením kľúčové pre sociálne začlenenie. Ich práca je cielená predovšetkým na ich zapojenie sa do zmysluplných a primeraných denných aktivít. Rovnako ich podporujú v ďalších oblastiach dôležitých pre nezávislý život, ako sú komunikácia, socializácia, sebestačnosť v bežných denných činnostiach, medziľudské vzťahy, osobný rozvoj, voľnočasové aktivity a záujmová činnosť. Na týchto oblastiach pracujú preto, aby mladí ľudia so znevýhodnením využili svoj potenciál a stali sa plnohodnotným členom v komunite, spoločnosti aj osobnom živote.

Rovnako ich podporujú v tom, aby dokázali v rámci svojich možností stáť na vlastných nohách. Možnosť práce s podporujúcou osobou im na začiatku zjednoduší prácu v neznámom prostredí. Asistent im je zároveň oporou pri nadobúdaní pracovných zručností.

žena na vozíku

Zdroj: Freepik

Úspešné pracovné začlenenie ich posilňuje. So stúpajúcim sebavedomím ľahšie zvládajú prekážky v živote. Zároveň sa zvyšujú ich šance  pre udržanie pracovného miesta. Spolupráca so zamestnávateľmi podporujúcimi rovnaké príležitosti pre všetkých umožňuje viacerým začleniť sa na otvorenom trhu práce.

Projekt významne prispieva k zmene postojov a zmierneniu predsudkov voči cieľovej skupine. Ich snahou je celospoločenská zmena vnímania ľudí so znevýhodnením ako plnohodnotných členov spoločnosti. V rámci svojich možností sa aktivizujú a s podporou si dokážu udržať zamestnanie potrebné pre dosiahnutie ekonomickej a sociálnej nezávislosti.

Pomôcť môžete tu.

 

Zdroj: ľudia ľuďom

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár