Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Maturanti si môžu podať žiadosť o štipendium najneskôr do 1. júla

maturant

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky upozorňuje, že maturanti si môžu podať žiadosť o štipendium najneskôr do 1. júla. Majú tak možnosť získať minimálne 9000 eur na tri roky. Rezort školstva v akademickom roku 2024/2025 podporí 1570 maturantov, ktorí pokračujú na vysokoškolské štúdium na Slovensku.

Štipendium je určené pre žiakov s výbornými študijnými výsledkami, ktorí plánujú pokračovať v dennej forme štúdia na slovenskej vysokej škole a zapíšu sa na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v kalendárnom roku 2024. Tentokrát ho môžu získať aj študenti, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie.

Vysokoškolskí študenti nedostatkových profesií môžu získať štipendium

Štyristo najúspešnejších uchádzačov o štipendium bude podporených vyššou sumou, a to 16.500 eur na tri roky. Nedostatkové povolania boli identifikované za pomoci odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa potrebami pracovného trhu a spoločenským dopytom. Ide o odbory, ako učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.

„Investovaním do vzdelania a rozvoja mladých talentov môžeme výrazne zmierniť odlev mozgov a motivovať našich žiakov, aby zostali študovať na Slovensku. Veríme, že vytvorením atraktívnych podmienok a poskytovaním adekvátnej podpory môžeme nielen zastaviť, ale aj zvrátiť tento trend, čím posilníme naše národné hospodárstvo a kultúrne dedičstvo,“ poznamenal minister školstva Tomáš Drucker.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár