Začnite písať

RODIČOVSTVO

Detské kresby a jej štádia

Detská kresba a jej štádia

Už ste niekedy pozorovali malé dieťa, ako sa po prvýkrát chopí ceruzky? Jeho prvé pokusy o kreslenie sú chaotickou záplavou čiar, ktoré sa na papieri zjavujú v divokých a nevypočítateľných vzoroch. Avšak aj v tejto zdanlivom neporiadku sa skrýva začiatok niečoho fascinujúceho — začiatok cesty k vizuálnemu vyjadrovaniu sa, ktoré postupne sleduje a odráža neuveriteľný intelektuálny a emocionálny vývoj dieťaťa.

Prvé štádium: Neporiadok s potenciálom

Prvá etapa kreslenia je často nazývaná nezobrazujúcim obdobím, pretože dieťa sa ešte nenaučilo, ako na papieri zobraziť to, čo vidí alebo cíti. Namiesto toho sa jeho čmáranice zdajú byť čistým vyjadrením radosti z pohybu. Rovnako ako bábätká experimentujú so zvukmi ešte predtým, ako vyslovia prvé zrozumiteľné slová, aj v kreslení existuje obdobie, kde je všetko o objavovaní a hre.

Druhé štádium: Objavenie formy

Ako dieťa rastie a jeho motorické a kognitívne schopnosti sa rozvíjajú, jeho kresby sa začínajú transformovať. Z náhodných čmáraníc sa pomaly rodia rozpoznateľné tvary a figúry. V tomto období izolovaných predstáv dieťa začína kresliť jednoduché postavičky, často veľmi schematické, ale už nesúce v sebe základy komunikácie. Dieťa dokáže vysvetliť, že čiary na papieri predstavujú šaša, ktorý skáče alebo autobus plný detí. Táto fáza je porovnateľná s vývojom reči, kde dieťa prechádza od jednoslovných výrazov k jednoduchým vetám.

Dieťa a kreslenie

canva/ robertkneschke

Tretie štádium: Naratívne plátno

Najzaujímavejšou etapou je situačná kresba. Teraz už nie sú objekty na kresbe izolované. Dieťa začína spájať rôzne prvky do komplexných scén, kde každý element má svoj význam a príbeh. Táto schopnosť zobraziť na papieri celé príbehy je paralelná s vývojom schopnosti vysloviť súvislú vetu. Deti, ktoré dosiahli túto úroveň, často začínajú prejavovať záujem o písanie príbehov alebo dokonca básní.

Prečítajte si: Dyspinxia: Ak je kreslenie pre dieťa problémom

Keď kresby ustúpia slovám

Zaujímavosťou vývoja detského kreslenia je, že vekom, približne okolo desiatich až jedenástich rokov, veľa detí kreslenie opustí. V tomto období, keď deti začínajú ovládať písaný jazyk, sa ich potreba vyjadriť sa vizuálne často presúva k písaniu. Začínajú si viesť denníky, píšu básničky a ich kreativita sa presúva z plátna na papier.

Tento proces od čmárania po situačnú kresbu nie je len vizuálnym umením, ale je to predovšetkým cesta, po ktorej kráča každé dieťa pri objavovaní a vyjadrovaní svojho vnútorného sveta. A práve preto by malo každé čmáranice dieťaťa dostať priestor a uznanie, lebo každá kresba, aj tá najchaotickejšia, môže byť zárodkom novej, úžasnej schopnosti komunikovať.

Štádia detskej kresby

canva/ Getty Images

 

Zdroj titulnej foto: canva/Getty Images Signature

Zdroj článku: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2011/PSA_036/um/S2_Vyvoj_kresby.pdf

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár