Začnite písať

POMÁHAME SPOLOČNE

Doprajme hendikepovaným deťom denný letný tábor

Podporujeme aspoň jeden projekt pre deti, ktoré potrebujú našu pomoc.

Denný letný tábor pre hendikepované deti organizujú rodičia a zástupcovia rodičov v spolupráci s Centrom voľného času a Spojenou školou sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Sp. Novej Vsi. Účelom táboru je integrácia a zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí s hendikepom fyzickým (vrátane ťažkých foriem detskej mozgovej obrny, vozíčkari, mentálnym (aj ľudia s autistickým syndrómom), aj kombinovaným (ľudia s Downovým syndrómom, poruchou zraku, sluchu).

„Som matkou 13-ročnej dcérky s oneskorným psycho-motorickým vývinom. Jej mentálny vek je 4-5 ročného dieťaťa. Počas školských prázdnin – hlavne letných, nemá možnosť socializácie a chýbajú jej deti, ktoré sú na jej úrovni. Pre jej psychickú pohodu je to veľmi dôležité. V Banskej Bystrici navštevovala denný letný tábor, kde bola spokojná a v konečnom dôsledku to pomohlo aj mne ako pracujúcej matke. Keďže sme sa presťahovali na východ Slovenska, je pre nás logisticky náročné počas leta navštevovať tábor v Banskej Bystrici. Preto som sa rozhodla, že v spolupráci so ŠZŠ a s rodičmi zorganizujeme obdobný tábor aj v našom meste.“

Realizáciou tohto programu chcú organizátori vytvoriť prostredie na integráciu a zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí s hendikepom fyzickým aj kombinovaným.Deti a mladí ľudia s rôznym hendikepom len výnimočne trávia čas v spoločnosti zdravých rovesníkov. Nemajú toľko príležitostí, a tak sú často apatickí, uzatvárajú sa do seba a trpia duševne. V záujme spoločnosti je, aby táto skupina osôb so špecifickými potrebami bola integrovaná do spoločnosti svojich zdravých rovesníkov, ktorí im vedia poskytnúť podporu, pomoc a zmysluplné trávenie voľného času, realizáciu záujmov a vlastných potrieb.
Tábor prinesie deťom a mladým ľuďom z cieľovej skupiny, zmysluplné prežívanie prázdnin a nový interaktívny zážitok, ktorý im nie je v bežnom živote až tak dostupný. Mladí ľudia získajú nové zážitky a nových kamarátov, ktorí im budú nápomocní aj po skončení programu v ich už bežnom živote. Integrácia nadobudne skutočnú podobu v ich komunite, ale aj spoločnosti.
Zdroj: Ľudia ľuďom
Tagy

Zanechaj nám svoj komentár