Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Aké majú absolventi povinnosti voči štátu po skončení štúdia?

študenti vysokej školy

Poradíme vám ako by mali študenti po skončení školy postupovať. Aké majú absolventi povinnosti voči sociálnej poisťovni.

Študenti po ukončení štúdia nemajú bezprostredne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tieto povinnosti začínajú absolventom až po uplatnení sa na pracovnom trhu podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú. Ak absolventi začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, povinné poistenie im posúdi Sociálna poisťovňa až o rok po podaní daňového priznania za rok 2024. Ak idú pracovať alebo študovať do zahraničia, Sociálnej poisťovni to hlásiť nemusia. Ak sa však rozhodnú, môžu si platiť sociálne poistenie dobrovoľne.

Absolvent nemá nárok na dávky

Ak študent po škole plánuje nepracovať, ale cestovať či na dlhšiu dobu odísť študovať či pracovať do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, okrem poberateľa sirotského dôchodku, ktorý končí štúdium. Nemusí jej nič nahlasovať, ani sa registrovať, a ani si platiť poistné na sociálne poistenie.

Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného.

Štát platí za študenta len zdravotné poistenie, ktoré mu zabezpečí zdravotnú starostlivosť v prípade choroby, úrazu či liečby. Zdravotné poistenie však nepatrí do kompetencie Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si: Minister školstva chce zvýšiť bezpečnosť v digitálnom priestore

Dobrovoľné poistenie

Študent sa môže už od 16-tich rokov v Sociálnej poisťovni poistiť dobrovoľne na jednotlivé druhy poistenia. Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať napríklad nárok na dávky v nezamestnanosti.

Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce. Ak ide o študenta, ktorý je sirota a poberá sirotský dôchodok, vo vlastnom záujme by mal Sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie štúdia v prípade, ak ho zanechá predčasne alebo ak štúdium preruší. Ak to neurobí, bude povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila navyše, keďže mu už nepatrili. Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.

študentka

Zánik sirotského dôchodku

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, keď poberatelia sirotského dôchodku ukončia štúdium. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

Prečítajte si: Konferencia Dieťa v ohrození reaguje na krízové situácie

Podnikanie po škole

Ak študent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné na sociálne poistenie mu vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2024.

V tom prípade mu vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov oznámi na budúci rok samotná Sociálna poisťovňa. Rovnako má možnosť na preklenutie najbližšieho roku zvoliť si podľa svojej situácie aj dobrovoľné poistenie. Dobrovoľné platenie poistného sa mu zúročí v budúcnosti pre prípadný nárok na dávky (nemocenské, materské či dávku v nezamestnanosti) a zaráta sa mu aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár