Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Slovenské vysoké školy, ktoré pripravujú učiteľov pre národnostné školy môžu získať finančnú podporu

študenti vysokej školy

Verejné vysoké školy, ktoré pripravujú budúcich učiteľov slovenského jazyka pre národnostné školy môžu získať finančnú podporu. V rámci vyhlásenej výzvy je alokovaných viac ako 468 tisíc eur na pilotovanie nových alebo inováciu aktuálnych vysokoškolských predmetov. Žiadosť je potrebné poslať do 28. júna 2024.

Cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu prípravy pedagógov, ktorí budú v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny vyučovať predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra.

„Inkluzívne vzdelávanie je v tomto kontexte mimoriadne dôležité, pretože zabezpečuje, že žiaci s rôznym jazykovým a kultúrnym zázemím majú rovnaké príležitosti na úspech. Vytvorenie inkluzívneho prostredia podporuje nielen študijné výsledky, ale aj sociálnu integráciu a vzájomné porozumenie medzi žiakmi rôznych národnostných skupín,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Prečítajte si:

Oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky z plánu obnovy sú verejné vysoké školy, ktoré ponúkajú študijné programy zamerané na učiteľstvo a pedagogické vedy a pripravujú budúcich učiteľov pre národnostné školy. Minimálna výška podpory na projekt je 100 tisíc eur.

študent na vysokej škole

Zdroj Freepik

Z rezortu školstva skonštatovali, že správne nastavenie stratégie prípravy učiteľov si vyžaduje analýzu sociolingvistických, pedagogicko-didaktických a sociálno-psychologických faktorov vyučovania a osvojovania si ďalšieho jazyka. To sú zároveň aj oprávnené aktivity v rámci výzvy. Ďalej vysoké školy môžu podľa ministerstva vďaka financiám vytvárať nové metodické materiály pre inovované alebo nové vysokoškolské predmety.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár