Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Rodičia pozor: V Európe sa šíri nákazlivé ochorenie – osýpky

osýpky

WHO a UNICEF varujú celú Európu pred šírením nákazlivého ochorenia – osýpky. Osýpky sa aktuálne šíria vo vysokom počte v rámci celej Európy. Zvýšený počet prípadov hlásia aj naše susediace krajiny – Rakúsko a Česká republika. Hlavným dôvodom šírenia nákazy je nízka zaočkovanosť detí proti tomuto ochoreniu.

Hlavný hygienik varuje, že očkovanie detí proti osýpkam kleslo pod úroveň kolektívnej imunity

WHO a UNICEF varujú celú Európu, že počet prípadov osýpok zaznamenaných v tomto roku čoskoro prekročí celkový počet prípadov zaznamenaných v roku 2023

Podľa najnovších dostupných údajov bolo počas prvých troch mesiacov roku 2024 v 45 z 53 krajín európskeho regiónu WHO oficiálne nahlásených 56 634 prípadov osýpok a štyri úmrtia. Počas roka 2023 bolo zo 41 krajín hlásených 61 070 prípadov a 13 úmrtí.

Viac ako polovica osôb, ktoré sa v európskom regióne WHO v roku 2023 nakazili osýpkami, bola hospitalizovaná, čo poukazuje na vysokú záťaž pre jednotlivcov, rodiny a systémy zdravotnej starostlivosti.

„Aj jeden prípad osýpok by mal byť naliehavou výzvou na konanie. Vyzývam všetky krajiny, aby prijali okamžité opatrenia, a to aj tam, kde je celková zaočkovanosť vysoká, s cieľom zaočkovať zraniteľné osoby, odstrániť medzery v imunite a zabrániť tak vírusu, aby sa uchytil v akejkoľvek komunite,“ uviedol Dr. Hans Henri P. Kluge, regionálny riaditeľ WHO pre Európu.

Na Slovensku situáciu kontroluje aj Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje situáciu v súvislosti s výskytom osýpok aj mimo Slovenska prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS).

„Vzhľadom na pokles zaočkovanosti druhou dávkou (< 95 % vo väčšine krajín EÚ/EHP) sa očakáva viac prípadov osýpok. Je preto nutné zamerať sa na doočkovanie detí, ktoré majú byť vzhľadom na svoj vek zaočkované, a udržanie vysokej miery zaočkovanosti (>95 % druhou dávkou), udržanie surveillance so zameraním sa na včasné zistenie, diagnostiku, reakciu a kontrolu ohnísk s prijatím efektívnych protiepidemických opatrení,“ uviedol Ivan Bakoss zo Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.

Prečítajte si: Anémia u detí: Príznaky, prevencia, liečba

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informuje, že ich závažnosť spočíva v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíri vzdušnou cestou, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje najmä v oblastiach s vnímavou populáciou, čiže nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky.

Viac o osýpkach sa môžete dočítať tu

 

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár