Začnite písať

RODIČOVSTVO

Je vaše dieťa pripravené na školu? Zistite to týmito otázkami

Je vaše dieťa pripravené na školu Zistite to týmito otázkami

Psychologička Miroslava Žák, na instagrame známa pod menom psychologia_srdcom vám ponúka užitočný návod plný otázok, ktoré pomôžu odhaliť či ovláda vaše dieťa všetko, čo potrebuje na úspešný štart v školskom prostredí. Vie vaše dieťa, kedy by malo obedovať alebo kde žije medveď? Tieto a ďalšie zvedavé otázky nie sú len pre zábavu, ale skutočne testujú dôležité schopnosti vašich budúcich prváčikov.

Prečo je dôležité vedieť, či je vaše dieťa pripravené ísť do školy?

Pripravenosť dieťaťa na školu je dôležitým predpokladom pre jeho úspešný štart v školskom prostredí. Schopnosti a vedomosti, ktoré dieťa získava v predškolskom veku, tvoria základ pre ďalšie vzdelávanie. Preto je dôležité zistiť či vaše dieťa disponuje základnými zručnosťami a znalosťami potrebnými na zvládnutie školských povinností.

Prečítajte si: Samostatná detská hra prináša mnoho výhod

Otázky, ktoré odhalia či je dieťa pripravené na školu

Psychologička Miroslava Žák ponúka niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu:

Kedy obeduješ?

 • Táto otázka pomáha zistiť, či dieťa rozumie základným denným rutinám a je schopné ich správne identifikovať.

Kde žije medveď?

 • Zisťujeme vedomosti dieťaťa o prírode a základných biotopoch zvierat.

Kde premáva lietadlo?

 • Táto otázka overuje či dieťa rozumie pojmu dopravy a vie identifikovať rôzne dopravné prostriedky a ich prostredie.

Ako môžeme spoločne pomenovať jablko, hrušku, slivku a hrozno?

 • Dieťa by malo vedieť, že všetky tieto položky patria medzi ovocie, čo naznačuje jeho schopnosť kategorizovať.

Ktorým stromom na jeseň opadávajú listy: listnatému alebo ihličnatému?

 • Týmto zisťujeme či dieťa rozumie základným prírodným javom a rozdielom medzi typmi stromov.

Keď si v obchode nakupoval zeleninu, vložil si do košíka aj mrkvu?

 • Táto otázka overuje schopnosť dieťaťa pamätať si a rozpoznať zeleninu.

Pomenuj najpomalšie zviera.

 • Cieľom je zistiť či dieťa pozná rôzne zvieratá a ich charakteristiky.

Vymenuj niekoľko dopravných prostriedkov.

 • Dieťa by malo vedieť pomenovať rôzne dopravné prostriedky, čo ukazuje jeho základné znalosti o doprave.

Veverička patrí medzi domáce zvieratá?

 • Táto otázka testuje či dieťa rozumie rozdielu medzi domácimi a voľne žijúcimi zvieratami.

Kde pracuje tvoj otec (tvoja mamička)?

 • Dieťa by malo byť schopné povedať, čo robia jeho rodičia, čo naznačuje jeho záujem o rodinné prostredie a pracovné role.

Čo robí pekár?

 • Táto otázka overuje či dieťa rozumie základným povolaniam a ich úlohám.

Tieto otázky sú navrhnuté tak, aby pomohli rodičom zhodnotiť či je ich dieťa pripravené na školské povinnosti. Ak dieťa na väčšinu otázok odpovedá správne, je pravdepodobne pripravené na úspešný štart v škole. Avšak, ak máte pochybnosti, odporúča sa konzultácia s odborníkom, ktorý môže poskytnúť ďalšie rady a odporúčania.

Zdroj titulnej foto: canva/ Kzenon

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár