Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ministerstvo športu chce zvýšiť záujem detí o šport

deti hrajú basketbal

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky chce zvýšiť záujem žiakov a detí o šport. Vo štvrtok podpísalo Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, so Združením miest a obcí Slovenska a Športovou akadémiou Mateja Tótha. Cieľom memoranda je zvýšiť pohybové aktivity detí a žiakov na Slovensku, podporiť ich duševné zdravie prostredníctvom pravidelného športovania a zlepšiť vzdelávanie učiteľov a odborníkov. 

 „Memorandum zaväzuje strany k podpore aktivít, ktoré vedú k pravidelnému športovaniu detí a žiakov pod odborným vedením,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a marketingu MCRŠ Silvia Vlasková.

Do školského roka 2024/2025 ministerstvá zvýšia pravidelnú športovú aktivitu aspoň na desať percent škôl a do roka 2026/2027 aspoň na 30 percent škôl na Slovensku. Memorandum takisto zdôrazňuje dôležitosť vzdelávania učiteľov, prípravy študentov na budúce povolania a spolupráce s univerzitami a vysokými školami.

Prečítajte si: 10 tipov, ako zmeniť negatívny postoj

Zúčastnené strany budú klásť dôraz na pravidelné pohybové aktivity ako prostriedok podpory duševného zdravia detí a žiakov. Memorandum podporuje prípravu komunitných projektov v spolupráci so samosprávou miest a obcí Slovenska. Kľúčovou súčasťou je integrácia technologických inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu. Strany memoranda budú tiež spolupracovať na výskume v oblasti zdravia a športu a na prevencii patologických javov na školách.

deti hrajú basketbal

Zdroj: Freepik

„Podpis dnešného memoranda s akadémiou Mateja Tótha je jasným záväzkom zvýšiť záujem detí o šport. Olympionikov nevychováme zo dňa na deň, deti potrebujeme v prvom rade motivovať k športu, podporovať ich a adekvátne budovať športovú infraštruktúru, aby sa ich talenty mohli rozvíjať a stali sa z nich úspešní športovci,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár