Začnite písať

RODIČOVSTVO

Viete, prečo vás vaše batoľa bije? Tu je vysvetlenie!

Batoľa ma bije. Zistite, čo stojí za ich údermi.

Batoľa, ktoré vás bije, môže byť pre vás naozaj psychicky vyčerpávajúce. Od jedného do troch rokov, keď sa deti učia, ako vyjadriť svoje pocity, je dôležité naučiť ich lepšej emocionálnej sebaregulácii. Pozrite si dôvody a aj to, ako zvládnuť toto náročné obdobie.

Aké dôvody stoja za ich údermi?

Batoľatá bijú z rôznych dôvodov, ktoré sú často spojené s ich vývojovou etapou a obmedzenými komunikačnými schopnosťami.

Za tými dôvodmi môžu byť:

Frustrácia a hnev: Keďže deti v tomto veku nevedia vždy vyjadriť svoje potreby a emócie slovami, môže sa hnev a frustrácia prejaviť fyzicky, napríklad bitím.

Nedostatočné sebaovládanie: Batoľatá ešte len získavajú schopnosť kontrolovať svoje emócie a impulzy, takže v náročných situáciách sa môžu niekedy uchýliť k úderom, keď nevedia, ako inak reagovať.

Hľadanie pozornosti: Niekedy deti bijú, aby upútali pozornosť dospelých, aj keď je to negatívna pozornosť. Môžu si všimnúť, že keď udrie, rodičia zareagujú a to je dôvod, prečo takéto správanie opakujú.

Preskúmavanie sveta: Batoľatá spoznávajú svet aj prostredníctvom fyzického kontaktu, a preto môžu v rámci hry udrieť alebo štipnúť kamarátov alebo súrodencov.

Týranie: V zriedkavých prípadoch môže byť bitie prejavom hlbšieho problému, ako je týranie alebo zanedbávanie.

pochopte,_prečo_vás_vaše_batoľa_udiera[1]

canva/ josemanuelgelpi96

Ako potrestať dvojročné dieťa, ak vás začne biť?

Dôležité je uvedomiť si, že bitie v tomto veku nie je prejavom zlosti, ale skôr nedostatočným rozvojom komunikačných a sebaovládacích schopností. Dvojročné deti sa stále učia vyjadrovať svoje emócie a potreby a fyzické násilie môže byť pre ne jediným dostupným nástrojom. Namiesto trestu, ktorý môže u dieťaťa vyvolať strach a zmätok, sa zamerajte na pochopenie a usmernenie jeho správania. Preto je nesmierne dôležité zostať pokojnými a chápavými rodičmi.

Prečítajte si: 6 vecí, ktoré by ste mali hovoriť svojim deťom už od narodenia

Ako zabrániť batoľaťu, aby bilo

Pochopenie príčin je dôležité

Prvým krokom k zastaveniu bitia je pochopenie motivácie batoľaťa. Môže to byť spôsobené:

  • Frustráciou: Batoľatá, ktoré ešte nemajú dostatočne rozvinutú slovnú zásobu, môžu často inklinovať k fyzickému vyjadreniu, ako je úder, keď sa snažia vyjadriť svoje pocity hnevu alebo frustrácie.
  • Nedostatkom slovných zručností: Batoľatá sa stále učia komunikovať a nemusia vedieť, ako požiadať o to, čo chcú alebo vyjadriť svoje pocity bez použitia násilia.
  • Nedostatkom sociálnych zručností: Batoľatá sa ešte len učia, ako sa správať v spoločnosti a nemusia si uvedomovať, že bitie je neprijateľné.

Je dôležité na záver zdôrazniť, že pochopenie a trpezlivosť sú kľúčové pri výchove batoľaťa. Pomocou empatie a vhodných slov môžete efektívne riadiť správanie svojho dieťaťa. Vytváranie pozitívnych interakcií a stanovovanie jasných hraníc pomáha deťom naučiť sa, ako vyjadrovať svoje pocity bezpečne a zdravo.

batoľa_a_obobie_jeho_úderov[1]

canva/ golibtolibov

Zdroj titulnej foto: canva/ Getty Images
Tagy

Zanechaj nám svoj komentár